Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Werk van de Geest

Het Werk van de Geest in Romeinen 8:11
 
Gebaseerd op een studie van Ann Windsor
 
Herziene Statenvertaling
 
3 Johannes 1:2: "Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. "
 
Betekent 'sterfelijk lichaam' 'dood lichaam' in Romeinen 8:11?
 
Romeinen 8:11: "En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. "
 
Om dit vers zo op te vatten dat God "uw fysieke lichaam tot onsterfelijkheid opwekt na de dood " is niet juist. Het wordt al honderden jaren gepredikt als 'opstanding uit de dood' nadat het op deze manier door schrijvers van verschillende Bijbelversies werd vermeld. De meeste die we tegenwoordig hebben laten deze indruk achter.
 
Het woord 'sterfelijk' in dit vers betekent NIET de fysieke dood, de ontbinding van het lichaam.
Hij die Jezus uit de doden opgewekt heeft….
Het Griekse woord voor doden is: Nekros Strong’s G 3498
 
Betekenis Nekros
● iemand die zijn laatste adem heeft uitgeblazen, levenloos
● overleden, vertrokken, iemand wiens ziel in de hemel of in de hel is
● berooid van leven, zonder leven, levenloos
● geestelijk dood
● berooid van een leven dat God erkent en toegewijd is, omdat het overgegeven is aan overtredingen en zonden
● inactief wat betreft het doen van het goede
● berooid van kracht of macht, inactief, buiten werking
 
Zie het artikel: Studietips Bijbellezen
 
Hij zal uw sterfelijk lichaam levend maken....
Het Griekse woord voor sterfelijk is: Thnētós Strong’s G 2349
 
Betekenis Thnētós
● vatbaar voor de dood, sterfelijk

Ieder mens zijn fysieke lichaam is vatbaar voor de dood (sterfelijk – Grieks Thnētós), maar iemand die dood (Grieks Nekros) is, is er niet vatbaar meer voor.
 
In Romeinen 6:12 komen we hetzelfde Griekse woord Thnētós tegen:
"Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk (Grieks Thnētós) lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. "
 
Laten we nu luisteren naar T. J. McCrossen, "Lichaamsgenezing in de Verzoening".
 
Het Griekse woord " Thnētós " werd gebruikt in Romeinen 8:11 en dat woord is NOOIT gebruikt voor een Dood Lichaam.
Thnētós = sterfelijk, onderworpen aan de dood en staat tegenover Athanasia Strong’s G 110 = onsterfelijk.
Het Griekse woord voor een dood menselijk lichaam is: Nekros, nooit Thnētós, wat altijd verwijst naar iets dat onderhevig is aan de dood.
 
Betekenis Athanasia
● onsterfelijk, onsterfelijkheid, eeuwig
 
John Calvin over Romeinen 8:11:
"Het hier Levend Maken betekent: Leven geven Door de Geest aan hun (jou en mijn) lichamen terwijl we hier op aarde zijn. Geen enkele echte Griekse geleerde kan tot een andere conclusie komen."
 
Het Mysterie van de Opstanding
 
1 Korinthe 15:51-53: "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden (Grieks Nekros – dood lichaam) zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke (Grieks Thnētós – vatbaar voor de dood) moet zich met onsterfelijkheid (Grieks Athanasia) bekleden. "
 
Het is het Werk van de Geest om Levend te Maken.
 
2 Korinthe 3:2-6: "U bent onze brief, geschreven IN onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.
Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.
 
Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. "
 
Maakt levend: Het Griekse woord is hier: Zōopoiéō Strong’s G 2227 en is hetzelfde woord wat in Romeinen 8:11: ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Betekenis Zōopoiéō
● levend voortbrengen, verwekken of baren van levende jongen
● doen leven, levend maken, leven geven
● door geestelijke kracht opwekken en bezielen
● tot leven wekken
toename van leven geven: dus van lichamelijk leven
● van de geest, levend maken wat de geest betreft, toegerust met nieuwe en grotere levenskrachten
● metafoor, van zaden die tot leven worden gewekt, d.w.z. ontkiemen, opspringen, groeien
 
Samenvattend:
Romeinen 8:11, het levend maken van het 'sterfelijke' lichaam betekent niet het geven van onsterfelijkheid aan je lichaam wanneer het is gestorven en tot stof is teruggekeerd.
Het woord 'sterfelijk' in Romeinen 8:11 is ' Thnētós ' waar het woord voor een 'dood' lichaam ' Nekros ' is.
De Heilige Geest Die in jou woont, maakt jouw Thnētós (sterfelijk) lichaam levend, (verkwikt, herstelt, voorziet van grotere levenskrachten).
 
Een juiste relatie met Romeinen 8:11 wordt gelegd door het krijgen van een juiste interpretatie van dit vers.
Dit vers is een genezingsvers en geen opstandingsvers!
…De Geest die Christus uit de dood heeft opgewekt (Nekros/dode lichaam), zal ook uw sterfelijk (Thnētós/vatbaar voor de dood) lichaam Levend Maken (leven geven aan).
 
Het Werk van de Geest bij een Ambulance Medewerker
 
In september 2011 vervoerde ik een vrouw in mijn ambulance die klaagde over gevoelloosheid in haar rechterbeen van haar lies tot haar tenen. Haar arts regelde een echo, omdat hij een vasculair letsel vermoedde. Ze had een paar weken eerder een hartaanval gehad en een stent laten plaatsen.

Om een stent in te brengen, plaatsen ze een grote naald en een huls in een bloedvat in de lies en brengen die naar het hart. We vermoedden dat de insteekplaats voor de katheter in haar lies een aneurysma had ontwikkeld, waardoor de dijzenuw werd samengedrukt, wat gevoelloosheid in haar been veroorzaakte.

Om het nog ingewikkelder te maken, had ze nierfalen in het eindstadium en kreeg ze dialyse. De dialysefistel in haar linkerarm verslechterde zodanig dat deze niet langer bruikbaar was. Haar chirurg bond de fistel af en na de operatie kreeg ze pijn en wat functieverlies in haar linkerhand. Ze was ook volledig blind in haar linkeroog en gedeeltelijk blind in haar rechteroog door netvliesloslating.

Ze woonde in een nabijgelegen instelling tegenover de parkeerplaats van het ziekenhuis. Ik had een paar honderd meter asfalt waarop ik een wonder kon verrichten. Toen we haar naar de lift brachten, vroeg ik of ik voor haar mocht bidden. Ze stemde toe, dus begon ik met haar linkerhand. Ze zei dat de pijn zes op tien was. Toen we in de lift stapten, gebood ik de pijn weg te gaan in de Naam van Jezus. Nadat de deur gesloten was, vroeg ik hoe ze zich voelde.

"Ik voel nu niets."

"Voel je pijn in je arm of hand?"

Glimlachend, en haar pols en vingers buigend "Ik voel dat je me aanraakt, maar ik kan niet zeggen of het dof of scherp is."

Net onder haar knie voelde ze dat ik in haar huid kneep. Terwijl ik haar vermogen om pijn in haar been te voelen testte, kon ik zien dat haar neurologische tekort licht was bij de knie en geleidelijk erger werd naar de voet toe, die helemaal geen gevoel had.

Ik legde mijn hand op haar been en nodigde de Heilige Geest uit om haar aan te raken. Daarna beval ik de zenuwen en bloedvaten te genezen in de Naam van Jezus. Ik vroeg of ze iets voelde.

Met een glimlach antwoordde ze: "Mijn hele been tintelt."

Ik wreef opnieuw over de onderkant van haar voet en vroeg of ze iets voelde.

"Ja, ik voel dat je de onderkant van mijn voet aanraakt." Ik kneep in de huid boven haar enkel. "Ik kan voelen dat je me knijpt." Alle gevoelloosheid in haar been was nu verdwenen.

Mijn EMT-partner, die nog nooit eerder met mij had gewerkt en nog nooit een wonder had gezien, keek met stille verbazing toe. De stilte werd verbroken toen ze uiteindelijk zei: "Ik denk dat je zojuist een gelovige van me hebt gemaakt."
 
21 augustus 2023
Terug naar de inhoud