Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Een Gebroken Hart

Jezus geneest ons gebroken hart

Jesaja 61:1
De Geest des Heeren Heeren is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

Een Gebroken Hart

Wie heeft nog nooit een gebroken hart gehad? Ik denk dat ieder mens dat eens of meerde keren in zijn/haar leven heeft meegemaakt. Een gebroken hart kun je krijgen door allerlei oorzaken.
De bekendste oorzaak hiervan is liefdesverdriet. Liefdesverdriet is de pijn die men voelt doordat een relatie is verbroken of doordat een geliefde onbereikbaar is.
Een onbereikbare liefde is iemand waar je nooit een relatie mee zou kunnen krijgen, ook al wil je dat zelf heel graag. Maar ook andere oorzaken kunnen een gebroken hart veroorzaken, zoals: eenzaamheid, verdriet wat andere mensen je aan doen ( pesterijen ), het missen van een dierbare ( overlijden of emigratie), jezelf niets meer waard vinden ( terwijl God jou zo mooi heeft gemaakt).

Jesaja 61:1 heeft voor al deze mensen fantastisch goed nieuws.
Jezus is gekomen om onze gebroken harten te troosten en Zijn doel is om onze gebroken harten ook te genezen. Jezus weet heel goed wat een gebroken hart is.
Toen Jezus Zich voor ons liet kruisigen werd Hij verlaten door Zijn eigen Vader in de Hemel.

Mattheüs 27:46
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Het hart van Jezus was gebroken!

Hij weet uit eigen ervaring hoe het voelt en wil ons graag gelukkig zien, vrij van onze zorgen. Jezus vraag dan ook of Hij bij ons binnen mag komen en klopt aan de deur van ons hart.

Openbaring 3:20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Dit korte artikel is gemaakt naar aanleiding van iemand die ik persoonlijk ken en die op dat moment, tijdens het maken hiervan, een gebroken hart in haar leven ervaarde.
Bidt voor mensen met een gebroken hart, want deze steun zijn ze hard nodig.

Geef de Here Jezus en jezelf een kans!

8 mei 2015


Jezus klopt op de deur van jouw hart
Terug naar de inhoud