Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Openbaring van Farmacie-Pharmakeia

Openbaring van Farmacie-Pharmakeia
 
De Farmacie en de Tweede Wereld Oorlog
 
Het machtigste Duitse economisch bedrijfsimperium in de eerste helft van deze eeuw stond bekend als IG Farben, en was niets meer dan een machtig kartel van BASF, Bayer, Hoechst en andere Duitse chemische en farmaceutische bedrijven. IG Farben was de grootste donateur na de verkiezingscampagne van Adolf Hitler en het begin van de moderne Farmaceutische Industrie.
 
Zyklon-B is een pesticide dat in de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland werd gebruikt om in gaskamers massaal Untermenschen (een begrip uit het nazisme) te vermoorden in het kader van de Holocaust (bron Wikipedia).
 
Dit gas was geproduceerd door Hoechst en werd dus gebruikt om miljoenen onschuldige mensen te doden, voordat hun lijken werden verbrand. Het onderzoek van de Amerikaanse regering naar alle factoren die hebben geleid tot de Tweede Wereldoorlog kwam in 1946 tot de conclusie dat zonder IG Farben de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk zou zijn geweest. Economische hebzucht door bedrijven als Bayer, BASF en Hoechst was de belangrijkste factor die de Holocaust teweegbracht.

Farmaciereus Pfizer
 
Vandaag zien we de economische hebzucht van andere Farmaceutische bedrijven, zoals Pfizer en Moderna, die de mRNA vaccinaties uitrollen tegen COVID-19.
Onderstaand een aantal artikelen van diverse bronnen, die zonder meer de economische hebzucht bevestigen:
 
“Vaccinproducenten Pfizer en Moderna zullen naar verwachting in 2022 een gezamenlijke omzet genereren van 93,2 miljard dollar. Dat is bijna twee keer zoveel als het bedrag dat ze dit jaar naar verwachting zullen binnenhalen”, aldus Airfinity, een groep die gezondheidsgegevens analyseert. (Bron: www.stichtingvaccinvrij.nl)
 
Het is voor een bedrijf gezond om meer omzet te genereren en daar is ook niets mis mee, maar wel op de manier hoe ze het doen, zoals we verderop zullen zien.

Pfizer sluist zijn miljardenwinst weg via Nederland, dat schrijft Follow the Money. Het bedrijf loopt binnen door de succesvolle coronavaccins, maakt daarbij gebruik van research van universiteiten en belastinggeld, maar betaalt hier geen belastingen. De belastingdienst in Nederland heeft vervolgens geen zin om eindeloos te procederen over de door Pfizer bewandelde wegen. (Bron: www.hbcn.nl)
 
Dit noemen we belastingontduiking en het bedrijf komt er gewoon mee weg!
 
Drugsmaker Pfizer, Inc. en een van haar dochterondernemingen zijn in 2009 overeengekomen $ 2,3 miljard dollar te betalen om civiele en strafrechtelijke aanklachten te schikken met betrekking tot het op de markt brengen van het medicijn Bextra. De boete is de hoogste die ooit door de regering van de Verenigde Staten is opgelegd. Als onderdeel van de schikking pleitte Pfizer schuldig aan een overtreding van de Food, Drug and Cosmetic Act (F.D.A.) voor het op de markt brengen van het medicijn met de bedoeling het publiek te bedriegen en te misleiden. (Bron: www.worldunity.me)

Dit is trouwens niet de eerste boete van Pfizer, want het bedrijf had sinds 2002 al vier zaken die door klokkenluiders waren aangekaart.
Pfizer betaalde in 2012 aan 60% van de claims die het heeft ontvangen van vrouwen die niet gewaarschuwd waren voor de kankerverwekkende eigenschappen van Prempo.
 
Pfizer gaat voor macht en geld en heeft er geen enkel probleem mee om het publiek te bedriegen en te misleiden, zoals we zojuist konden lezen, hebben ze in 2009 toegeven hieraan schuldig te zijn.
 
Hoe zit het dan met de door hun uitgebrachte COVID-19 vaccin?
Is dit echt zo veilig als Pfizer ons wil laten geloven? NEE!

Bijsluiter Pfizer COVID/19 Vaccin 22 juni 2021
 
WAT IS HET PFIZER-BIONTECH COVID-19-VACCIN?
Het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin is een niet-goedgekeurd vaccin dat mogelijk COVID-19 voorkomt. Er is geen door de FDA goedgekeurd vaccin om COVID-19 te voorkomen.
De FDA heeft het gebruik in noodgevallen van het Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin goedgekeurd om COVID-19 te voorkomen bij personen van 12 jaar en ouder onder een noodtoestemming (EUA).
Voor meer informatie over EUA, zie de “Wat is een Emergency Use Authorization (EUA)?” aan het einde van deze factsheet. (Bron: https://systeembug.wordpress.com/)

De Amerikaanse FDA staat dus toe om in een noodgeval dit mRNA vaccin te laten gebruiken ontwikkeld door een bedrijf die eerder bij een ander medicijn heeft toegegeven dat ze de mensen die dit gebruikten hebben misleidt.
Waar komt die bedrieglijke en misleidende drijfveer van die Farmaceutische bedrijven vandaan?
Wat is hun motivatie en wie zit er achter dit systeem van bedrog?
Openbaring geeft Antwoord
 
Onderstaand gedeelte is grotendeels (hier en daar door mij aangepast) geschreven door:
Cary Rodgers, Jr., voorganger en gezondheidsdirecteur van Pathway to Peace Ministries in Peachland
 
Openbaring hoofdstuk 18 geeft een beschrijving van de val van Babylon en in vers 23 geeft het ons de reden waarom alle volken worden misleid. Dit kan voor veel mensen schokkend zijn. Laten we eens lezen wat de Bijbel zegt.
 
Verwijzend naar de val van Babylon zegt Openbaring18:23: "En het licht van een kaars zal helemaal niet meer in u schijnen; en de stem van de bruidegom (Jezus) en van de bruid (Gemeente) zal in u helemaal niet meer gehoord worden: want uw kooplieden waren de grote mannen der aarde; want door uw tovenaars werden alle volken bedrogen."
 
Door de Tovenaars van Babylon werden alle volken bedrogen/misleid!
 
Misleiding is de grootste kracht die wij op dit moment zien gebeuren naar aanleiding van COVID-19 bij alle volken over de gehele aarde.

Het Griekse woord voor Tovenaars in vers 23 is Pharmakeia [Far-mak-i'-ah]. Volgens het Thayer Griekse woordenboek betekent Pharmakeia: het gebruik of het toedienen van geneesmiddelen; vergiftiging; en tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met afgoderij en erdoor bevorderd. Als je het oorspronkelijke Griekse woord Pharmakeia in plaats van het Nederlandse woord Tovenaars zou plaatsen, zou het einde van vers 23 zeggen: "Want door uw Pharmakeia werden alle volken misleid"! Pharmakeia is waar we ons Nederlandse woord Farmacie vandaan halen!
 
Dus: Want door uw Farmacie werden alle volken misleid!
Misleid door bijvoorbeeld Pfizer!
 
De Bijbel openbaart dat Baylon alle volken zal misleiden door het gebruik van de Farmacie die in verband staat met magische kunsten en afgoderij. Magische kunsten hebben de diepe wortels in hekserij en de occulte wereld.

Over het algemeen is het bekend dat degenen die betrokken zijn bij tovenarij, hekserij en magie, magische drankjes gebruiken om iemand te genezen, te misleiden, te vergiftigen, te beheersen of te doden.
 
De Farmacie gebruikt voornamelijk een mengsel van giftige chemicaliën, metalen en/of synthetische elementen om geneesmiddelen te produceren die zijn ontworpen om de biochemische of metabole functies van het lichaam te manipuleren in een poging om een gewenst effect te krijgen bij de behandeling van een ziekte of aandoening. Met andere woorden, de Farmacie mengt verschillende soorten vergif, verpakt het, patenteert het, en beweert dat het bepaalde soorten ziekten kan behandelen.

Farmaceutische geneesmiddelen hebben een negatief effect op het hele lichaamssysteem. Het zijn niet zomaar bijwerkingen of onbedoelde ziekten of aandoeningen die iemand oploopt als gevolg van het gebruik van een medicijn. Het zijn directe effecten, omdat medicijnen in werkelijkheid direct effect hebben op het hele lichaamssysteem, inclusief de hersenen.
 
Als je teruggaat naar Openbaring 18:23, gebruikt Johannes het door Jezus ontvangen Griekse woord Pharmakeia om ons te openbaren dat het belangrijkste dat gebruikt zal worden om alle mensen in de laatste dagen te misleiden, een goed georganiseerd systeem is van het toedienen van giftige medicijnen/vaccinaties aan miljarden mensen die niet alleen giftig zijn voor de organen van het lichaam, maar directe negatieve effecten hebben op de hersenen.

Aangezien een groot deel van Openbaring betrekking heeft op de laatste zeven jaar, zijn de thans agressief uitgerolde vaccinaties een misleiding om mensen te vergiftigen en/of te veranderen naar een ander wezen dan God ooit heeft bedoeld.
 
Wie is de belangrijkste achter het systeem van Farmacie en het toedienen van medicijnen/vaccinaties die Babylon gebruikt om alle naties te misleiden?
 
Een logo of symbool onthult de waarden en het doel van een bedrijf, organisatie of professionele bezigheid. Ze gebruiken een logo of symbool als een identificerend merkteken voor de wereld. Met andere woorden, dat logo legt een directe link naar een bedrijf of beroep. De symbolen en logo's van de moderne geneeskunde onthullen duidelijk wie achter de schermen het hele systeem orkestreert van het toedienen van medicijnen die het lichaam en de geest van miljarden mensen over de hele wereld manipuleren.
 
Laten we gewoon naar de herkenbare symbolen kijken en de waarheid ontmaskeren!Figuur A: Kom van Hygieia
Het symbool in figuur A is het internationale symbool voor de Farmacie dat bekend staat als de Kom van Hygieia. Wie is Hygieia? Hygieia komt uit de Griekse mythologie. Mythologie is de studie van mythen, of leugens en heidense valse goden. Met andere woorden, hoewel het niet waar is, aanbidden miljoenen het systeem alsof het waar is. Volgens de Griekse heidense eredienst is Hygieia de godin van gezondheid en hygiëne, de dochter van Aesculapius. Hij is de god van de geneeskunde, genezing en artsen.

Ettie Rosenberg, een arts in de Farmacologie en advocaat beschrijft de betekenis van de Kom van Hygieia. Ze zegt: "Het Kom van Hygieia-symbool is het meest erkende internationale symbool van de Farmacie. In de Griekse mythologie was Hygieia de dochter en assistent van Aesculapius, de god van geneeskunde en genezing. Hygieia's klassieke symbool was een kom met een medicinale toverdrank met de slang van Wijsheid die eraan deelneemt. Dit is dezelfde slang van Wijsheid, die voorkomt op de caduceus (is een staf waar zich in tegenovergestelde richting twee slangen omheen winden), de staf van Aesculapius, die het symbool van de geneeskunde is. " - Ettie Rosenberg, Pharm.D., Esq.Figuur B: Hygieia
Figuur B is een afbeelding van Hygieia. Merk op dat de slang de toverdrank uit de Kom van Wijsheid drinkt. In Genesis 3:1-14 Satan, bekend als de slang, gebruikte hij een slang om Eva te misleiden. Vers 1 onthult dat deze slang subtieler was, wat betekent dat hij dun of zeer licht was, niet dik of grof, maar glad en verfijnd om zijn bedrieglijke doel te bereiken.
 
In vers 6 geloofde Eva de subtiele leugens van de slang. Eva dacht dat ze wijs kon worden en was ongehoorzaam aan God door te eten van de boom waarvan God zei dat ze er niet van mocht eten. In vers 13 erkende Eva, nadat zij de vrucht van de verboden boom had gegeten, dat de slang haar bedrogen had.
 
Wanneer een persoon wordt misleid, zijn ze zich daar dan van bewust? Volgens Webster woordenboek betekent misleiden: doen geloven wat onwaar is. Dus als mensen bedrogen worden, geloven ze echt de leugen.
Wie is de vader van de leugen? Satan!
Hij (Satan) was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader der leugen (Johannes 8:44).
 
Merk op dat Satan de slang gebruikte om Eva te misleiden, zodat ze de leugen zou geloven. Deze slang die uit de schaal van wijsheid drinkt is van Satan. Het vertegenwoordigt het bedrieglijke karakter van Satan dat vandaag de dag nog steeds mensen misleidt.Figuur C: Roede van Aesculapius
De staf/roede van Aesculapius vertegenwoordigt de helende aspecten van de kunst van de geneeskunde. Veel christenen denken dat dit symbool hetzelfde is als de slang van messing die Mozes op een paal zette, maar dat is het niet. De slang op de roede van Aesculapius is een vervalsing van Mozes bronzen slang op de paal. Dit valse symbool geeft een valse boodschap dat de slang wijs en onschadelijk is.
Vergeet niet dat de slang op de roede van Aesculapius dezelfde slang is die drinkt uit de Kom van Hygieia. De boodschap die de slang van dit satanische symbool geeft, is dat het oké is om de giftige magische potent uit de kom te halen. Deze symbolen die worden gebruikt om de beroepen van Farmacie en geneeskunde te vertegenwoordigen, geven een misleidende boodschap van Satan dat het nemen van medicijnen/vaccinaties verstandig is en de kracht heeft om te genezen en niet te doden. Dit is een leugen!Figuur D: Standbeeld van Aesculapius
Aesculapius en de Slang van Wijsheid omwikkeld zijn roede. Deze Slang van Wijsheid is te zien in de symboliek van de moderne medische beroepen. Het staat in het symbool van de American Medical Association, een vereniging die de normen voor artsen en de medische beroepen in Amerika vaststelde. Het is te vinden in het midden van het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is ook te vinden op de logo's van medische scholen, dokterspraktijken en vele andere medische organisaties.Figuur E: Caduceus
Het symbool in Figuur E vat samen wie er echt achter het drogersysteem van Babylon zit. Figuur E is een symbool dat in de hele medische wereld wordt herkend, het staat bekend als de caduceus. Een caduceus heeft twee slangen die paren rond een staaf, bekroond door een paar vleugels. De caduceus, ook wel toverstaf genoemd, behoort toe aan de Griekse god Hermes of de Romeinse god Mercurius. Deze goden worden verondersteld de boodschappers van goden te zijn, uitvinders van magie, communicatoren voor de doden en iemand die bedrijven en dieven beschermt.

Velen in hekserij en tovenarij gebruiken de caduceus nog steeds voor magie en om spreuken uit te spreken. Ook van de caduceus in tovenarij is bekend dat hij zijn slachtoffers in bedwang houdt en controleert.
In de Griekse mythologie en de occulte wereld had de caduceus niets te maken met geneeskunde, genezing of gezondheid. Dus waarom heeft de moderne geneeskunde de caduceus als hun symbool van de geneeskunde aangenomen?

Onthoud de oorspronkelijke functie en betekenis ervan. Wie houdt de caduceus vast? De valse god van Mercurius houdt het vast. Wat is zijn bewering? Uitvinder van de magie, geleider van de doden, beschermer van kooplieden, dieven, en om te beteugelen en te controleren! Zou het kunnen dat de moderne geneeskunde de caduceus heeft aangenomen als hun symbool van geneeskunde en artsen om de handelaren van de aarde te beschermen die miljarden dollars verdienen met het vergiftigen van mensen en om de bedrijfsdieven te beschermen en om massa's mensen te controleren en in bedwang te houden?
 
Hoewel de caduceus niets te maken had met genezing of medicijnen, stond een officier in het U.S. ARMY Medical Corps er in 1902 op om de caduceus als hun symbool aan te nemen. Sindsdien begonnen anderen in de medische professie de caduceus aan te nemen als een symbool van de geneeskunde of artsen.Figuur F: Baphomet
Laten we de sluier oplichten van wat de caduceus werkelijk betekent. In de occulte wereld beeldt Satan zichzelf af als een geit die bekend staat als Baphomet met twee vleugels en een caduceus tussen zijn gekruiste benen! Ja, Baphomet heeft een caduceus tussen zijn benen. Kijk naar de foto in figuur F en vergelijk. Hier is het directe verband tussen de giftige praktijken van de moderne geneeskunde door middel van Farmacie en Satan. Satan zit achter dit drogeer systeem. Een caduceus is eigenlijk een verkorte versie van Baphomet, Satan zelf.

Op de foto zie je ook de Luciferiaanse Illuminatie-eed - Hail Satan.

Wist je dat de vader van de Farmacologie een occultist was? Hij was een aanbidder van Satan! Geboren als Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim in 1493, noemde hij zichzelf Paracelsus. Hij was bekend als een Zwitsers-Duitse arts, botanicus, alchemist, astroloog en algemeen occultist. Hij stichtte het vakgebied van de toxicologie, beter bekend als de Farmacie. Honderden jaren lang gebruikten artsen natuurlijke kruiden en voedsel voor genezing. Paracelsus tartte dit idee. Vanuit zijn studies over scheikunde en metallurgie met de mix van occulte aanbidding en astrologie, theoretiseerde hij dat metalen zoals kwik, lood, tin, koper en goud het lichaam konden zuiveren. Hij geloofde dat de sterren en planeten de belangrijkste oorzaak waren van menselijke ziekte. Hij geloofde dat alle ziekten moesten worden behandeld met metalen. Dit was een zeer radicale praktijk in zijn tijd. Hij behandelde veel ziekten met kwik, beter bekend als kwikzilver. Veel artsen die de Paracelsus-methode kochten en kwikzilver (kwik) gebruikten, ook bekend als Quack Salber, stonden bekend als kwakzalvers. Dit was destijds een zeer rebelse manier om het lichaam te behandelen. Velen stierven als gevolg van Paracelsus manier van behandeling. Het verhaal wordt verteld dat Paracelsus op 50-of 51-jarige leeftijd in 1541 uit het raam werd gegooid door andere artsen die hem in 1541 als zeer gevaarlijk beschouwden. Het is verbazingwekkend dat Paracelsus tegenwoordig bekend staat als de vader van de moderne Farmacie! Waar haalde hij zijn inspiratie vandaan? Baphomet = Satan!

Dit systeem van Paracelsus is de basis waarop de moderne geneeskunde is gebouwd. Het heeft miljoenen mensen gedood en vergiftigd. In een rapport van juni 2010 in het Journal of General Internal Medicine zeiden auteurs dat bij het bekijken van archieven die zich uitstrekten van 1976 tot 2006, ze ontdekten dat van de 62 miljoen overlijdensakten 25 miljoen sterfgevallen werden toegewezen als gevolg van medicatiefouten. Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van het Amerikaanse moderne medische systeem van drogeren, onnodige operaties, infecties, medische fouten, enz., is bijna 800.000 mensen per jaar! Dit is meer dan mensen die sterven aan hartaandoeningen van 600.000 sterfgevallen per jaar en meer dan mensen die sterven aan kanker van 500.000 sterfgevallen per jaar.
 
Farmacie is een onderdeel van Babylon. Dit is wat de Bijbel voorzegt dat Babylon Farmacie zou gebruiken om alle naties te misleiden. Je hoeft je niet te laten misleiden. Misleiding komt van Satan zelf. U hebt het bewijs gezien. Babylon is gevallen, ga eruit voordat het te laat is!
 

1 januari 2022Terug naar de inhoud