Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Een Bijzondere Ervaring

Een Bijzondere Ervaring
Soms hoor je weleens verhalen van mensen die een bijzondere ervaring hebben meegemaakt met Jezus. Als ik zo'n bijzondere ervaring van iemand hoorde dacht ik weleens: Waarom hij/zij wel en ik niet? Het is niet zo dat ik een ander dat niet gun, maar je bent weleens jaloers op diegene. Dit heeft denk ik ook te maken met dat je bang bent dat je eigen relatie met  Jezus niet zo goed is als bij die ander. Die ander kan dichter bij Jezus staan dan jezelf.
Een klein kind kan dichter bij Jezus staan dan de grootste theoloog. Toch mocht ik ook een bijzondere ervaring meemaken met mijn moeder.
Mijn moeder is in juni 2010 overleden aan hartfalen. Toen ik hoorde dat zij niet meer beter mocht worden zette dat mijn hele wereld op z'n kop. Een leven zonder mijn moeder kon ik mij niet voorstellen, want het was niet alleen mijn moeder, maar ook mijn maatje. Die woensdagavond voor haar overlijden heb ik een bijzondere ervaring mogen meemaken.
Ik zat aan de ene zijde van haar bed en mijn twee zussen lagen op een matras op de grond, mijn broer was even de gang opgegaan. Het was al later op de avond.   
Toen ik mijn moeder daar zo zag liggen had ik zo'n intens verdriet om haar en heb toen mijn handen gevouwen en ben voor haar gaan bidden. Het gebed weet ik niet precies meer, maar het was wel een smeekbede of God haar wou helpen. Soms kun je bidden dat de vonken er als het ware vanaf vliegen en dit was zo'n gebed. Tijdens het gebed begon ik te rillen over mijn lichaam en kreeg een warm gevoel van binnen.
Toen ik mij ogen opendeed zag ik achter aan het voeteneinde van mijn moeder een grijze gedaante staan met een cape over Zijn hoofd. Hij had een lange gewaad aan en aan de zijkant van Zijn gezicht kon ik zien dat Hij een baard had. Hij schoof (liep niet)of zweefde naar de andere kant van het bed en ging naar het hoofdeinde van mijn moeder en verdween. Het was Jezus die mij troostte en mijn moeder de kracht gaf om dit te kunnen doorstaan.
Bijzondere ervaringen met Jezus worden door kritische mensen afgedaan als zijnde dat de boze dit heeft gedaan om een christen te misleiden. Dit betekend dat deze mensen de satan meer macht toekennen dan Jezus heeft. Wij leven nog wel steeds in bezet gebied ( zie: De Eeuwige Strijd ), maar een oprecht gebed tot God of Jezus, dat is de Kracht van het Gebed, daar kan de satan niets mee.

Maar wat zegt Jezus eigenlijk?
Dit kunnen we lezen in Mattheüs 28:16-20
En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had.
En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Je kunt zeker weten als je gebed oprecht is dat Hij echt bij jou aanwezig is.


18 februari 2015
De Kracht van het Gebed
Terug naar de inhoud