Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Emotionele Genezing

Emotionele Genezing
 
Herziene Statenvertaling
 
Voorwoord
 
Definitie van waanzin: Steeds hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten – Albert Einstein
 
Bovenstaand uitspraak beschrijft mijn christelijk leven tot het voorjaar van 2020 toen God mijn leven op wonderbaarlijke wijze begon te veranderen.
De religie die diep in mijn leven verankerd zat, veranderde Vader God langzaam naar een Relatie met Hem, Zijn Zoon Jezus Christus en de inwonende Heilige Geest.
 
Aangezien ik zelf rondliep met allerlei emoties die zijn ontstaan in mijn jeugd op school, door pesterijen, en dit effect had op mijn verdere leven heb ik het boekje Emotional Healing in 3 Easy Steps aangeschaft, nadat ik van dezelfde schrijver al een aantal boeken had gelezen.
Toen ik de 3 stappen begon toe te passen op bijvoorbeeld de pesterijen uit mijn jeugd ervaarde ik gelijk al rust en blijdschap in mij.
 
Van de 1690 beoordelingen wereldwijd over dit boekje heeft, volgens Amazon: 86% 5 sterren gegeven, 8% 4 sterren, 3% 3 sterren, 1% 2 sterren en 1% 1 ster.
De moeite waard om het een kans te geven om jouw Emotionele Genezing te krijgen!
 
Onderstaand een gedeelte uit het boek Emotional Healing in 3 Easy Steps van Dave Hayes, verkrijgbaar bij Amazon.

Mijn Gebed voor Jou

Ik (Dave Hayes) bid dat je voorspoedig zult zijn, zoals je ziel voorspoedig is. Ik bid dat je hart geneest en met vrede gevuld zal zijn. Ik bid dat je de diepte van Gods liefde voor jou zult kennen. Ik bid dat je de onovertroffen rijkdom en schat zult kennen die Hij vanaf het begin voor ons gereserveerd heeft gehouden. Ik bid dat je vervuld zult zijn van alle geloof, dat je de geheimen van het Koninkrijk zult kennen en dat je Zijn kracht zult laten zien. En ik bid dat God in al deze dingen verheerlijkt wordt.

De Verlossing door Jezus Gebracht
 
De rol die Jezus speelt bij het verlossen is over het algemeen die van Genezer. Eén van de dingen die over de bediening van Jezus werd voorzegt, was dat hij ons smarten zou (weg)dragen.
 
Jesaja 53:4 "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. "
 
KJV Vertaling: "Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted."
 
Deze vers zegt dat Jezus: onze smarten droeg.
Smarten zijn pijnlijke emoties.
 
Smarten betekend: bedroeven, leed doen, pijn doen, pijn veroorzaken, smart veroorzaken, weeën. Smart zelfstandig naamwoord: ellendig gevoel vanwege iets naars.
 
En als Hij ze al voor ons droeg, dan hoeven wij ze niet meer te dragen.

Het volgende vers zegt:
Jesaja 53:5: "En door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. "
 
De genezing die Jezus ons biedt is zowel fysiek als emotioneel. Emotionele genezing is een kwestie van Hem toestaan onze pijnlijke emoties van ons af te nemen.
 
Zie ook mijn (de vertaler) artikel: De Genezing van Jezus, als jou iets anders is geleerd.
 
 
De Herinnering en de Emotie

Als we jong zijn, leren we te reageren op de gebeurtenissen van het leven met een breed scala aan emoties. Als we blij reageren op een bepaalde gebeurtenis, wordt de herinnering aan die gebeurtenis samen met de emotie vastgelegd in onze ziel. Als er later een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt, kunnen we, ook al herinneren we ons de vorige gebeurtenis misschien niet bewust, de twee gebeurtenissen en hun emoties met elkaar in verband brengen en met vreugde op de nieuwe gebeurtenis reageren. Als we op gelijksoortige gebeurtenissen met vreugde blijven reageren, ontwikkelt zich een aangeleerde reactie die ertoe neigt dezelfde reactie te geven op toekomstige gelijksoortige gebeurtenissen.

Als aan de andere kant een gebeurtenis zoals gebeten worden door een hond ervoor zorgt dat we reageren met angst, zal het een herinnering en een wond achterlaten in onze ziel die geassocieerd wordt met angst. De wond, de herinnering en de emotie zijn allemaal verbonden.
Gebeurtenissen die we als gelijkaardig ervaren kunnen het gewonde deel van de ziel activeren of triggeren. Wanneer we later benaderd worden door een hond, kan het gewonde deel van de ziel samen met de emotie van angst worden getriggerd, ook al is de hond misschien vriendelijk.

Als we plotselinge woede ervaren in het heden, is dat vaak het gevolg van een wond in onze ziel die verband houdt met een gebeurtenis uit het verleden die getriggerd wordt, waardoor we woede voelen. Wanneer we afwijzing, twijfel of een andere negatieve emotie ervaren als reactie op een gebeurtenis, wordt er meestal een wond in onze ziel getriggerd waardoor we de emotie ervaren die we dan voelen.
 
Een teken dat je een emotionele wond hebt, is wanneer je herhaaldelijk over-reageert op een bepaald soort situatie. Een voorbeeld is als je normaal gesproken een makkelijk persoon bent die zelden boos wordt. Als bepaalde situaties herhaaldelijk dezelfde reactie uitlokken - in dit geval een overmatige reactie van boosheid - dan is er een wond in je ziel die deze overreactie veroorzaakt. Sommige mensen beschrijven het alsof ze tijdelijk een ander persoon zijn geworden.

Fragment

Er wordt wel gezegd dat tijd alle wonden heelt, maar de waarheid is dat tijd emotionele wonden niet heelt. In plaats van na verloop van tijd te genezen, kunnen emotionele trauma's ons ons hele leven plagen. Emotionele trauma's veroorzaken een wond in onze ziel, net zoals een rondvliegend stuk metaal een wond op onze huid kan veroorzaken. Hoewel onze huid een manier heeft om de wonden die het ontvangt te genezen, heeft onze ziel niet het vermogen om zichzelf te genezen.
 
Een emotioneel trauma heeft de potentie om de hele ziel aan te tasten, maar God ontwierp een manier om de schade van emotioneel trauma’s te beperken door de ziel toe te staan om zogenaamde fragmenten te creëren. Een fragment is een deel van de ziel dat de herinneringen en emoties van een traumatische gebeurtenis bevat. Het is als een deel van onze persoonlijkheid dat bevroren is in de tijd. Fragmenten voorkomen dat de gewonde delen van de ziel de dominante invloed worden over de kern van de ziel. In feite compartimenteert het fragmenteren van de ziel de wonden en minimaliseert het de schade die aan de rest van de ziel kan worden toegebracht.

Fragmenten zijn zich meestal slechts bewust van een enkele gebeurtenis of een reeks van herhaalde gebeurtenissen en de bijbehorende emoties. Het fragment sluimert normaal gesproken in de ziel totdat er een gebeurtenis plaatsvindt die doet denken aan de gebeurtenis waardoor het fragment is ontstaan. Wanneer een van deze gebeurtenissen zich voordoet, kan het fragment getriggerd worden en kan het de controle over de ziel overnemen. Wanneer dit gebeurt, reageert de persoon zoals hij of zij zou reageren op de leeftijd waarop het fragment werd gecreëerd. Als het fragment werd gevormd als een peuter, kan de persoon over de vloer kruipen of proberen zich achter meubels te verstoppen. Als het fragment werd gecreëerd als een tiener, kan de persoon zich gedragen als een opstandige 13-jarige. De emoties die ze tonen zijn niet geschikt voor de huidige situatie. In plaats daarvan zijn het de emoties die werden ervaren op het moment dat het fragment werd gecreëerd.

Zielsfragmenten hebben als hoofddoel de bescherming van de kernpersoonlijkheid. Een zielsfragment zal de controle overnemen wanneer het waarneemt dat er een bedreiging is voor het individu. Wanneer een getraumatiseerd persoon een ervaring heeft die het fragment als een bedreiging ervaart, neemt het fragment de controle over het denken, wil en emoties en reageert het individu op de situatie vanuit het gewonde perspectief van het fragment. De acties van een zielsfragment zijn meestal een overreactie op de situatie. Zielsfragmenten hebben minder begrip van wat normaal en acceptabel gedrag is in vergelijking met de kern van de persoonlijkheid. Wanneer de dreiging verdwijnt, krijgt de kern van de ziel weer controle, wordt het fragment weer sluimerend en functioneert het individu weer normaal.
  
Ik ken bijvoorbeeld een vrouw die een vreselijke angst heeft om kelders in te gaan. Toen ik vroeg waarom ze deze angst had, zei ze dat het kwam doordat ze als kind door haar ooms was misbruikt in een kelder. Op het moment dat ze werd gemolesteerd, werd een deel van haar ziel verwond, waardoor een fragment ontstond dat werd gedomineerd door angst (en waarschijnlijk ook schaamte en schuldgevoelens). Vandaag de dag, wanneer ze eraan denkt om een kelder in te gaan, wordt het fragment geactiveerd en voelt ze angst en de andere emoties die daarmee gepaard gaan.

Alter
 
Een soortgelijk maar andere deel van de ziel dat door een trauma ontstaat, staat bekend als een alter. Net als een fragment, behoudt een alter de herinneringen en emoties van specifieke gebeurtenissen, maar in tegenstelling tot fragmenten, kunnen alters unieke eigen persoonlijkheden hebben die duidelijk verschillen van de kern van de persoonlijkheid. Iemand met veel alter ego's wordt meestal gediagnosticeerd met Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS), of wat vroeger Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis werd genoemd. Een ernstig getraumatiseerd persoon kan honderden of zelfs duizenden alter ego's hebben.  
Wanneer een alter wordt getriggerd door een gebeurtenis, komen de wil en emoties van de persoon onder controle van de alter. De persoon gedraagt zich in overeenstemming met de persoonlijkheid van de alter, terwijl de kern van de persoonlijkheid ineffectief wordt gemaakt. De kernpersoonlijkheid voelt zich soms een toeschouwer bij wat er met hem of haar gebeurt, in plaats van de deelnemer. Sommigen beschrijven het alsof iemand hun auto bestuurt terwijl ze vanaf de achterbank toekijken. Soms is de kernpersoonlijkheid zich helemaal niet bewust van wat er met hen gebeurt - een toestand die bekend staat als dissociatie. Als de gebeurtenis voorbij is en de kernpersoonlijkheid de controle weer overneemt, is het niet ongebruikelijk dat ze geen idee hebben wat ze tijdens de episode hebben gezegd of gedaan.

Het doel van emotionele genezing is om de fragmenten en alter ego's te genezen en te re-integreren in de ziel, om toekomstige episodes van pijnlijke emoties en dissociatie te voorkomen.

Genezingsgebed van één Minuut

De aanpak die ik heb ontwikkeld voor emotionele genezing is eenvoudig, maar effectief. Het is één waarvan ik geloof dat bijna iedereen het kan gebruiken en je hebt er geen speciale training voor nodig. Het vereist zelfs niet dat de persoon die genezing nodig heeft bij je is. Het is zo gemakkelijk en snel dat een vriend van mij het "genezingsgebed van één minuut" noemt. Hieronder vind je een korte uitleg van het proces dat ik gebruik en een stap-voor-stap handleiding. Als je genezing nodig hebt, kun je een vertrouwde vriend vragen je te helpen met deze oefening of je kunt het zelf doen.

Opmerking
Ik heb uitstekend succes gezien met deze aanpak, maar het is misschien niet volledig effectief bij elke soort mentale ziekte en emotioneel trauma. Sommige mensen hebben complexe problemen die in combinatie met verschillende benaderingen kunnen worden gebruikt. Ik geloof dat deze aanpak sommige mensen met een complex trauma kan helpen, maar anderen kunnen het gebruik van een combinatie van methoden nodig hebben om volledig te genezen. Deze aanpak lijkt het meest effectief te zijn bij het soort emotionele trauma's die bij de gemiddelde persoon voorkomen.

LET OP – TRIGGER WAARSCHUWING!
Als je lijdt aan een aandoening zoals PTSS (Posttraumatische Stressstoornis - Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis (MPD) of Dissociatieve Identiteitsstoornis (DID), kan de volgende oefening onaangename emoties oproepen en een acute episode veroorzaken die gevaarlijk voor je kan zijn. Als er een alter wordt getriggerd die geneigd is tot zelfmoordgedachten, kun je het gevoel hebben zelfmoord te willen plegen. Zorg voor je eigen veiligheid dat er een vertrouwde vriend of begeleider in de kamer is die bereid is om je te helpen als je besluit deze oefening te doen.
 
Emotionele Genezing in 3 Stappen

Het ontvangen van genezing van pijnlijke emoties en herinneringen kan een vrij eenvoudig proces zijn dat bestaat uit drie eenvoudige stappen:

1. Identificeer de pijnlijke emotie geassocieerd met een bepaalde gebeurtenis.

    a. Als de emotie zondig is, vraag God dan om je te vergeven en ontvang zijn
vergeving.
 
2. Vraag Jezus om de pijnlijke emotie van je af te nemen.

3. Vraag Hem om de wond in je ziel die erdoor veroorzaakt is te genezen.

Voor veel mensen kan emotionele genezing echt zo eenvoudig zijn. Emoties moeten gewoon gevoeld worden. Als je ze eenmaal gevoeld hebt, hoef je ze niet langer met je mee te dragen als ze pijnlijk zijn. Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van het proces.

Het grootste probleem dat ik heb ondervonden bij emotionele genezing is dat mensen die van nature extreem rationeel zijn, midden in het genezingsproces veel "waarom"-vragen kunnen stellen, wat afleiding veroorzaakt en het genezingsproces belemmert. Het maakt niet uit waarom iets je is overkomen; het enige dat telt met betrekking tot genezing is hoe het jou heeft beïnvloed. Als jij je focust op de emoties die je voelt, ze één voor één identificeert en Jezus toestaat om ze te genezen, is het waarschijnlijk dat je vrij gemakkelijk je genezing kunt ontvangen.

Het genezen van pijnlijke emoties vereist meestal dat je teruggaat naar gebeurtenissen in je leven waarin je een emotie kunt voelen die je dwars zit.

1. Identificeer een pijnlijke emotie in verband met een bepaalde gebeurtenis

    a. Als de emotie zondig is, vraag God dan om vergeving en ontvang Zijn vergeving.
        Zeg dat je gelooft dat Zijn bloed de straf en de gevolgen van je zonde heeft
weggenomen.
       Als het niet zondig is, ga dan naar de volgende stap.

2. Vertel Hem dat je de emotie uit je ziel verwijderd wilt hebben.

3. Vraag Hem om de wond in je ziel te genezen die door de emotie is veroorzaakt.

     a. Vertel Hem dat je Zijn genezing ontvangt.

     b. Als de emotie er is omdat je een leugen over die situatie geloofde, vraag Jezus
          dan om je de waarheid daarover te laten zien.
 
    c. Een optionele stap is om Hem te vragen je iets positiefs te geven ter vervanging van de negatieve emotie die Hij
       wegneemt. Als je Hem vraagt om verdriet weg te nemen, kun je Hem vragen om je vreugde te geven. Als je Hem
       vraagt om woede weg te nemen, kun je Hem vragen om je vrede te geven.
 
Als je hiermee klaar bent, haal dan de herinnering aan de pijnlijke gebeurtenis weer in jouw gedachten. Als de emotie genezen is, zou je die emotie niet meer moeten voelen, maar er kan een andere negatieve emotie zijn die je wel kunt voelen. Bepaal welke negatieve emotie het sterkst is en doe daar hetzelfde mee als wat je met de eerste emotie deed in de voorgaande drie stappen.

Als je klaar bent, haal dan de herinnering aan de gebeurtenis weer naar jouw gedachten. Probeer opnieuw vast te stellen of er negatieve emoties zijn. Als die er zijn, herhaal dit proces dan tot je de gebeurtenis weer in je herinnering kunt oproepen en je geen negatieve emoties meer voelt. Dit proces kun je toepassen op alle herinneringen die geassocieerd worden met negatieve emoties. Als je geen negatieve emoties meer voelt bij het terughalen van een gebeurtenis, ben je genezen.

Als je last hebt van geheugenverlies met betrekking tot de gebeurtenissen uit je jeugd, kun je de Heilige Geest vragen om je te herinneren wat je vergeten bent. Terwijl Hij de gebeurtenissen en emoties naar jouw gedachten haalt, vraag je Jezus om ze te genezen.

Als ik deze aanpak gebruik via internet chat, typ ik gewoon instructies in het chatvenster en vraag ik de persoon om de instructies hardop te zeggen. Ik zeg dat ze me moeten laten weten wanneer ze klaar zijn met deze stap en dan gaan we verder met de volgende stap.

Als je graag genezen wilt worden van alle emotionele trauma's die je in je leven hebt opgelopen, kun je overwegen om te beginnen met de vroegste herinneringen die je hebt en die je dwars zitten. Gebruik het proces om genezing te ontvangen van de emoties van die gebeurtenis, dan ga naar de volgende gebeurtenis uit je verleden die negatieve emoties oproept als je eraan denkt. Je kunt van jaar tot jaar gaan als je van jongs af aan naar het heden gaat. Je kunt dit doen op een tijdstip dat voor jou prettig is. Het is misschien het beste om tijd te laten tussen genezende sessies. Het kan in de loop van enkele dagen of weken gedaan worden, als dat nodig is.

Als je dit proces toepast op alle emotionele traumatische gebeurtenissen die je maar kunt bedenken, zul je daarna waarschijnlijk een grote mate van vrijheid ervaren.
 
Ik heb een aantal mensen gezien die ook genezing ontvingen van fysieke symptomen van ziekte en verwondingen na het doorlopen van dit proces. Als je genezing nodig hebt voor een fysieke aandoening, kun je een standaard aanpak voor fysieke genezing gebruiken, die over het algemeen inhoudt dat je de symptomen beveelt om te vertrekken.
 
26 augustus 2023

 
Terug naar de inhoud