Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

DNA Identiteit

De Zoektocht naar Vaccinaties

Statenvertaling 1618-1619
 
Zijn vaccinaties echt zo betrouwbaar als men ons dat wil laten geloven?
 
Na het zien van interviews en het lezen van wel degelijk betrouwbare artikelen, dus geen complottheorieën, kom ik tot de schokkende conclusie dat vaccins niet zo onschuldig zijn als wordt beweerd.
 
Er zijn mensen die gevaccineerd zijn en toch angst hebben voor niet gevaccineerde mensen. Laat dit even goed tot jou doordringen, voordat je verder leest.

Voor enige tijd geleden is er veel commotie geweest over ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren en dan geweigerd zouden worden door de kinderopvang. De leiders van deze kinderopvang zeiden dat ze de kinderen die gevaccineerd zijn niet bloot willen stellen aan het gevaar die ongevaccineerde kinderen met zich mee kunnen dragen. De omgekeerde wereld, die we met de coronavaccinatie ook steeds meer zien. Gevaccineerde mensen zijn, volgens de Overheid beschermt, en toch wordt er op de niet gevaccineerde mensen druk uitgeoefend.
 
Ik ben als kind niet gevaccineerd tegen kinderziektes, omdat mijn vader hier niet achter stond. Toen ik zelfstandig ondernemer werd heb ik mij vrijwillig 8 - 9 jaar laten vaccineren met een griepvaccin, omdat ik in de drukke periode van mijn werkzaamheden geen griep wilde krijgen. De laatste keer is ongeveer15 jaar geleden. Ik ben nooit tegen vaccineren geweest, men kan mij dus ook geen antivaxer noemen, vanwege dit artikel.
 
Een groot gedeelte van dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van een video die ik gedownload heb van You Tube. De video heeft You Tube inmiddels verwijderd, wegens schending van de community richtlijnen, die zijn ingesteld naar aanleiding van Covid 19. Echter ging die video niet over Covid 19, maar wel over vaccinaties. Kennelijk mag de waarheid niet geopenbaard worden.

Wat Jij Niet Mag Weten!

Wat als je maar gedeeltelijk kunt zien wat er gaande is? Achter de schermen speelt zich heel veel af, wat jij beslist niet mag weten!

En Elisa bad, en zeide: Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie!
En de Heere opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. - 2 Koningen 6:17

Er is meer dan de zichtbare wereld, die wij zien en dat is de Geestelijke Wereld, waaruit goede maar ook duistere invloeden komen. Hierover kun je meer lezen in de artikelen: De Hemel en Geestelijke Strijd.
Duistere Machten die mensen beïnvloeden. Wij leven op dit moment in een wereld, waar je die invloeden heel goed kunt zien, bijvoorbeeld in de Lock down maatregelen, die buiten proportie zijn. Maatregelen die van hogerhand komen, dus niet zozeer van de overheid, want je ziet dezelfde maatregelen in de gehele wereld.
Al decennialang spelen er zich achter de schermen zaken af die het daglicht niet kunnen verdragen en die door de opkomst van internet geopenbaard worden zoals, de gruwel van de Abortus en de Vaccinatie Industrie, die in de video wordt besproken. Deze waarheid kan het daglicht niet verdragen! Met hetgeen nu volgt zal je ontdekken dat ze ons altijd hebben voorgelogen en ons altijd zullen blijven voorliegen.
DNA Sporen in Vaccins
 
Dr. Paul Offit van het Vaccinatie Educatie Centrum van het Kinderziekenhuis te Philadelphia zegt:
Een zaak die erg omstreden is: Worden er foetuscelen gebruikt om vaccins te maken? Het antwoord is Ja!
Hij vervolgt: De celen die verkregen werden uit die geselecteerde abortussen, werden gebruikt om diverse vaccins te maken. Ze zijn gebruikt om het Hepatitis A vaccin te maken, het Waterpokken vaccin, het Rodehond vaccin, een van de Hondsdolheid vaccins en het Poliovaccin.
Op de vraag of er nog residu of hele kleine hoeveelheden DNA sporen van die originele abortussen in de vaccins zitten die ik zojuist noemde, is het antwoord: Ja!

Een Vader over zijn Dochter in de Rechtszaal
Opgedragen aan mijn dochter Bloem en alle andere kinderen die slachtoffer zijn geworden van vaccinaties DKTP/Hib vaccinatie van fabrikant GSK, zij heeft een levenslange beschadiging aan haar hartklep.
 
De DKTP-Hib-vaccinatie beschermt tegen vijf infectie- ziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib (Haemophilus influenzae type b), volgens RIVM.
 
De Rechtszaak
Dr. Stanley Plotkin is een van de meest toonaangevende experts betreffende vaccins en veel fabrikanten vragen hem om zijn adviezen. Onder ede gaf hij op 11 januari 2018 toe dat voor het generen en produceren van vaccinaties humaan albumine, MRC5-humane diploïde cellen en foetus organen werden gebruikt, voor het produceren van vaccinaties en dat bij een studie 76 geaborteerde baby’s van 3 maand en ouder zijn gebruikt.
 
Advocaat Aaron Siri stelde hem de volgende vragen, waarop de wetenschapper zijn antwoord gaf:
Welke organen verzamelde u van deze foetussen?
Persoonlijk verzamelde ik er niet een, maar er werd een hele serie weefsel verzameld door collega’s.
En die delen werden dan in kleine stukjes gesneden nietwaar?
Ja! En ik denk dat het impliceert dat ik de persoon ben die naar de hel gaat omwille van het gebruik van afgebroken weefsels, wat ik graag doe.
 
Bevatten kindervaccinaties menselijk albumine? O zeker!
Wat is menselijk albumine? Menselijk albumine is onderdeel van het serum, het vloeibare deel van het bloed.

Want de ziel van het vlees is in het bloed….. Geen ziel van u zal bloed eten. - Leviticus 17:11-12
 
Kunnen we ons voorstellen dat God onze lichamen schiep om afhankelijk te zijn van een substantie, die verontreinigd en getekend is met het bloed van geaborteerde baby’s?
 
Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één - Job 14:4
 
Plotkin is de uitvinder van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde baby's. Dankzij hem injecteren we dus onze baby's met de cel resten van cellijnen van geaborteerde foetussen, die onder andere aanwezig zijn in het BMR-vaccin (bestaat uit zwak gemaakte bof-, mazelen-en rodehond virussen, volgens Rijksvaccinatieprogramma). Deze cel resten bevatten erfelijk materiaal, DNA en RNA, van andere geaborteerde baby's dat we laten injecteren in onze eigen gezonde baby's. Vaccins zijn experimenteel getest op weeskinderen en op geestelijke gehandicapten. Experimenteel getest op baby's van moeders in gevangenissen en op 1 miljoen mensen in het toenmalige koloniale Belgische Congo.
 
Is het acceptabel om het leven van zelfs maar 1 kind te offeren voor een product waarvan je denkt dat het jouw leven kan redden?
 
In de bijsluiter van het Rodehond vaccin staat duidelijk: Het Rodehond virus werd gepropageerd (verspreiden) in WI38 menselijke diploïde longfibroblasten. Dat is een mooie term voor longcellen die ze uit een geaborteerde foetus haalden.
Wetenschapper Dr. Theresa Deisher
 
Dr. Theresa Deisher, wetenschapper, president en oprichter van de Sound Choice Pharmaceutical Institute zegt het volgende:
Wat echt alarmerend is, is het gebrek aan verontwaardiging over levend geboren baby’s van 5 - 6 maanden oud, zodat hun hartjes al kloppend kunnen worden verkregen. En ze moeten nog kloppen om te kunnen worden gebruikt bij het onderzoek dat gedaan wordt.
 
Heb je dat goed gelezen? De baby moet levend geboren worden voor hun onderzoek!
 
De baby moet dus levend geboren worden, zodat ze de materialen naar wens kunnen verzamelen die ze nodig zijn, zonder enig verdovend middel. Dit is een verschrikkelijke ervaring voor deze arme baby!
Ze nemen de DNA, laten er virussen op groeien, dan op die cellijnen en vervolgen injecteren ze het in de mens.
 
Dr. Theresa Deisher zegt verder: Het injecteren van onze kinderen met menselijke foetaal DNA-contaminanten (verontreinigingen) brengt het risico met zich mee dat het twee gevestigde pathologieën (ingeburgerde ziektes) veroorzaakt:
1 Insertiemutagenese: Foetaal menselijk DNA wordt opgenomen in het DNA van het kind, alzo mutaties veroorzakend.
2 Auto-Immuunziekte: Foetaal menselijk DNA zet het immuunsysteem van een kind aan om zijn/haar eigen lichaam aan te vallen.
 
Citaat van Dr. Ian Donald
Volgens de Canadian Journal of Medicine klopte het hart nog bij veel embryo’s ten tijde van aankomst in het virus laboratorium.
Een citaat van Dr. Ian Donald wanneer hij beschrijft waar hij persoonlijk getuige van was geweest. Experimenten werden uitgevoerd op korte termijn bij nog levende geaborteerde baby’s, de niet eens een verdoving werd gegund, terwijl ze kronkelden en schreeuwden van pijn. En als hun bruikbaarheid voorbij was werden ze geëxecuteerd en weggegooid als afval.
 
En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Efeziërs 5:11
Wetenschapper Mike Adams
 
Mike Adams, wetenschapper en eigenaar van een ISO gekeurd miljoenenlaboratorium The Health Ranger, Brighteon.com zegt:
Dit is genetische bedrukking van onze kinderen.
 
CORVELVA heeft de complete genoom sequentiebepaling van deze proteïnen in de vaccins bepaald. Een raad eens wat ze vonden?
De complete genetische code van een mannelijk geaborteerde foetus van 16 weken. Zie hiervoor het artikel: CORVELVA | Preventie Vaccinatieschade
 
De gehele genoomsequentie van een mens is gevonden in de cellen die in de vaccins worden gedaan. Ze injecteren je met de DNA-sequentie van een compleet menselijk persoon. MRC 5 wordt volgens het CDC (in Nederland RIVM) gebruikt in Varifax vaccins, Hepatitis vaccins en in Varicella vaccins.
Wist je bijvoorbeeld dat van de geaborteerde menselijke baby die vermoord werd om de cellijnen te verkrijgen, de cellen in deze vaccins worden gedaan en dat de moeder van die baby een psychiatrisch patiënt was?
 
En bedenk dat iets wat van generatie op generatie wordt overgedragen, niet alleen maar puur genetisch is, maar ook epigenetisch. Hoe kan ik dat in begrijpelijke taal uitleggen?
Er zijn elementen van de mentale ziekte en het geweld van de moord en het lijden van dat kind, dat vermoord werd voor zijn cellen, elementen daarvan blijven zich openbaren door de epigenetische factoren van deze genen, die in uw kinderen wordt geïnjecteerd.
 
Het woord epigenetica betekent letterlijk ‘boven het gen’. Het verwijst naar de controle over genen, niet van binnenuit van het DNA zelf, maar van boodschappen van buiten de cel – met andere woorden: vanuit de omgeving.
 
Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods. Spreuken 14:12
Pro Life en Vaccineren
 
Jezus nam alleen van datgene dat Hem door de Vader gegeven was, en dat zouden wij ook moeten doen. Het gebruiken van cellen van geaborteerde baby’s om een substantie te maken dat het door God gegeven DNA bevat, is niet Gods genade of voorzienigheid voor zijn geliefden.
 
Dr. Theresa Deisher zegt: Geaborteerde baby’s worden op dagelijkse basis geoogst en gebruikt voor biomedisch onderzoek. En die praktijk gaat door, omdat wij Onze Ogen Sluiten voor de ethiek van vaccins!
 
Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Mattheüs 7:14
 
Onze gebeden hebben wettige betekenis in de rechtbanken van de Hemel. Hoe kunnen we tegen abortus bidden als wij het als essentieel goedkeuren onder bepaalde omstandigheden, zoals bij vaccins? Als we een abortus van decennia of jaren geleden goedkeuren, omdat we het verleden tijd achten, rationaliseren we de realiteit, want of de abortus nu gisteren of vandaag werd uitgevoerd, als we het toestaan zijn we in essentie medeplichtig. En als wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord der Waarheid is, blijft er geen ruimte over om de deelname of samenwerking met abortus te rationaliseren.
 
Kunnen we getrouw en zonder voorbehoud Pro-Life zijn, terwijl we toegeven aan het vaccinatie schema?
 
Open uw mond voor den stomme, voor de rechtzaak van allen, die omkomen zouden. Spreuken 31:8
 
Met andere woorden: diegene die niet kunnen spreken, zoals baby’s, daar moeten wij voor opkomen, anders zouden ze vermoord worden.
God en de door de Mens gemaakte Vaccins
 
Vaccinaties verdeeld de christenen in twee partijen: of je bent ervoor of je bent ertegen. Nogmaals ik ben er nooit tegen geweest, maar ben er wel op teruggekomen gezien de bovenstaande waarheid.
 
De stelling: Vaccinaties komen van God zullen we laten beantwoorden door Dr. Stanley Plotkin zelf, die ook de Peetvader (Godfather) genoemd wordt van vaccins. Plotkin staat nog steeds onder ede als hij op 11 januari 2018 de volgende antwoorden geeft die de advocaat hem stelt:
Gelooft u dat iemand een geldig religieus bezwaar kan hebben tegen het weigeren van een vaccin? Nee!
Heeft u bezwaar tegen religieuze overtuigingen? Ja!
U hebt gezegd over vaccinaties: Dat dit altijd wordt aangevallen door religieuze fanatici die geloven dat de wil van God dood en ziekte is. Ja!
Blijft u achter die uitspraak staan? Dat doe ik absoluut!
Oké, bent u een atheïst? Ja!
 
Het antwoordt op de stelling is mijns inziens duidelijk, door de antwoorden die deze gewetenloze wetenschapper geeft. Hij heeft geen sympathie voor een christen en zegt zonder te twijfelen dat God niet bestaat. Dat is zijn mening! Komen vaccins van God, waar zelfs geaborteerde baby’s bij zijn gebruikt? Dit is een absolute: NEE!
 
Is het huidige coronavaccin een vaccin van God, waar God Zijn medewerking bij heeft verleend, zodat mensen met experimentele gentherapie worden ingespoten, zodat er zelfs al mensen zijn die na de vaccinatie komen te overlijden? NEE!
 
Werkt God dan misschien toch samen met atheïsten om mensenlevens te redden? God heeft Zijn eigen Zoon al gegeven om mensen Zijn Redding te bieden. Jezus Zijn bloed heeft gevloeid voor ieder mens, daar hoeft niet nogmaals het bloed van onschuldige baby’s voor te vloeien, zodat wij door vaccinaties gered zouden “kunnen” worden. Je kunt alleen maar gered worden door Jezus! God is uitsluitend via de wedergeboren geest te benaderen en dan moet je ook nog geloven dat dit waar is. Een wetenschapper die zelf beweerd atheïst te zijn kan dat dus niet!
 
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. - Johannes 4:24
De Gentherapie in de mRNA Vaccin
 
Nu we hebben gelezen dat de Farmaceutische Industrie, inzake abortussen en vaccins ons bewust, de waarheid niet hebben verteld, kunnen we er zeker van zijn dat ze dit met het coronavaccin ook niet doen.
 
FEIT:
Diverse bedrijven gebruiken momenteel onethische cellijn bronnen voor een Covid 9 vaccin. – www.ChilderensHealthDefence.org – Robert F. Kennedy.
 
Dr Carrie Madej over het mRNA vaccin
Dr. Carrie Madej is een osteopathische arts voor interne geneeskunde. Ze leidde twee grote medische klinieken in Georgië. Dr. Madej is altijd al gefascineerd geweest door vaccins en heeft haar hele leven deze bestudeerd. Haar onderzoek heeft ertoe geleid dat ze veel twijfels gekregen heeft over hetgeen haar is geleerd.
Ze onderzocht het Covid-19 vaccin en komt tot verontrustende conclusies. Het vaccin modificeert ons lichaam genetisch, zorgt dat we deels het eigendom over ons lichaam kwijtraken, geeft een digitale code af en opent de mogelijkheid ons te verbinden met AI = Artificial Intelligence. Voor meer informatie lees het artikel: De Laatste Generatie TransEvolution
 
Dr. Vernon Coleman over het mRNA Vaccin
Helaas vrees ik dat het waarschijnlijk te laat is voor degenen die het vaccin hebben gehad. Miljoenen zijn gedoemd en ik vrees dat velen zullen sterven als ze weer in contact komen met het coronavirus. En het resultaat is dat nu degenen onder ons die het vaccin niet hebben gehad ook in ernstig gevaar lijken te zijn. We moeten ons immuunsysteem in topconditie houden door verstandig te eten en vitamine D-supplementen te nemen. En misschien moeten we op een gegeven moment uit de buurt blijven van degenen die het vaccin hebben gehad. Ik denk dat ze nu een zeer reëel gevaar vormen voor het voortbestaan van de menselijke soort.
 
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan…. Mattheüs 24:7
De gevaccineerde zal opstaan tegen de niet gevaccineerde (diegene zal de schuld krijgen)
 
…en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; Mattheüs 24:7
Landen in oorlog met elkaar komen.
 
…en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Mattheüs 24:7
Pestilentiën ontstaan door een verslechterd immuunsysteem, vanwege mRNA  vaccinaties, zoals Dr. Coleman vertelde, maar ook door het isoleren van mensen door Lock downs en daardoor niet voldoende meer met elkaar in contact komen. Het immuunsysteem zal zwakker worden en het virus zal meer kans krijgen om te muteren en daardoor gevaarlijker en dodelijker worden.
 
DR. HOTZE OVER DE GEVAREN VAN HET COVID-19-VACCIN
Voor het uitgebreide artikel van Dr. Steven Hotze, zie het artikel: Covid 19 mRNA Vaccin
Het Grootste Experiment Ooit Gedaan

De bekroonde viroloog Dr. Sucharit Bhakdi, oud-hoofd van het Institute of Medical Microbiology and Hygiene aan de University of Mainz, is van mening dat er grote risico’s kleven aan coronavaccinatie. Dit is ’s werelds grootste medische experiment in de menselijke geschiedenis dat ooit in de wereld is uitgevoerd.

Gevaccineerde mensen hebben geen idee van het mogelijke gevaar dat ze lopen, zegt professor Bhakdi in een video. Bijna niemand realiseert zich dat na vaccinatie tienduizenden kopieën van het virusgen je lichaam binnendringen en cellen binnenkomen die het virus normaliter niet bereikt. Weinigen beseffen dat dit auto-aanvalsgebeurtenissen kan veroorzaken. Dit omdat het immuunsysteem misleid is door te geloven dat het virus er is om bestreden te worden.
 
Veel artsen en wetenschappers die zeer ernstige zorgen hebben omtrent de coronavaccin en toch wordt het vaccin wereldwijd uitgerold.


 
Zombie Voorbereiding

Zoals wij de RIVM kennen, hebben ze in Amerika de CDC (Centers For Disease Control and Prevention)
Een van hun pagina’s trok mijn aandacht: Zombie Preparedness – Zombie- Paraatheid. Vrij vertaald is het de Voorbereiding op Zombies.
Wat is een zombie? Een zombie is een mythisch wezen. Het is een lichaam teruggebracht uit de dood door magische krachten. De zombie is een slaaf die na zijn dood moet doorwerken voor zijn meester, degene die hem uit de dood heeft doen herrijzen. De zombie wordt gerekend tot de niet doden, in feite een levende dode.
 
In het artikel: De Laatste Generatie TransEvolution, kun je lezen dat de World Economic Forum, de mens wil herscheppen en de ziel transplanteren.
 
De ziel is de eigen ik van een mens en die kun je weer onderverdelen in drie andere delen: Wil - Gedachten – Emoties (Lees het artikel: Geestelijke Strijd)
 
Door het herscheppen van de mens, zal Gods Schepping, de mens verloren gaan. Indien de DNA die door God geschapen wordt veranderd, zal de mens op een gegeven moment niet meer in staat zijn om rationeel te denken. We zullen dus deels het eigendom over ons lichaam kwijtraken, zoals dr. Carrie Madej reeds vertelde. Ineen gesmolten met techniek en zonder ziel (eigen wil, gedachten en emoties), wordt de mens een zombie slaaf en dat is hetgeen, waar de Amerikaanse CDC de wereld heel summier op wil voorbereiden onder het motto: Zombies een leuk en leerzaam onderwerp.
 
In het Bijbel Boek Openbaring komen we enkele verzen tegen, waarin naar voren komt dat mensen niet meer normaal kunnen denken, want ondanks helse pijnen bekeren zij zich niet tot God:
 
En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. Openbaring 16:9
 
En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; Openbaring 16:10
 
En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken. Openbaring 16:11
 
Een zweer (Latijn: ulcus) is een ontsteking aan het lichaamsoppervlak.
Waardoor ontstaan de zweren in Openbaring 16:11? Gezien het vorenstaande wat we zojuist hebben gelezen en daarbij nog de introductie van het Merkteken zal, naar mijn mening, het ineensmelten van de mens met de Technologie rampzalige gevolgen hebben.
 
 
27 maart 2021
Terug naar de inhoud