Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Het Merkteken 666

Het Merkteken 666

Statenvertaling 1618-1619

Over het Merkteken van het Beest in Openbaring 13:16-18 is al veel geschreven en gespeculeerd. De verzen in het Boek Openbaring schetsen een tijd van totale controle door een wereldwijde machtsovername. Het begin van zo’n machtsovername is sinds COVID 19 zichtbaar in de gehele wereld, althans er wordt een poging gedaan om die machtsovername te krijgen door de Cabal, waar The World Economic Forum een onderdeel van is. Cabal is de wereldwijde elite die de geheime schaduwregering vormt en ze zijn de allerrijkste families ter wereld. COVID 19 wordt door hun gebruikt om duistere plannen ten uitvoer te brengen.  
 
Zal COVID 19 ons leiden naar hetgeen voor 2000 jaar geleden is opgeschreven door Johannes in het Boek Openbaring?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, dienen we eerst te lezen wat die verzen in de Bijbel ons hebben te vertellen:
 
In Openbaring 13:16 lezen we het middel (een mekteken) dat ingezet wordt om de controle over de mensen te handhaven: En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
   
In Openbaring 13:17 lezen we wat de gevolgen zijn als men niet de beschikking heeft over het merkteken: En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
 
Openbaring 13:18 laat zien dat een mens, de antichrist ( wereldleider) dit voor een korte periode voor elkaar krijgt: Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
 
Bij het lezen van de verzen zie ik wel degelijk een vergelijking met de tijd waar de verzen over gaan en de tijd waarin wij nu leven. Geen vaccin of geldig testbewijs? Dan mag je niet meer meedoen aan bepaalde activiteiten. Dit is slechts het begin en hier zullen ze steeds verder mee gaan.
 
Mijn moeder vertelde mij eens, dat men tijdens de Tweede Wereldoorlog dacht dat Hitler de antichrist was. Dit is een logische beredenering, want hij had het voornamelijk voorzien op uitroeiing van de Joden. Hij streefde naar een zuiver Arisch ras, echter voldeed hij zelf helemaal niet aan het profiel van die ras. Hitler had niet alleen een hekel aan Joden, maar ook aan andere mensen. Zo had hij een hekel aan gehandicapten, homoseksuelen en Roma (zigeuners).
 
Hitler werd gefinancierd door de eerdergenoemde Cabal, deze mensen zijn satanisten die Gods Schepping willen doden. Thans financiert dezelfde Cabal het plan naar een Great Reset en dit betekent niets anders dan onderdrukking en controle van de gehele wereldbevolking, tenminste wat er nog van over is na het uitrollen van hun experimentele vaccin, die keer op keer dient te worden genomen, vanwege nieuwe COVID-varianten. Zie je wat ze aan het doen zijn?
 
Met de komst van de Hydrogel Biosensor, dit is een Implanteerbare Nanotech die gebruikt kan worden in COVID-vaccins nemen ze verder de controle over ons leven.

Foto onder laat een leerling zien die in Duitsland les kreeg van een onderwijzeres over de kenmerken van een zuiver Arisch ras.
Hydrogel Biosensor
 
De informatie komt uit een artikel van 3 september 2020 en is automatisch vertaald van de site en is door mij aangepast/aangevuld.
 
 
Het implanteerbare Hydrogel Biosensor, wordt gemaakt via een door DARPA-Gates gefinancierde Silicon Valley-bedrijf en kan worden gebruikt in een komende COVID-vaccin. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie en de Bill and Melinda Gates Foundation werken samen met Profusa, een bedrijf in Silicon Valley, om deze Nanotechnologie te ontwikkelen, dat gemaakt is van Hydrogel (vergelijkbaar met een zachte contactlens) en dat onder de huid kan worden geïnjecteerd en geïmplanteerd met behulp van een vaccin als toedieningssysteem. Deze Biosensor, kleiner dan een rijstkorrel, zou effectief samensmelten met het lichaam. Het stukje Nanotechnologie zal verbinding maken met het draadloze netwerk (het 5G-gestuurde Internet of Things - IoT, zie het artikel: De Laatste Generatie TransEvolution). Het zou zowel informatie over u en uw lichaam naar autoriteiten kunnen verzenden als informatie ontvangen. Een artikel van Defense One meldde al op 3 maart 2020 dat de Biosensor op schema ligt om in 2021 FDA-goedkeuring te krijgen.
 
Deze aankondiging doen ze als de Verenigde Staten nog maar kort worstelt met COVID-19, een ademhalingsziekte die zich kan voordoen bij griepachtige symptomen zoals hoesten en kortademigheid.
 

Event 201
 
Al voordat COVID 19 uitbrak waren ze al ver gevorderd met het ontwikkelen van deze Biosensor om in te zetten tegen een eventueel virus. Toeval? Denk het niet! In oktober 2019 organiseerde Microsoft-oprichter Bill Gates, die samen met zijn vrouw de rijkste en machtigste stichting ter wereld runt, een simulatieoefening over een wereldwijde Corona-epidemie. Er werden video's geplaatst waarin de oefening werd gedocumenteerd, maar intrigerend genoeg ontkent Gates op 12 april 2020 in een interview met BBC nu dat zo'n oefening ooit heeft plaatsgevonden. Event 201 was een simulatie van een Coronapandemie, uitgevoerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, het World Economic Forum en de Johns Hopkins University.
 
Vreemd dat mensen met invloed een kort geheugen hebben, zoals we hier in Nederland ook terugzien in de politiek.
Op een persconferentie in augustus 2020 in Berlijn zei Robert F. Kennedy: Mijn vader zei altijd: Machthebbers Liegen.
Als wij de overheid blijven gehoorzamen, die ons de bio-controle agenda van de farmaceutische industrie oplegt, dan is dat het einde van onze democratie en wordt de mensheid tot slaaf gemaakt.
Het 2-delige Hydrogel Biosensor zal verschillende signalen uitzenden
 
Het Defense One artikel schetst de eigenschappen en capaciteiten van de Hydrogel Biosensor.
De Biosensor bestaat uit twee delen:  
Een daarvan is een string van 3 mm Hydrogel, een materiaal waarvan het netwerk van polymeerketens wordt gebruikt in sommige contactlenzen en andere implantaten. Ingebracht onder de huid met een spuit, bevat de string een speciaal ontworpen molecuul dat een fluorescerend signaal buiten het lichaam stuurt, wanneer het lichaam een infectie begint te bestrijden.
 
Het andere deel is een elektronisch onderdeel dat aan de huid wordt bevestigd.
Het stuurt licht door de huid, detecteert het fluorescerende signaal en genereert een ander signaal dat de drager naar een arts, website, enz. kan sturen. Het is als een bloedlaboratorium, maar dan op de huid, dat een reactie van het lichaam op ziekte kan constateren, voordat er andere symptomen zijn, zoals hoesten.
 
Profusa is een Silicon Valley-bedrijf, die nauwe banden heeft met het Amerikaanse Militaire Industriële Complex. Op de website van Profusa staat dat ze een pionier zijn op het gebied van met weefsel-integrerende Biosensoren voor continue monitoring van de chemie in het lichaam. Of het nu gaat om Big Tech-bedrijven Google, Facebook, Twitter of kleinere spelers als Profusa, het Leger en Silicon Valley vormen een belangrijk onderdeel van de NWO (New World Order). DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), het agentschap dat de taak heeft om nieuwe technologieën te bedenken, zodat steeds meer mensen slaaf worden, doneerde in 2011 geld naar Profusa en blijft nauw met hen samenwerken. Profusa is ook verbonden aan de Bill and Melinda Gates Foundation, wat niet verwonderlijk is, omdat eugenetische en ontvolkingsadvocaat Gates deze pandemie bijna eigenhandig heeft georkestreerd. Gates financierde het Imperial College in Londen, wiens belachelijke en ondoordachte modellen het onheil voorspelden, maar zelfs nooit in de buurt kwamen van hetgeen ze hadden voorspeld.
 
Profusa voert een onderzoek uit in samenwerking met het Imperial College. Op de website van Profusa staat: In plaats van geïsoleerd te zijn van het lichaam, werken de Biosensoren volledig geïntegreerd in het weefsel van het lichaam - zonder metalen apparaat of elektronica, waardoor de pogingen van het lichaam om het af te stoten worden overwonnen. Tot op heden functioneren de geïnjecteerde Biosensoren al vier jaar. Elke Biosensor is kleiner dan een rijstkorrel en is een flexibele vezel van ongeveer 5 mm lang en een halve millimeter breed, bestaande uit een poreuze steiger die capillaire en cellulaire ingroei uit omliggend weefsel induceert. De Hydrogel is gekoppeld aan lichtgevende fluorescerende moleculen die continu signalen geven in verhouding tot de concentratie van een chemische stof in het lichaam, zoals zuurstof, glucose of andere interessant biomolecuul.
Het Menselijk Lichaam Hacken met Synthetische Nanotech-objecten
 
Profusa wil de chemie van jouw gehele lichaam weten, zoals zuurstofniveaus, glucosespiegels, hormoonspiegels, hartslag, ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur, met de mogelijkheid om uit te breiden naar gebieden van de menstruatiecyclus bij vrouwen, je seksleven, je emoties en meer en wil. Deze informatie wordt doorgeven aan een of andere medische autoriteit, hoewel het natuurlijk overduidelijk is dat deze gegevens in handen zullen komen van de NWO-samenzweerders die het zouden gebruiken om de massa te manipuleren.
 
Wappies zijn niet de mensen die in opstand komen tegen de coronamaatregelen, zoals we nu in de Mainstream Media horen. Nee onder wappies vallen alle NWO-samenzweerders die de nuance kwijt zijn en volharden in hun paranoia, om ten koste van elke realiteitszin vast te houden aan het wereldbeeld dat ze voor zichzelf gecreëerd hebben.
 
Profusa perfectioneert de kunst van het hacken van het menselijk lichaam, door het lichaam voor de gek te houden. Door synthetische materialen en objecten te accepteren die vermomd zijn, zodat ze niet door het lichaam worden herkend als indringers.
 
Conventionele sensoren, zoals die in continue glucosemonitoren, hebben een sensorelektrodedraad die de huid penetreert om een doelstof te meten in de vloeistof die cellen omringt. Maar omdat het lichaam de elektrode als vreemd materiaal ziet, moet deze binnen enkele dagen op een andere locatie worden vervangen om de effecten van ontsteking en littekenweefsel te voorkomen die uiteindelijk voorkomen dat de elektrode nauwkeurig functioneert.
 
Het team van Profusa ontwikkelt een familie van kleine Biosensoren bestaande uit een weefselachtige Hydrogel, vergelijkbaar met een, zoals we reed eerder konden lezen, zachte contactlens, die pijnloos onder de huid worden geplaatst met een enkele injectie. In plaats van geïsoleerd te zijn van het lichaam, werken de Biosensoren volledig geïntegreerd in het weefsel van het lichaam - zonder metalen apparaat of elektronica, waardoor de pogingen van het lichaam om het af te wijzen worden overwonnen.
 
Dit is nog meer bewijs dat we versnelt via The Synthetic Agenda naar een toekomst van Transhumanisme gaan, waar de mens wordt samengevoegd met machine om de Human 2.0 te creëren. Deze gemodificeerde mens is gepland om te worden gemaakt van synthetische metalen en plastic-achtige onderdelen; het verkooppraatje is dat we zullen worden uitgebreid en verbeterd, maar de waarheid is dat ze zullen vernietigen wat ons menselijk maakt.

Foto onder is van een artikel uit Forbes van The World Economic Forum en geplaatst op 10 november 2016:
Welkom in het jaar 2030. Welkom in mijn stad - of moet ik zeggen, 'onze stad'. Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik heb geen huis. Ik heb geen apparaten of kleding.
Dit is het beeld uit Openbaring 13:16-18! Voldoet men niet aan bepaalde voorwaarden, dan kan men niet meer kopen of verkopen, immers bezit je niets en ben je afhankelijk van het systeem van het Beest.


De American Chemical Society (ACS) komt dichter bij de integratie van elektronica in het lichaam
 
Traditionele micro-elektronische materialen, zoals silicium, goud, roestvrij staal en iridium, veroorzaken littekens bij implantatie. Voor toepassingen in spier- of hersenweefsel moeten elektrische signalen stromen om ze goed te laten werken, maar littekens onderbreken deze activiteit.
 
"We begonnen te kijken naar organische elektronische materialen zoals geconjugeerde polymeren die werden gebruikt in niet-biologische apparaten," zegt Martin, die aan de Universiteit van Delaware zit. " We vonden een chemisch stabiel voorbeeld dat commercieel werd verkocht als antistatische coating voor elektronische displays." Na het testen ontdekten de onderzoekers dat het polymeer de eigenschappen had die nodig zijn voor het interfacen van hardware en menselijk weefsel. Tot nu toe heeft het team een polymeer gemaakt met dopamine, dat een rol speelt bij verslavend gedrag, evenals dopamine-gefunctionaliseerde varianten van het EDOT-monomeer. Martin zegt dat deze biologisch-synthetische hybride materialen op een dag nuttig kunnen zijn bij het samenvoegen van kunstmatige intelligentie met het menselijk brein.
 
Deze Hydrogel Biosensor Implantaten Regeling zal alleen werken als de NWO-controllers toegang krijgen tot ieders bloedbaan.
 
Vanuit NWO-oogpunt zouden ze, om deze regeling wereldwijd te laten slagen, toegang moeten krijgen tot ieders bloedbaan, wat alleen mogelijk zal zijn als verplichte vaccinatiewetten worden ingevoerd. Operatie Warp Speed en andere planen worden tot het uiterste gedreven, met een wanhopige NWO die de poppenkast van een pandemie probeert voort te zetten om hun gehaaste en niet geteste COVID-vaccin uit te rollen - een nieuw type mRNA-vaccin met de mogelijkheid om je genetica (RNA en DNA) te wijzigen, en met de mogelijkheid om je te implanteren met een Nanotech Hydrogel Biosensor. Met Gates, een van de financiers van deze technologie, laat het zien dat zijn excuses erg zwak zijn als hij zegt dat hij niet probeert de mensheid te micro-chippen.
 
Dr. Carrie Madej over Hydrogel Biosensor
 
Veel mensen zullen inmiddels bekend zijn met Dr. Carrie Madej’s ‘Mens 2.0’ videoverklaring & noodoproep aan de wereld die al zo’n drie kwart jaar circuleert op het internet. Dr. Carrie Madej is een medisch intern specialist en heeft haar eigen praktijk in McDonough, Georgia. Ze bestudeert vaccins al minstens 20 jaar.
 
Dr. Madej’s beschrijving over de Hydrogel Biosensoren: Deze Hydrogel Technologie is in staat om biologische waarden zoals zuurstof en glucose in het lichaam te monitoren. Daarnaast claimen de makers dat virussen, zoals het coronavirus, ook gedetecteerd kunnen worden en een pandemie weken voordat het plaatsvindt op die manier voorspelt en wellicht voorkomen kan worden. De Hydrogel Biosensoren zijn in staat om te verbinden met kunstmatige intelligentie zoals die in Smartphones, vanwaar de waarden direct te volgen zijn. Dit kan enorme gevolgen hebben voor onze privacy. Van Hydrogel kunnen ook microrobots gemaakt worden die in het lichaam allerlei taken kunnen uitvoeren en medische kwesties het hoofd kunnen bieden.

De strijd om de mensheid is in volle gang. Big Tech werkt samen met Big Pharma om nieuwe technologieën in de komende vaccins te introduceren, die ons DNA zullen veranderen en van ons een Hybride ras zullen maken. Dit zal een einde maken aan de mensheid zoals we die nu kennen en het proces van transhumanisme HUMAN 2.0 inluiden. De plannen zijn om vaccins te gebruiken om nanotechnologie in ons lichaam te injecteren en ons te verbinden met de Cloud en kunstmatige intelligentie. Dit zal de Cabal in staat stellen om ons te controleren, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Een satanisch plan, die voor 2000 jaar geleden al is opgeschreven door Johannes in het Boek Openbaring.
 

2 juni 2021
Terug naar de inhoud