Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Twee Strijd

Gebed bij het opstaan

In mijn bedje warm en zacht,
sliep ik rustig deze nacht,
en nu ik weer op mag staan,
vraag ik Heer, wil met mij gaan.

Geef dat ik op deze dag,
heel veel aan U denken mag.
Leer mij leven zo 't behoort,
leid mij door Uw Geest en Woord.

Amen

Auteur:
Ds. J. de Liefde
Jan de Liefde (Amsterdam, 25 december 1814 - Haarlem, 1869) was een Nederlands predikant, evangelist en schrijver van christelijke boeken en liederen.

Gebed voor het slapen gaan

Vroeger leerde mijn moeder mij het gebedje: Ik ga slapen, ik ben moe.
Iedere avond zei of het was meer zingen, zong ik het gebedje voor God.

Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.

Amen

Auteur: Ds. J. de Liefde
Jan de Liefde (Amsterdam, 25 december 1814 - Haarlem, 1869) was een Nederlands predikant, evangelist en schrijver van christelijke boeken en liederen.

Het schrijven van een Trilogie

Als je wordt geboren dan ga je in je leven een hele reis maken en op die reis door het leven kom je heel wat obstakels tegen. Verleidingen liggen op de loer en mensen om ons heen maken het ons ook niet altijd gemakkelijk. De ene mens reist met God en de andere zonder Hem. Met God reizen zou een voordeel kunnen zijn, maar de meeste christenen weten niet eens hoe zij met Hem moeten reizen. Hierin spreek ik uit ervaring, want als gelovige in God had mijn leven veel gemakkelijker kunnen zijn, maar het tegendeel is waar.
Twee Strijd is het eerste artikel van een trilogie.
Sommige geschreven gedeeltes in deze trilogie zijn al een keer eerder aan bod gekomen, maar vanwege de belangrijke boodschap die hierin zit verwerkt wil ik nogmaals hierop ingaan.
Vrijheid mogen ervaren in jou en in mijn leven is het mooiste wat er is en die Vrijheid is voor iedereen weggelegd, mits je wel gaat leren wie jou die Vrijheid probeert te roven.

Twee Strijd

Is de Strijd binnen in de mens, die voornamelijk ontstaat door twijfel en angst.
Er is een Strijd gaande in ieder mens, een Strijd tussen goed en kwaad.
Die Strijd is hevig, maar ook gevaarlijk! Zonder goed voorbereidt te zijn op de weg die je gaat in het leven, zal je zonder pardon neergeveld worden in een wereld waar de duisternis alle dagen op de loer ligt. Een duisternis zo donker dat God besloot Zijn Zoon in te zetten in die Strijd. Onze Strijd werd Zijn Strijd en toch: besluit menig mens zijn/haar eigen Strijd te strijden.
Danger Zone
Het tweede artikel gaat over het Gebied, waarin wij leven en ook al lijkt alles zo vredig om ons heen, moeten we ons realiseren dat we in bezet Gebied leven. Alles wat wij zien in deze wereld is verloren Gebied, dat in handen ligt van de duisternis, die volop over deze aarde regeert.
Gevaarlijke Wateren

Het derde artikel laat zien waar de Strijd hoofdzakelijk plaats vindt en dat is in onze Gedachten, want in onze Gedachten komen kwade overleggingen voort die leiden naar de zonde. Door te zondigen raken wij ver van God verwijderd. Alleen door erachter te komen  wat er zich in onze Gedachten afspeelt, kunnen we de duisternis overwinnen en het contact met God herstellen. Wij gaan leren om de opgebouwde bolwerken in de loop van ons leven, door de duisternis, af te breken en te letten op onze Gedachten. Dit betekent dat je niet je medemens in de gaten moet houden, maar jezelf. Ieder uur, ieder minuut van de dag dien je te letten op de Gedachten die bij je opkomen en als je dat gaat lukken, dan ben ik ervan overtuigd dat je leven gaat veranderen in de positieve zin.

Het schrijven van deze trilogie is ook een stukje verwerkingsproces voor mijzelf. Door het herkennen van mijn innerlijke Strijd wordt de Weg vrijgemaakt om dichter bij God te komen, zodat mijn Vijand minder vat op mij krijgt. Mijn Vijand heeft het grootse gedeelte van mijn leven bepaalt hoe ik moest leven. Het wordt tijd dat daar verandering in komt, niet alleen voor mij, maar ook voor de lezer van dit artikel. Claim je Vrijheid die jou door God is gegeven!

De Foto

Het idee van dit artikel ontstond spontaan, nadat ik een foto van mijzelf probeerde te maken via de app Photo Lab. Een nieuwe foto voor mijn You Tube kanaal Jan Celica.
Ik wilde de foto van de Here Jezus geschilderd door Akiane Kramarik vervangen door een andere foto. Zonder een afbeelding van de Here Jezus zouden er misschien meer mensen naar mijn You Tube kanaal komen. Een foto van de Here Jezus zal bepaalde mensen toch weerhouden om te gaan kijken en dat moet niet de bedoeling zijn. Iedereen is welkom.
Het resultaat van de nieuwe foto mag er, naar mijn mening, zijn. Smaken verschillen natuurlijk en daar kwam ik vrij snel achter toen ik aan een aantal mensen de foto liet zien. Eentje was heel spontaan en twee vonden hem eng. Helaas is deze wereld eng en aan mij, mijn broeders en zusters de taak om hier iets aan te gaan doen. Wat veel christenen zich niet realiseren is dat God het van ons moet hebben. De vraag: Waarom doet God er niets aan?, is eigenlijk de verantwoordelijkheid van jezelf afschuiven om er zelf niets aan te hoeven doen. Wij zijn Gods ambassadeurs in een zeer onvolmaakte wereld. Wij zijn Zijn handen en voeten om het Evangelie-en Zendingswerk op deze wereld te brengen.

De foto rechtsboven in beeld, met de naam Jan Celica, heeft iets mysterieus en hoewel ik zie dat ik het ben, zou het ook zo een ander kunnen zijn. Er is herkenning, maar ook weer niet.
Is dat in de loop van ons leven ook niet zo?
Ik ken dat gevoel in ieder geval wel. Twee personen spiegelen elkaar in de foto: de duisternis ( zwart ) en het licht ( goud ).

De Kleur Zwart

Zwart wordt vaak beschouwd als de donkerste kleur die er is. Het is echter geen kleur zoals de andere kleuren. Zwart is feitelijk het ontbreken van alle licht. Dus is zwart dan wel een echte kleur? Nee! Zwart is de duisternis.
God heeft niets met de duisternis en in Genesis 1:2-3
lezen we wat Hij met de duisternis doet:
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

Het eerste wat God deed op Zijn eerste Scheppingsdag was een licht creëren die een scheiding maakt tussen de langdurige duisternis.
Lees maar eens in Genesis 1:4-5:
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

Dank U Here God voor deze uitleg die U aan mij heeft gegeven. Het schrijven van artikelen is niet zo eenvoudig als het lijkt en ondanks dat ik de afgelopen periode weer was vastgelopen en ik niet meer wist wat ik moest schrijven, inspireert U mij toch steeds weer. Geduld is een schone zaak, die ik af en toe toch weer moet opbrengen. Op Zijn Tijd en NIET op mijn tijd.

De Kleur Goud


Goud staat voor Gods aanwezigheid en Gods voorziening.
God is alom aanwezig, waar je ook kijkt of bent. Of je het nu wel of niet wilt zien. God wil bij mensen zijn,  bij ons wonen, dat is wat Hij graag wil. Dat was een van de voornaamste redenen dat Hij de mens heeft gemaakt. Als je de Here Jezus in je leven binnen laat, komen Hij en Zijn Vader in je wonen.
Je krijgt als het ware naast die duisternis ( zwart ) een Licht ( goud ) in jouw leven die je gaat begeleiden op je levensweg. Echter is die duisternis nog steeds in jouw leven aanwezig en die probeert met alle macht aan jou te trekken.
Het lijkt of die duisternis sterker is dan het Licht, maar dat is niet zo.
Het is een keuze die jezelf moet maken: Welke kleur volg jij?

Goud wijst ook op het komende Nieuwe Jeruzalem.
In Openbaring 21:18
kunnen we hierover lezen:
En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk.

Lucy een Wonder van God

Twee Strijd gaat over jou en over mij, maar ook over de fictieve Lucy, haar geboorte en haar levensweg. Hoe zij geconfronteerd wordt met die Twee Strijd in haar leven. De ene kant van haar wil anders leven dan de andere. Ik durf te stellen dat 99% van de mensen op deze aarde een Twee Strijd doormaakt. Toch hoeft niemand die Strijd alleen te doen, want iedereen heeft namelijk in die Strijd een keuze.

De Geboorte
Daar ligt je dan in je wiegje, net geboren uit het veilige geborgen plekje in de buik van jouw moeder en je hebt geen flauw idee wat je staat te wachten. Je hebt zojuist de overstap gemaakt van je vertrouwde omgeving naar een koude duistere wereld. Tevreden kijken papa en mama naar hun nieuwe spruit in de wieg. Ach wat lief! “Waar ben je dan?”, vraagt een buigende buurvrouw. Hier natuurlijk!, zou je reactie zijn als je het begreep en kon praten. Je ziet de grote mensen gekke koppen trekken en moet daar smakelijk om lachen, want je gunt hun ook wel een pleziertje. Als jij lacht doet hun dat namelijk weer goed. Je bent de trotse bezitster van de naam Lucy. Een naam gekregen van jouw ouders. Niet dat jij die naam zo leuk vind,  maar omdat je ouders vinden dat je met deze naam door het leven moet gaan.

De reis begint

De eerste stapjes komen in zicht en ook al gaat het eerst wat ongemakkelijk, want die beentjes willen niet altijd wat jezelf wil, moeten papa en mama op een gegeven moment nog sneller lopen, willen ze je bijhouden en hun huisraad veilig stellen. Wat voor handen is dat wil je natuurlijk hebben. Hebbe Hebbe!, je bent op ontdekkingsreis.
Als de eerste woordjes uit jouw mondje komen, dan kun je vertellen wat je wilt, alleen komt het er in het begin moeilijk uit. Duh!! Mama zegt steeds hetzelfde. Nu weet ik het wel.
Je eerste of zoveelste kind is een geschenk van God. Helaas begrijpen heel veel mensen dit niet, dat het echt een groot klein wonder is: Een Wonder van God!
Dit Wonder van God wordt helaas door sommige mensen afgebroken, als je niet volmaakt of nog niet welkom bent. Lees eens het artikel: Het Ongeboren Kind.

Je Kiesrecht


Indien je welkom bent, ook met al je gebreken, dan betreedt je een wereld waar een gigantische vloek op rust. De eerste Strijd, het geboren mogen worden, heb je overleefd.
De volgende Strijd begint!
Twee Strijd is onzekerheid, want keuzes maken is niet altijd gemakkelijk.
Vaak resulteert het kiezen in een inwendige strijd ( zie ook het artikel: Inwendige Strijd ) en ook al lijken sommige keuzes vrij onschuldig, je keuze kan wel verstrekkende gevolgen hebben.
Je beslist bijvoorbeeld met wie je een relatie begint, wat voor werk je gaat doen, hoeveel kinderen je wilt hebben en waar je wilt gaan wonen.
Je maakt een keuze in vrienden, wie wel en wie niet tot jouw vriendenkring behoren.
Er komt een periode in jouw leven dat je ook een keuze gaat maken of je het Reddingswerk van de Here Jezus aan het Kruis gaat accepteren of niet. Indien je geluk hebt wordt je geboren in een christelijke gezin, maar helaas geeft dat geen garantie, want papa en mama zijn vaak verre van volmaakt. Hun onderlinge ruzies vormen jou en tekenen een deel van jouw toekomst: Hoe jij gaat leven. Waarom doen papa en mama dat? Hoort dit bij het christelijke geloof? Je gaat je er een beeld van vormen of dit normaal is of niet. Verder liggen op jouw levensweg diverse verleidingen op de loer die je vroeg of laat zullen laten wankelen.
Welkom op de planeet die aarde heet!

Verleidingen

Een van de grootste valkuilen in de loop van een mensenleven zijn verleidingen. Verleidingen komen in diverse variaties voor, want er zit voor ieder wat hij of zij wil, een aantrekkelijke verleiding bij. Ieder mens valt voor één of meerdere verleidingen. Niet ieder mens valt voor dezelfde verleiding. Waar ik gevoelig voor ben hoef jij nog niet gevoelig voor te zijn en waar jij gevoelig voor bent hoef ik niet gevoelig voor te zijn. Verleidingen ontstaan vaak door een ontevreden gevoel in het lichaam. Dit ontevreden gevoel wordt veroorzaakt door diverse oorzaken, want geen situatie is gelijk. Teleurstellingen, minderwaardigheidsgevoel en eenzaamheid zijn bijvoorbeeld oorzaken die naar een verleiding leiden.
In dit artikel komt een extreme verleiding met de naam Drugs aan bod, waarbij je zult denken: Ach waar ik mee worstel is nog niet zo erg. In het 3e artikel Gevaarlijke Wateren zal je zien dat ook minder extreme verleidingen gevaarlijk zijn en tot een verslaving kunnen leiden en dat is: Roddel of Haat. Alle verleidingen hebben één doel: Je ver bij God vandaan te houden. Verleidingen zorgen ervoor dat je constant gefocust bent op: Die Verleiding. Er is geen plaats meer voor God, maar ook heel vaak niet meer voor familie of vrienden.
De duisternis weet namelijk dat als jij te dicht bij God komt en je uitsluitend gefocust bent op Hem, jij een machtig tegenstander wordt.

Mensen die geld op hun nummer 1 positie hebben staan, alleen maar om in overvloed te kunnen kopen en leven, worden constant verleidt tot het verkrijgen van meer, immers is hun blik volledig gericht op het bezitten van iets en dit iets leidt uiteindelijk tot niets.

In 1 Timotheüs 6:11
kunnen we dit lezen:
Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.
Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.

Drugs

Een van de gevaarlijkste verleidingen is het geestverruimende middel drugs.
Drugs is een middel die door de mens wordt gebruikt om de ellendige situatie, Twee Strijd  waar zij zich in bevinden, even te verlaten. Hun lichaam maakt door het gebruik van dit middel een soort metamorfose door, waarbij ze zich tijdelijk in een andere belevingswereld bevinden. Ze voelen zich even Happy!

Zegt de Bijbel iets over drugs?
In Galaten 5:20
vinden we de volgende tekst:
Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,


Het woord Venijngeving betekent: gif menging, toverij.
In onze vertaling wordt het woord Pharmakeia vertaald met toverij. Pharmakeia betekent ook het gebruiken van geestverruimende middelen. Drugs valt onder occultisme en bij gebruik van dit middel kun je je geest openstellen voor invloeden vanuit de duistere wereld.
In het E.O programma de verandering wist een voormalige drugsgebruiker, die de Here Jezus heeft leren kennen, te vertellen dat hij tijdens het gebruik van drugs de satan heeft gezien. Niet voor niets zijn het dus geestverruimende middelen. Je betreedt met dit middel namelijk de geestelijke wereld van de duisternis en dit middel wordt rijkelijk door hun verstrekt. De duisternis beloofd de mens via het gebruik van drugs een andere betere wereld. Zij laten de mens die dit middel gebruikt, de mooiste dingen waarnemen.


Lucy is volwassen

Kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. Deze uitspraak ben ik vaak eens tegengekomen in mijn werkzaamheden. Het is onvoorstelbaar dat een onschuldig geboren baby die in de wieg ligt later kan uitgroeien tot een verslaafde drugs gebruiker of een op seks beluste persoon. Toch is dit de realiteit! Dit betekent niet dat diegene daar zo blij van wordt, maar ze ontvluchten de Twee Strijd die gaande is binnen in het lichaam.

Op haar levensweg heeft Lucy ook al het een en ander meegemaakt. De scheiding van haar ouders en de enorme ruzies die ze altijd hadden, de pesterijen op school, zijn allemaal zaken die Lucy hebben gevormd. Lucy is 30 jaar en krijgt een relatie met een man van 34 jaar. Haar twee eerdere relaties zijn mislukt, maar bij deze charmante man vindt zij rust en bij hem voelt zij zich veilig, maar schijn bedriegt. Deze man draagt een duister geheim met zich mee en daar gaat Lucy de dupe van worden. Hij vraagt haar om een koffertje met inhoud van kantoorartikelen naar een kantoorpand te brengen.
Bij het afgeven van het koffertje komt ze er achter dat er drugs in de koffer zit met de naam CPH4. De criminele organisatie wil haar overhalen om voor hen te gaan werken en als ze dit weigert wordt ze bewusteloos geslagen en wordt de drugs in haar lichaam geplaatst via een operatie. Een van de bende leden schopt haar in haar lijf, als ze niet op zijn ziekelijke drang om seks met hem te hebben ingaat, waardoor de drugs in haar buik knapt.
De drugs gaat razendsnel door haar lichaam. Tijdens de hevige pijnen die zij voelt met wat de drugs in haar lichaam doet, ziet zij diverse locaties voorbijkomen, waarbij het lijkt alsof ze in een tijdmachine zit. De boze machten maken hun belofte om in een ander betere wereld te leven waar, echter is die belofte van voorbijgaande aard, want daarna kom je terug in de realiteit.


Win de Twee Strijd


De video die ik bij dit artikel heb gemaakt komt van de film Lucy. Lucy wordt hier gespeeld door de actrice Scarlett Johansson.

De film heb ik niet gezien, maar het beeldmateriaal is voor mij bruikbaar om dit artikel te schrijven en de video te maken.
Er waren mensen die na het zien van de film geïnteresseerd waren, waar ze de drugs CPH4 konden krijgen. Lucy wordt door de drugs namelijk een vrouw met Superkracht en die Superkracht wilden deze mensen ook graag bezitten. Door Twee Strijd ontstaat het gebruik van drugs, maar ook andere verslavingen zijn een gevolg van Twee Strijd in het lichaam.

Hoe win je de Twee Strijd in je lichaam? Door te vertrouwen op God!

In
Mattheüs 17:14-16 staat het verhaal van een maanzieke knaap die genezen werd:
En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieen, en zeggende:
Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water.
En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen.

De man zegt tegen Jezus dat Zijn discipelen niet in staat waren om zijn zoon te genezen.
Waarom konden zij hem niet genezen?

In
Mattheüs 17:17-20 lezen we het antwoord die Jezus geeft:
En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier.
En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af.
Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?
En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

Hun ongeloof was groter dan hun geloof!

In het geloof schuilt dus onze Kracht en niet in drugs of welk andere verleiding, maar om deze Kracht van God te leren toepassen in ons leven moeten we ons eerst realiseren in welk Gebied wij leven en wie dit Gebied als zijn eigendom opeist en welke keuze dat we gaan maken op het Kruispunt van ons leven en dit gaan we ontdekken in het volgend artikel: Danger Zone.

Win de Twee Strijd in jouw leven samen met Jezus!

28 november 2017

Terug naar de inhoud