Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Leven in Harmonie

Leven in Harmonie

Statenvertaling 1618-1619
 
Zilverrug Gorilla
 
Na het tot stand komen van het artikel en de video De Dinosauriërs, waarbij ik de film van King Kong uit het jaar 2005 heb gebruikt, kwam ik nog een aantal leuke fragmenten op You Tube tegen van deze film. Hoewel ik de film in de bioscoop heb gezien, verbaast het me dat ik mij er zo weinig van kan herinneren als ik de fragmenten zie. Toch roept het bij mij wel weer inspiratie op voor het maken van nog een artikel.

Kan een mens vriendschap sluiten met een dier in het wild? In deze film sluit een vrouw vriendschap met een reuze gorilla van bijna 8 meter in lengte. Is dat überhaupt mogelijk? Laten we eens kijken wat voor een dier een gorilla is. Een normale volwassen gorilla heeft een lengte van tussen de 1.20 en 2.00 meter. Gorilla’s zijn de grootste apen die er bestaan en komen voor in West- en Centraal-Afrika. Laat ik nog even terugkomen op het artikel De Dinosauriërs. Er wordt beweerd dat de grotere varianten, zoals de T-Rex echte vleeseters waren, omdat ze gigantische grote tanden hadden. Deze veronderstelling is niet juist, aangezien de dieren voor de Vloed leefden van al het groen.
 
In Genesis 1:30 staat:
Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven….
 
Geen vleeseters dus! De gorilla heeft ook niet bepaalt kleine tanden en toch zijn het echte vegetariërs. Maar de leeuw dan? Lees het artikel maar eens verder. (Jesaja 11:6-8 God brengt herstel!)
 
Volwassen gorillamannetjes krijgen zilvergrijze haren op hun rug. Je kunt het wel vergelijken met de baardgroei bij mensenmannen. Ze worden daarom ook wel zilverrug gorilla’s genoemd. Gorilla’s leven meestal in groepen, waarbij de zilverrug de baas is en de rest van de groep beschermt. Als een gorillaman rechtop staat kan hij een lengte van wel twee meter bereiken. Als een gorilla loopt, dan steunt hij op de knokkels van zijn vingers en zijn voetzolen. Een gorilla kan ongeveer 2000 kg tillen. Dat komt neer op meer dan 10 keer hun eigen lichaamsgewicht. De borstroffel van de gorilla’s is heel bekend. Het is een onderdeel van de taal van gorilla's. Ze gebruiken het roffelen bij angst, woede en schrik, maar ook bij spel, als opschepperij en uitdaging. Bij het roffelen van een gorilla worden mensen vaak bang, maar eigenlijk is het een beetje bluffen wat de gorilla doet. Een gorilla is namelijk een vredelievend dier dat helemaal niet uit is op ruzie, tenzij een gorilla wordt bedreigd. Wat dat betreft verschilt hij niet van de mens. Als wij ons bedreigd voelen worden wij ook opstandig en boos. Aangezien een gorilla een vredelievend dier is, zou een vriendschap met dit dier mogelijk zijn.

Vriendschap

De vraag: Wie is trouwer een mens of een dier? Zal door de meeste mensen worden beantwoord met: een dier. Logisch want onze huisdieren zijn over het algemeen zeer trouw aan hun baasje. Of het nu een hond, kat of vogel betreft, tam zijn ze de beste kameraden. Kameraden voor het leven. Zelfs een hond die door zijn baasje wordt geslagen heeft die baasje uitermate lief. Toch zijn er ook honden die dit niet altijd over hun kant laten gaan en op een gegeven moment zelf de aanval zullen inzetten. Dit een logische reactie, want waarom moet je je laten slaan. Hier geldt ook weer: een bedreiging zet aan tot actie. Het slaan van dieren zegt iets over de mens zijn eigen karakter. Ze houden niet van zichzelf en kunnen daarom ook geen liefde geven aan hun huisdier. Ze kunnen de liefde die hun eigen huisdier aan hen geeft dan ook moeilijk verdragen. De uitermate liefde en trouw van een dier aan een mens zien we terug in het verhaal van de hond Hachiko.
Hachiko
 
Hachiko werd geboren op een boerderij in de buurt van de stad Odate in Japan. Hachiko was een Akita. In 1924 werd hij gekocht door Hidesaburo Ueno, een professor aan de Universiteit van Tokio, die hem meenam naar Tokio. Ueno nam elke dag de trein naar de universiteit vanaf het station Shibuya. Hachiko leerde al snel om zijn baasje ’s ochtends naar het station te begeleiden en ’s middags ging de hond weer naar het station en wachtte tot zijn baasje uit de trein kwam. Deze routine werd door de twee herhaald tot mei 1925, want het was in die maand dat Ueno stierf op de universiteit aan een hartverlamming. Hachiko wachtte die dag tevergeefs bij het station. Hoewel Ueno uiteraard nooit meer kwam opdagen, bleef Hachiko elke dag, zoals hij gewend was, terugkeren naar het station en dat 9 jaar lang. Het ontroerende verhaal van Hachiko is tweemaal verfilmd, in Hachiko Monogatari (1987) en in Hachi: A Dog's Tale (2009).
 
Opgegroeid bij Wilde Dieren
 
Er zijn mensen die een tijger of andere groot katachtige als tamme huisdier hebben. Ik kwam zelfs een ijsbeer tegen op You Tube. Een vriendschap met dieren die normaal in het wild voorkomen is dus wel mogelijk, zolang ze in gevangenschap worden geboren, maar kunnen we een vriendschap sluiten met dieren in het wild, zoals bijvoorbeeld de gorilla uit de film King Kong, die niet tam zijn? Er zijn gevallen bekend van kinderen (wolfskinderen) die werden geadopteerd door wolven of apen en als soortgenoot zijn geaccepteerd. Het is opvallend dat deze wilde dieren zich zorgzaam voor mensenkinderen opstellen, terwijl ze zich tegenover volwassen mensen agressief opstellen.
Verhalen over wilde kinderen zijn zeldzaam. De Britse Marina Chapman werd door kapucijnapen in Colombia opgevoed nadat ze als vijfjarig kind werd ontvoerd en in de jungle achtergelaten. Vijf jaar lang woonde ze bij de apen, tot ze door jagers werd ontdekt die haar verkochten aan een bordeel. Ze heeft een boek geschreven over haar leven.
 
Tissa uit Sri Lanka werd in 1973 op handen en voeten bij een groep apen gevonden door een vrouwelijke houtkapper, ze ving de ongeveer elfjarige jongen en noemde hem Tissa, maar leverde hem al snel over aan de politie, omdat hij onhandelbaar wild was. Naast het feit dat hij op handen en voeten liep vertoonde Tissa ander dierlijk gedrag, zoals janken en grommen naar mensen en eten van de grond. Ook (glim)lachte hij niet zoals vaker voorkomt bij wilde kinderen. Later heeft hij dat in een opvanghuis nog geleerd.
 
Oxana Malaya, beter bekend als het Oekraïense hondenmeisje, leefde vijf jaar lang met een roedel wilde honden. John Ssebunya werd gevonden in het Bombo-bos in Oeganda waar hij tussen de Vervet-apen leefde.
 
In 1700 werd de zestien maanden oude Anna uit Antwerpen ontvoert door een goede kennis van Anna's moeder. De ouders van Anna zochten tevergeefs naar hun dochter. In 1717 werd in de bossen van Zwolle een meisje gevonden dat naakt was en bladeren en gras at. Ze werd meegenomen door boeren en al snel ging het bericht via de kranten rond. De moeder van het meisje deed navraag naar de uiterlijke kenmerken, zoals het samengegroeid zijn van twee tenen en een litteken bij de wenkbrauw. Het bleek hier inderdaad om de verloren Anna te gaan. Vriendschap sluiten met een dier in het wild is dus mogelijk, maar in deze verhalen gaat het dan uitsluitend om kinderen.

Noah’s Ark
 
In het wild zouden ze nooit samenleven, maar in een Amerikaans dierenpark gaat het prima. Daar zijn een beer, een tijger en een leeuw al jarenlang de beste vrienden. In Noah’s Ark, een opvangcentrum voor wilde dieren in Georgia, wonen drie dieren met een hechte vriendschapsband. De Amerikaanse zwarte beer Baloe, Leo de leeuw en de Bengaalse tijger Shere Kahn.
In 2001 werd tijdens een drugsinval in Atlanta deze drie dieren gered uit een kelder van een crimineel. Onder erbarmelijke omstandigheden hebben ze hun gevangenschap overleefd. De agenten vonden Leo in een te kleine kooi. Hij had een ontstoken wond op zijn neus en hij was te klein voor zijn leeftijd. Baloe de beer was er het ergst aan toe. Zijn tuigje zat zo strak om zijn lijf, dat het in zijn huid was gegroeid. Er moest een operatie aan te pas komen om het tuigje te verwijderen.
 
In het wild hadden ze waarschijnlijk nooit deze sterke band ontwikkeld. Het drietal, de tijger, de leeuw en de beer laten zien dat er vriendschap kan ontstaan in de meest onverwachte situaties. Ook hier zie je dat dieren onderling, maar ook tussen mens en dier een speciale band kan ontstaan in bepaalde situaties. Dit gebeurt met name als je op elkaar bent aangewezen.
 
Samenspel  

In de fictieve film King Kong zien we dat Ann Darrow (Naomi Watts) wordt meegenomen door een gigantische grote gorilla en eigenlijk uit gevaar voor eigen leven op de gorilla is aangewezen, aangezien het daar in de jungle wemelt van de enge beesten. In een filmscène van King Kong en Naomi Watts, zien we een prachtig samenspel tussen de computer geanimeerde King Kong en actrice Naomi Watts. Ann wordt op het schip ontvoerd door de inboorlingen en meegenomen naar Skull Island, waar ze wordt geofferd aan Kong. Kong neemt haar vervolgens mee naar zijn grot. Uit angst voor de enorme zilverrug gorilla, doet ze danspasjes en kunstjes om de gorilla gunstig te stellen. Dit lukt niet echt, want Kong is niet gauw tevreden en haalt zijn eigen fratsen met haar uit.
 
Aangezien zij zijn gedrag niet tolereert en weigert om mee te werken wordt hij verschrikkelijk boos. Toch groeit er in de loop van het verhaal een mooie band tussen die twee, die begint als Kong haar redt van drie enorme T-Rexen en Ann vervolgens vrijwillig met hem teruggaat naar zijn verblijfplaats. Het is hier dat Kong naar Ann zijn hand uitstrekt, zodat ze bij hem kan komen en samen vallen ze in slaap. Hun vriendschap is een feit. Dit is natuurlijk een film, maar het is niet onmogelijk. Want?
 
De Eerste Stap

Ooit leefden alle mensen en alle diersoorten in harmonie. De mens wist deze aarde dermate te verzieken dat God moest ingrijpen. God besloot om de mensheid te vernietigen door de Vloed, omdat het Hem berouwde dat Hij de mens ooit had gemaakt.
In Genesis 6:6-8 staat:
Toen berouwde het den Heere, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.
En de Heere zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.
Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.

Doordat Noach rechtvaardig was, heeft God hem en zijn gezin gespaard en daardoor ben jij, de lezer van dit artikel, toch nog geboren. Wat een Genade van De Schepper van hemel en aarde.

De Tweede Stap

Maar God ging verder. Hij zond Zijn Zoon Jezus naar de aarde om jou volledig te vrijwaren van de zondeval, die begon bij Adam en Eva. Is dit niet bijzonder mooi? Wij waren schuldig en nu gevrijwaard daar wij niet meer onder die schuld hoeven te leven. Ja je leest het goed: Niet meer hoeven te leven. Alleen is het wel een keuze die jezelf moet maken.
De genadegift ligt voor jou klaar als een cadeau en het enige wat jij hoeft te doen is het uitpakken en accepteren. Het kost helemaal niets. Je hoeft er niet hard voor te werken en je hoeft er ook niet voor te sparen. God geeft gratis het cadeau aan jou, die Zijn Zoon Jezus betaald heeft met Zijn leven.
 
Dit cadeau is trouwens niet alleen voor de mens, want ook al kan een dier dit cadeau niet bewust accepteren toch kunnen we in Kolossenzen 1:20 het volgende lezen:
En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
 
Alle dingen heeft Jezus tot Zichzelven verzoent, dus ook de dieren. In het artikel Dieren in de Hemel kun je hier meer over lezen.
 
De Derde Stap

Maar God gaat nog verder. Hij brengt mens en dier weer in harmonie.
Daarvoor zet Hij de volgende Stap: door Zijn Zoon Jezus terug te sturen naar deze aarde. Deze Stap heeft verstrekkende gevolgen, want voordat Jezus terugkomt, gaat de mens nog één keer een tijd doormaken, die nog erger is dan de tijd van de Vloed. Daarna komt er een tijd dat we weer gaan leven in harmonie, zoals God het altijd al heeft bedoelt, vanaf het begin van Zijn Schepping.

In
Jesaja 11:6-8 staat:
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.
De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.


Een Droevige Einde
 
In een filmscène van King Kong en Naomi Watts, zien we Kong en Ann samen genieten op de ijsbaan. Ze leven in harmonie, zoals het hoort bij mens en (wilde) dier. Het genieten wordt wreed verstoord, doordat het leger de aanval op Kong inzet. Kong vlucht samen met Ann in zijn hand en beklimt vervolgens het 381 meter hoge Empire State Building. Op de top van het Empire State Building, wordt hij aangevallen door zes dubbeldekkers. Ann probeert de aandacht van de piloten te trekken en hen op te laten houden met hun aanval, maar tevergeefs. Kong haalt drie van de vliegtuigen neer. Ik kan mij nog wel herinneren dat iedere keer dat hij een vliegtuig neerhaalde er door de mensen werd gejuicht in de bioscoop. Ze leefden mee met dit gigantisch groot dier. Uiteindelijk valt hij dodelijk gewond van de wolkenkrabber.
 
Alhoewel het een film is weten we dat alles wat anders is, zoals bijzondere exemplaren van dieren, door de mens wordt gebruikt om ermee te experimenteren. Zouden ze nu een reuze gorilla vinden zoals Kong, dan zouden ze ook proberen om dit dier te vangen en ermee te experimenteren of het dier tentoon te stellen. De mens is zoals hij is en zal nooit veranderen.
 
De mens vernietigt, maar nogmaals: God brengt Herstel! Nu heeft de mens nog een keuze, maar bij de volgende Stap die God gaat zetten heeft de mens geen keuze meer, maar kan hij of zij doen wat God wil. Eindelijk komt er dan gerechtigheid en vrede waar de mens zelf al zolang op naar zoek is en door hun eigen gedrag niet kan vinden. Maar wat nog mooier is er komt ook vrede voor de dieren die niets kunnen doen aan de situatie die de mens zelf heeft gecreëerd.

Ik zie met vreugde die Stap tegemoet!
 
9 oktober 2016

Terug naar de inhoud