Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Promitievideo

Onze Papa

Op Weg naar Het VaderHuis heeft als doel om jou dichter bij God te brengen, door het maken van artikelen en video's.
Dichter bij God zijn is genieten van alle voordelen die God jou te bieden heeft en dat zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld geen onrust meer in jouw leven of jouw lichaam, want Hij is dag en nacht bij jou. Iedere uur, iedere seconde is Hij aanwezig.
Je hoeft alleen maar te leren om op Hem te vertrouwen. Zijn aanwezigheid voelen is het mooiste wat je mee mag maken, want dat ga jij ervaren als je dagelijks met Hem wandelt. Henoch wandelde niet voor niets met God. Het was een keuze die hij maakte. Een bewuste keuze,  omdat hij de blijdschap en rust ervaarde van God. Henoch leefde voor de Vloed in een duistere wereld. Bij God was Henoch veilig. God  is een echte Vader en je kunt Hem rustig Papa noemen. Deze Papa is nooit boos of onrechtvaardig en heeft jou ontzettend lief. Niet voor niets heeft Hij Zijn Zoon voor jou gegeven. Stop met het leven op de manier zoals jij het wilt doen en geef het uit handen en leg het in Zijn grote Handen. Pas dan alleen word je echt gelukkig.

Werken voor God

Dit is een promotievideo voor mijn website Op Weg naar het VaderHuis. Een promotievideo heeft als doel om een belangrijke boodschap over een bepaald onderwerp aan het licht te brengen. Die boodschap is bij dezen onze Hemelse Vader God en Zijn Zoon Jezus. Mijn hele leven heb ik passief op de achtergrond geleefd zonder iets voor Hem te doen. Het brengt blijdschap in mijn leven om nu voor Hem te mogen werken. Door het verspreiden van zijn Woord onder de mensen breng je hun dichter bij God. Een eerste terugkeer of de zoveelste terugkeer naar hun Vader. Blijf ook jij niet langer passief en doe iets voor Hem. Het maakt niet uit wat. Verspreidt bijvoorbeeld deze video. Help God om mensen te raken en vooral in deze tijd is dat zo noodzakelijk. Het is de tijd van Henoch,  dus ook de tijd van Noach.
Als bezoeker van deze  website laat je deze website vaker door zoekmachines als Google en Bing gaan. Hiermee draag je ook al bij aan het verspreiden van Gods Woord. Laat God in jouw leven mogen werken, zodat ook jij Zijn rust en vrede in jouw leven mag ervaren.

Blijf dicht bij God!
Gods rijke zegen toegewenst!

25 oktober 2016

Terug naar de inhoud