Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Left Behind

Left Behind

Statenvertaling 1618-1619
 
Achtergelaten
 
Left Behind zijn twee Engelse woorden. De Nederlandse vertaling is: Achtergelaten. Met achtergelaten wordt bedoelt: dat je blijft waar je bent. Je bent in de steek gelaten of aan je lot overgelaten. Deze woorden worden in de Engelse taal vaak gebruikt als er gesproken wordt over de Opname van de Gemeente en de mensen die hier op aarde dan achterblijven zijn: Left Behind. De mensen die achterblijven worden namelijk niet meegenomen door de Here Jezus, omdat zij niet in Hem geloven. Geloven in Hem is hierbij een belangrijke factor.
 
Wie gaan wel en wie gaan niet mee? Genoeg christenen die hier een mening over hebben, maar ik ga daar geen antwoord opgeven, aangezien God diegene is die dat bepaalt. Daarom zeg ik nogmaals: Geloven in Jezus is hierbij een belangrijke factor en je zult Hem moeten aannemen als jouw Redder en Verlosser.
Johannes 14:1-6:
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

 
Als je achterblijft op deze wereld dan heb je geen keuze meer en moet je rennen of vechten voor jouw leven. De antichrist openbaart zich in deze wereld en zal alle mensen die niet voor hem buigen achtervolgen en doden. In de Tweede Wereldoorlog dacht men dat Hitler de antichrist was omdat hij de Joden vervolgde. Wie is de antichrist? De antichrist is een mens en hij zal een zeer machtige man worden, die massa’s mensen weet te verleiden. Tijdens zijn openbaring zal hij niet alleen staan, want een derde van Gods engelen zal hij tot zijn beschikking hebben. God werpt de duivel en de engelen die zijn afgevallen uit de hemelse gewesten. De Strijd om de uiteindelijke heerschappij wordt hier op aarde uitgevochten en er is maar een winnende partij: God en Zijn Zoon Jezus! In die Strijd blijft voor diegene die achterblijft op de aarde nog de beste optie: je verstoppen en Jezus in jouw leven toe laten als jouw Redder en Verlosser. Hij is je enige en laatste kans in die zeven jaar. Doe je dat dan sta je zeker niet alleen.
 
Een Grote Schare
 
In deze laatste jaren komen mensen toch nog massaal tot het geloof in de Grote Verdrukking die gaat komen. God werkt door en wil niet dat er iemand verloren gaat.
 
Dit kun je lezen in Openbaring 7:9/13-14:
Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.
En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

 
Nou klinkt verloren gaan wel heel erg. Het is net of je ophoudt te bestaan, maar dat is niet zo. God respecteert namelijk de keuze van een mens. Weiger je God in jouw leven toe te laten en accepteer jij de genadegift van de Here Jezus aan het kruis niet en je houdt die weigering vol, dan zal God jou in het hiernamaals geven wat jij op aarde altijd hebt gewild: Een leven zonder God en Zijn Zoon Jezus. Dus afgescheiden moeten leven op een plek waar God niet is, is een leven in de duisternis. Mis het moois dus niet wat je staat te wachten, want God brengt herstel in deze wereld. Je mag namelijk in het duizend jarig millennium spelen met de grootste katachtige: de tijger.
 
Grote en Kleine Dieren
 
Ik heb iets met dieren en daar zijn mijn artikelen, Dieren in de Hemel en Verbond met de Dieren, het bewijs van. Om niet in herhaling te vallen kun je in deze artikelen informatie vinden over Gods Liefde voor Zijn dieren, want het zijn wel Zijn dieren. Gods Schepping van de dieren is bijzonder mooi. Ieder dier heeft zo zijn eigen charme. Neem bijvoorbeeld een slak met zijn huis op de rug. Wie heeft dat nou? Wij mensen in ieder geval niet en gelukkig maar, want wij zouden onder die zware last bezwijken. Let eens goed op hoe de slak zich beweegt. Traag? Zo zit er eentje bij mij op de oprit en als je een half uurtje later kijkt is hij spoorloos verdwenen.
 
Spoorloos Verdwenen is trouwens ook een artikel van mij die over de opname van de Gemeente gaat en daarin vind je meer informatie over dit onderwerp. Niet alleen een slak, maar ook een schildpad kan zich even terugtrekken in zijn gepantserde schild voor onheil of om even tot zichzelf te komen. Allen heeft God gemaakt groot en klein, van de grote olifant tot het kleinste insect. Het ene dier zal ons meer bekoren dan de andere. En spin vinden veel mensen al gauw eng en dat terwijl een olifant het hart steelt van heel veel mensen. Lees eens het artikel Het Spookdiertje op deze site een kleine/grote Wonder van God.
 
Grootste Katachtige
 
De tijger is wel heel iets bijzonders. De meeste mensen zullen dit een prachtig dier vinden. De tijger vind ik zelf persoonlijk een van de mooiste dieren die ik ken en ooit heb gezien. De tijger is de grootste van de 4 grote katachtigen. De 3 andere zijn de leeuw, de jaguar en de panter (luipaard). De tijger heeft een soepele rug, waardoor ze hun achterpoten ver voor de voorpoten kunnen brengen. Hierdoor kunnen ze op korte afstanden een snelheid halen van 50 tot 65 kilometer per uur. Ook kunnen ze enorme sprongen maken van 8 tot 10 meter ver en 5 meter hoog. Tijgers worden meestal 1,50 tot 3 meter lang en wegen 140 tot 300 kilo. Ze hebben net als mensen ronde pupillen. Overdag zien tijgers net zo goed als wij, in de schemering zien ze 6 keer beter. De snorharen dienen in het donker als voelsprieten. Ze hebben een lange staart van 60 tot 120 centimeter die dient voor evenwicht bij het sprinten en springen.
 
Soorten tijgers
 
Vroeger kwamen tijgers voor in heel Azië, tot en met Turkije aan toe. Aan het begin van de 20ste eeuw waren er nog 100.000 tijgers. De verschillende soorten tijgers zijn door de IUCN aangemerkt van bedreigd tot ernstig met uitsterven bedreigd. De Zuid-Chinese tijger behoort tot de 10 meest bedreigde dieren. Laten we de volgende vijf tijgers even onder de loep nemen.
 
Bengaalse tijger
De Bengaalse tijger of koningstijger (Panthera tigris tigris) is op de Siberische tijger na de grootste katachtige. Ze komen voor in West-Myanmar en op het Indische subcontinent, in Bhutan, Nepal en Zuid-China, Bangladesh en India. Met een lengte tot 2,65 meter is deze tijger de op een na grootste soort. Naar schatting leven er nog ongeveer 2600.
 
Siberische tijger
De Siberische tijger (Panthera tigris altaica) leeft op de (besneeuwde) toendra’s en naaldbossen van Siberië, China en Noord-Korea. Dit is de grootste tijgersoort en wordt soms wel 3 meter lang. De schofthoogte bedraagt ruim een meter. De grootste gevangen tijger aller tijden had een lengte van 3,70 meter. Naar schatting leven er nog tussen de 430 en 500.
 
Indo-Chinese tijger
De Chinese tijger of Indo-Chinese of Achterindische tijger (Panthera tigris corbetti) leeft in Maleisië, Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja. Deze tijger is kleiner dan de Bengaalse tijger. Ze kunnen 2,60 meter lang worden. Naar schatting zijn er nog minder dan 200.
 
Sumatraanse tijger
De Sumatraanse tijger (Panthera tigris sumatrae) is de kleinste tijgersoort en komt voor op het Indonesisch eiland Sumatra. Ze kunnen 2,55 meter lang worden. In de slinkende regenwouden van het Indonesisch eiland Sumatra leven er nu minder dan 400.
 
Zuid-Chinese tijger
De Zuid-Chinese tijger (Panthera tigris amoyensis) is de zeldzaamste tijger en is mogelijk zelfs in het wild uitgestorven. Hij hoort thuis in de graslanden, bossen en bergen van zuidelijk China. Deze tijger is net iets kleiner dan de Indo-Chinese. Ze kunnen 2,55 meter lang worden. Naar schatting zijn er nog minder dan 30.

Bedreigde Diersoort
 
Hoe mooi een tijger ook is, je kunt hem maar beter niet in het wild of op straat tegenkomen. Hij is de sterkste, grootste, gevreesde en gevaarlijkste katachtige ter wereld. De tijger jaagt op: herten, buffels, olifanten, krokodillen, slangen, vissen, vogels, schildpadden, vee, neushoorns, hyena's, nijlpaarden, haaien, zelfs op mensen en nog veel meer. Sommige tijgers eten zelfs honden en beren. Je zou zeggen dat hij geen vijanden heeft, maar niets is minder waar. De mens is zijn grootste vijand. Eenmaal in de loop van een geweer worden ze zonder pardon afgeknald voor hun vacht en de Chinese geneeskunst. Omdat tijgerlichaamsdelen zo gewild zijn in de Chinese geneeskunst, ontstaat nu een nieuwe verontrustende ontwikkeling. De aantallen die nog bestaan is schrijnend in vergelijking met zoveel als er eerst waren. In ruim 100 jaar tijd is de tijger populatie uitgedund van 100.000 naar 3500 tot 3700. De mens vernietigt zonder meer het dierenrijk van God. Toch heeft de mens niet het laatste woord.
Dinner Time
 
God heeft altijd het laatste Woord, maar aangezien de mens weinig waarde hecht aan Zijn Woord en hij of zij doet wat ze zelf willen, ondanks alle waarschuwingen, moeten ze de consequentie ook dragen. Soms ontvangen wij een speciale uitnodiging voor het bijwonen van een bijzondere gebeurtenis. Dit kan een bruiloft zijn, een nieuwe bedrijfsopening, een jubileum of iets heel zeldzaams, zoals het bijwonen van het Koninklijk bezoek. Tijdens de oorlog van Gog en Magog die beschreven wordt in Ezechiël 38 en 39 kunnen we lezen dat God Zijn dieren uitnodigt om de mensen, die hierbij vallen, op te eten. Dit klinkt natuurlijk wel heel erg, maar als je bedenkt dat deze mensen bewust de aanval inzetten om Gods volk uit te roeien, dan is dat helemaal niet zo erg.
 
Deze uitnodiging kunnen we lezen in Ezechiël 39:4:
Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.

 
Hoe anders is het dan en worden de rollen omgedraaid. Een dier heeft ook rechten net als de mens, maar de mens heeft helaas besloten om het dier geen rechten meer toe te kennen.
 
Nemen we de King James Bible erbij dan staat er in Ezekiel 39:4:
Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou, and all thy bands, and the people that is with thee: I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured.
 
Het Engels woord: Devoured betekent: Verslonden.
The ravenous birds betekent: De vraatzuchtige vogels.
Google Translate vertaalt Ezechiël 39:4 als volgt:
Gij zult vallen op de bergen van Israël, gij en al uw benden, en de mensen die met u is: Ik zal u tot de uitgehongerde (vraatzuchtige) vogels van elke soort geven, en aan de dieren van het veld om te worden verslonden.
 
Gij zult vallen op de bergen van Israël zegt niet specifiek dat de aanvallers van Israël dood moeten zijn om te worden verslonden. Ze kunnen vallen door de verdedigers van het land Israël, natuurlijk wel met Gods hulp, want alleen kan dit klein landje het niet af, maar ook kunnen er aanvallers worden verslonden, terwijl ze nog leven.
 
Tijdstip Gog en Magog oorlog

Wanneer vindt de Gog en Magog oorlog plaats? Is het voor, in het begin of tijdens de zeven jaren Verdrukking. Meningen en uitleggingen genoeg over dit Bijbelgedeelte. Een uitleg die ik wel heel interessant vind is het volgende:
 
In Ezechiël 39:9-10 lezen we:
En de inwoners der steden Israels zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;
Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere Heere.

 
Hier wordt dus geschreven dat Israël zeven jaren stookt op de wapens van de aanvallers van Gog en Magog. Als ze hier zeven jaren op stoken, valt het begin van de Verdrukking of tijdens de Verdrukking af, omdat Israël halverwege die zeven jaren in veiligheid wordt gebracht naar waarschijnlijk Petra. Deze oorlog moet dus minimaal drie en een halve jaar voor de Verdrukking liggen wil je uitkomen op zeven jaren stoken. Als dit zo is zal de Gemeente de oorlog van Gog en Magog meemaken.
 
Left Behind in the End Times
 
Voordat ik een artikel schrijf maak ik vaak eerst een video. Dus ik begin met een video en maak er achteraf een artikel bij. De door mij gemaakte video met als titel: Left Behind in the End Times is een Engelse video. De laatste tijd heb ik meerdere video's in het Engels gemaakt. De reden hiervan is om meer mensen over de gehele wereld te bereiken en hun te vertellen in welke tijd wij leven. In de video laat ik zien dat er een tijd komt dat Jezus Zijn Gemeente gaat halen en meeneemt naar daar waar Hij woont. Wij mogen daarvoor altijd met Hem en Zijn Vader zijn.
 
De video laat ook zien dat als je achterblijft, je geen mooie tijd tegemoet gaat. Angst zal jouw leven gaan beheersen als jij je realiseert dat de antichrist en zijn gezelschap jou gaat onderwerpen aan zijn macht. Voordat ik een video upload, laat ik aan een aantal familieleden zien hoe zij tegen een video aankijken. Deze video kwam wel min of meer beangstigend over. Toch wil ik de kijker erop wijzen dat deze video nog kinderspel is met wat gaat komen.
 
Niemand, dus ook ik niet, kan zich er eigenlijk een voorstelling van maken hoe die tijd zal zijn, maar Jezus waarschuwt niet voor niets in Mattheüs 24:21:
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

 
Het is geenszins mijn bedoeling om mensen bang te maken of met een video sensatie te creëren. Het is tijd om de mens wakker te schudden en dat ze zich gaan realiseren dat de grote finale toch steeds dichterbij komt. Niemand weet wanneer het gaat gebeuren, maar dat het aanstaande is dat is zeker.
 
Achter de Schermen

Als gewone stervelingen zien en vernemen wij niet wat er zich achter de schermen afspeelt. God bereidt samen met Zijn Zoon de komst voor van het Koninkrijk van Jezus hier op aarde, terwijl aan de andere kant de duivel en zijn trawanten aan het werk zijn om hun heerschappij voor te bereiden en dat is op diezelfde aarde waar jij en ik op leven. De Strijd is in alle hevigheid bezig, maar vernemen wij iets van die Strijd? Kunnen wij die Strijd überhaupt waarnemen? Neem een kijkje in de wereld of in jouw eigen gedachten. Wij zouden die Strijd moeten waarnemen, ook al was het alleen al het dagelijkse gevecht welke gaande is in onze gedachten. Een gevecht tussen goed en kwaad. Maar ook deze Strijd vernemen wij niet. Ons leven is gebaseerd op de geneugten die wij ervaren. S ’avonds liggen wij onderuitgezakt op de bank tv te kijken en te genieten van het schouwspel wat gaande is op de tv en dat terwijl dicht bij ons een heel ander schouwspel in onze gedachten gaande is en niet alleen daar maar ook in de wereld en in de hemelse gewesten. O ja! Mensen die van mening zijn dat God niets doet zouden zich nu eindelijk eens moeten realiseren dat Hij dag en nacht voor ons bezig is, maar aangezien de mens alleen gelooft wat hij of zij ziet, mogen ze de Eindtijd Strijd straks met eigen ogen beleven en aanschouwen, want dat gebeurt als je de Here Jezus niet in jouw leven toelaat.
 
Hem niet toelaten betekent: You Are Left Behind!
 
23 november 2016
Terug naar de inhoud