Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Mens of Robot

Daniel 12:4

Statenvertaling 1618-1619
Daniël 12:4
En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
King James Version 1611
Daniël 12:4
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

Many shall run to and fro

De Bijbeltekst uit Daniel 12:4 wordt op twee manieren uitgelegd.
Er zijn mensen die denken dat het gaat om de geestelijke kennis van het volk van God die in de eindtijd zal toenemen en er zijn mensen die denken dat het om de wetenschappelijke kennis van de mens gaat die in de eindtijd zal toenemen. Welke uitleg is waar? Persoonlijk denk ik het laatste, temeer omdat er in de KJV vertaling  staat: many shall run to and fro. Dus naast het feit dat de kennis zal vermeerderen, geeft de Engelse vertaling ook aan
dat veel mensen heen en weer zullen reizen. Nu reisde men vroeger ook al met schepen, maar in de laatste honderd jaar is het reizen geëxplodeerd met snellere schepen, vliegtuigen, treinen en auto's.  
Maar er is nog iets anders. Veel mensen emigreren, verlaten hun geboorteland om in een ander land een beter leven op te bouwen. Naar schatting zijn 232 miljoen mensen wereldwijd geëmigreerd.
In Amerika zijn 46 miljoen mensen geëmigreerd, Mexico 11 miljoen mensen en Europa heeft het grootse aantal 72 miljoen mensen. In Afrika emigreren 90 miljoen mensen in het continent zelf. En wat te denken van de vele vluchtelingen uit Syrië en Irak die in Europa een beter leven proberen te vinden. Zie hoe accuraat deze profetie is en dat terwijl men het niet eens in de gaten heeft.

Robot

..........en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. (Daniël 12:4)
In 1973 werd er pionierswerk verricht en s’werelds eerste industriële robot FAMULUS ontwikkeld door het bedrijf KUKA. We zijn ruim 40 jaar verder en kijk eens waar zoal een robot voor gebruikt wordt:
Industrie, medische sector, oorlog ( drones ), in de huishouding, denk hierbij aan de robotmaaier en robotstofzuiger. Zelf ben ik ervan overtuigd als we enkele tientallen jaren verder zijn, oorlogen zullen worden uitgevochten door robots. Alhoewel de films uit de Terminator reeks sciencefictionfilms zijn zal het wel degelijk gaan gebeuren, tenminste als de mens daar nog de tijd voor krijgt.
Een robot kan niet zelf beslissen wat hij kan en moet doen, dit wordt door de mens voorgeprogrammeerd. Een robot is dus niet in staat om zijn eigen keuzes te maken en zijn eigen wil te doen.
Ja zegt men dat kan hij wel. Neen! Dit is onmogelijk want ook dat is voorgeprogrammeerd als een robot dat gaat doen. Het zal de mens ook nooit lukken om zo'n soort robot te creëren, want de mens is geen God, ook al denkt men van wel. De mens wil dus door het klonen van dieren en uiteindelijk ook mensen voor God spelen.
Een robot is hiervan het bewijs. Hoever zullen ze gaan? Heel ver! Wat dacht je van jouw eigen robot partner?

Robot als partner

Volgens artikelen op het internet zal het in de toekomst mogelijk zijn om niet alleen een relatie te kunnen aangaan met een menselijke soortgenoot, maar ook met een robot.
Toekomst of Fictie? Voor veel vrouwen zal dit een uitkomst zijn die thans worden misbruikt of verkracht, maar het slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Tegenwoordig zijn er vrouw lijkende lustpoppen die voor enkele (tien) duizenden euro's worden verkocht aan de beter gesitueerde man. De mens wil gelijk zijn aan God en creëert deze poppen en robots die de functie van de mens moeten overnemen.
Waarom eigenlijk?  Wat denk je van de na-aper van God? Gods vijand de satan. Hij kan geen mens maken, dus maakt hij iets anders, om God te bespotten. De robot begint steeds meer op een mens te lijken en er zijn reeds robots die haast niet meer van een echt mens zijn te onderscheiden en ze schijnen zelfs al een ziel te hebben.

Toekomstige Robots gaan steeds meer op mensen lijken.
Robot en een ziel

De Japanse overheid steekt zo'n slordige 350 miljoen dollar in de ontwikkeling van humanoïde service robots. Ze houden van robots omdat ze het niet erg vinden om dingen een ziel te geven.
Volgens het Shintoïsme heeft alles een ziel, levende en niet-levende objecten, mensen, dieren, auto's gereedschappen en dus ook robots. Het hebben van een ziel wordt in het joods-christelijke westen gezien als het werk van God en het geven van een ziel aan een robot is dus 'voor god spelen' en volgens velen ethisch aanvechtbaar.
Juist daar hebben we het al! Een mens geeft de robot een ziel. Hoe krom denkt een mens? Of komt het omdat de mens uit het niets is ontstaan?

Mens

Wat zegt de wetenschap over het ontstaan van de mens:
Onderzoek naar DNA wijst erop dat de moderne mens ongeveer 200.000 jaar geleden in Afrika ontstaan is als soort. De moderne mens kwam als cro-magnonmens circa 40.000 jaar geleden naar Europa, maar bestond in Afrika al langer. Deze 'Afrikanen' worden wel gezien als voorlopers van de cro-magnonmens. Met de vondst van de twee schedels bij de Omo-rivier in 1967 werd deze theorie onderbouwd. Wetenschappers hadden deze twee schedels op 130.000 jaar gedateerd. Onderzoek lijkt aan te tonen dat twee schedels van Homo sapiens mogelijk veel ouder (195.000 jaar) zijn. ( bron Wikipedia )
Je moet maar zoveel fantasie hebben!

Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van de mens:
De eerste mens die ooit tot leven werd verwekt is Adam. Adam werd door God bijna 6000 jaar ( zie het 6000 jaren plan ) geleden gemaakt.

Genesis 2:7 beschrijft dit:
En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Voor Adam waren er dus nog nooit geen mensen op deze aarde geweest en kunnen we de schatting van 195000 jaar geleden naar het land der fabelen verwijzen.


Robot goed of slecht

Nu schilder ik de komst van de robot wel heel negatief af, maar dit is beslist niet mijn bedoeling. De robot heeft zijn functie in de industrie, medische sector en in de huishouding al meer dan genoeg bewezen.
Mensen die hun benen of armen zijn verloren en hierdoor in de toekomst vervangende robot onderdelen krijgen, kunnen natuurlijk weer goed functioneren. Alle lof voor de mensen die dit
weten uit te vinden.
Door de komst van de robot zijn veel mensen hun baan verloren. Daar staat wel weer tegenover dat de ontwikkeling van de robots weer werkgelegenheid creëert.
Op zichzelf is de uitvinding van de robot niet slecht. Maar goede uitvindingen, door de mens, worden ook altijd weer voor slechte doeleinden gebruikt en de satan speelt hier goed op in.
Vrouw met Robot benen
Een eigen vrije wil

De mens krijgt van God een eigen vrije wil. Dus ieder mens mag met die eigen vrije wil, van God gekregen, doen wat hij wil.
God is hierin anders dan Zijn vijand de satan, die ons zijn wil opdringt. God wil dus niet dat wij een voorgeprogrammeerde robot zijn die doet wat Hij zegt.
Neen! Hij wil graag dat wij uit ons eigen vrije wil naar Hem toekomen en ons eigen verstandige beslissingen nemen.
Waarom? Omdat Hij van iedere mens houdt en graag een relatie met ons wil hebben en Hij ernaar uitziet dat wij een relatie met Hem willen hebben.
Het maakt hierbij niet uit naar welke kerk je gaat of bij welke geloofsgemeenschap je bent aangesloten. Ook al ga je niet naar de kerk, dan nog kun je die relatie met Hem hebben, omdat naar de kerk gaan geen voorwaarde is.
God bestuurt niet de levens van mensen op aarde. Hij geeft ons dus een eigen vrije wil, zodat wij onze eigen keuzes kunnen maken.
Het is dus ons eigen verantwoordelijkheid als wij de verkeerde keuzes maken en niet die van God.  
De geijkte vraag: Als er een God bestaat waarom doet Hij dan niets aan de situatie in deze wereld?, is onze eigen verantwoordelijkheid van ons afschuiven en zeggen: kan ik er wat aan doen?

Ben jij een robot?

Ben jij dus een robot, die altijd doet wat een ander mens van jou vraagt? God vraagt niets van jou!
Ben jij een meeloper, zonder een eigen mening die zich volledig wegcijfert, omdat die ander zogenaamd altijd alles zo goed weet? God vraagt niets van jou!
Veel mensen denken de wijsheid in pacht te hebben en geven jou het gevoel dat jij er niet toe doet. Dit is pure egoïsme van die persoon zelf en zegt meer over hun dan over jou.
Zit jij in die situatie? Realiseer je dan dat God jou je eigen leven heeft gegeven en dat je geen bezit bent van wie dan ook en dat Hij niets van jou vraagt, maar slechts het verlangen heeft om bij jou te mogen zijn.
Er is dan ook maar een echte Vriend waar jij op kunt bouwen en Die jij altijd kunt vertrouwen en dat is Zijn Zoon de Here Jezus. Hij heeft zelfs Zijn leven voor jou gegeven en als jij de enige hier op aarde was geweest, dan had Hij alsnog Zijn leven, speciaal, voor jou gegeven. Met Hem mag jij je voor altijd vrij voelen en hoef je geen krampachtige robot neigingen door te maken die een ander mens of de satan bij jou opdringt.

24 februari 2016.

Terug naar de inhoud