Op Weg Naar Het VaderHuis
NIEUW
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Tijdmachine

De Tijdmachine in de Eindtijd

Statenvertaling 1618-1619
 
The Time Machine
 
De film The Time Machine uit het jaar 2002 gaat over Alexander Hartdegen, een wetenschapper die woont in het New York City in het jaar 1895. Hij is geobsedeerd door het idee van tijdreizen. Op een avond heeft hij een ontmoeting met zijn verloofde Emma in het park, waar hij haar ten huwelijk wil vragen. Het gaat volledig mis als een straatrover hen overvalt, waarbij Emma wordt doodgeschoten.
 
In de vier jaar daarna werkt Alexander zijn theorie over tijdreizen verder uit en bouwt een werkende Tijdmachine. Hij wil met deze machine Emma’s dood ongedaan maken. Hij reist op 18 januari 1899 terug naar die bewuste avond vier jaar geleden in het jaar 1895, en zorgt ervoor dat hij en Emma op tijd het park verlaten. Emma komt echter alsnog om het leven wanneer ze wordt overreden door een paard en wagen.
 
Alexander komt erachter dat zelfs als hij Emma’s ene dood voorkomt, ze op een andere manier aan haar einde zal komen. Hij besluit naar het jaar 2030 te reizen in de hoop dat men daar een antwoord kan geven op de vraag waarom hij Emma’s dood niet kan voorkomen. In de New Yorkse bibliotheek wordt hem vertelt dat reizen in de tijd onmogelijk is.

Reizen in de Tijd
 
De Tijdmachine (The Time Machine) is een sciencefictionroman van de Britse schrijver Herbert George Wells uit 1895. Het boek is driemaal verfilmd. De recentste verfilming van het boek is hierboven beschreven en werd geregisseerd door H.G. Wells’ achterkleinzoon Simon Wells. Er zijn diverse films gemaakt over reizen in de tijd, zoals de trilogie van Back to the Future en de Time Machine films.
 
Van sommige fantasie/sciencefiction films/boeken weten we dat de fantasie later is uitgekomen.
Een voorbeeld:
Van de aarde naar de maan is een sciencefictionroman van de Franse auteur Jules Verne. Het verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in 1865. Voor het verhaal deed Verne een paar ruwe berekeningen over hoe groot het kanon moest zijn en met welke kracht een projectiel zou moeten worden afgeschoten. Zijn berekeningen van toen blijken later, zeker gezien het feit dat destijds nog lang niet alle benodigde informatie beschikbaar was, verrassend correct. Het verhaal vertoont gelijkenissen met het echte Apollo-project: Vernes kanon heet de Columbiad en Apollo 11's commandomodule droeg de naam Columbia. De fysieke afmetingen van het projectiel van Jules Verne, zijn vrijwel gelijk aan die van de Apollo CSM. De lancering vond in Vernes boek plaats in Florida, dezelfde staat waar alle Apollo-lanceringen plaatsvonden. De Apollo 11 werd op 16 juli 1969 gelanceerd, ruim 100 jaar na het boek van Jules Verne.
The Future is Now
 
Wij leven in een tijdperk, waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Hoever is men met de technologie voor het bouwen van een Tijdmachine? Op Google vond ik een aantal zeer interessante artikelen, die iets door mij zijn ingekort. Zet je schrap voor hetgeen gaat komen!
 
1 Deeltjesversneller LHC is mogelijk tijdmachine
Amerikaanse wetenschappers beweren dat de Large Hadron Collider, de grootste deeltjesversneller ter wereld van CERN, mogelijk kan worden gebruikt als Tijdmachine. Volgens onderzoekers Tom Weiler en Chui Man Ho van de Vanderbilt University in Nashville kan de deeltjesversneller mogelijk informatie naar de toekomst of het verleden versturen als bijproduct van de zoektocht naar het zogenaamde Higgs-boson, ook wel het God-deeltje genoemd.
 
Het Higgs-boson is een nog niet waargenomen deeltje dat wetenschappers hopen te vinden door protonen met de lichtsnelheid op elkaar te laten botsen in de Large Hadron Collider. Maar als er op die manier een Higgs-boson ontstaat, kan er volgens de Amerikaanse wetenschappers ook een tweede deeltje ontstaan: de zogenaamde Higgs-singlet. Weiler en Man Ho vermoeden dat een Higgs-singlet in staat is om zich door een vijfde dimensie te bewegen. Daardoor zou het deeltje kunnen opduiken in de toekomst of het verleden.
 
Volgens de theorie van de wetenschappers is het voor mensen niet mogelijk om te tijdreizen met een deeltjesversneller. Wel zouden mensen volgens de theorie van de wetenschappers in staat zijn om te communiceren met personen die in de toekomst of het verleden leven. “Als wetenschappers in staat zijn om de productie van Higgs-singlets te controleren, kunnen ze mogelijk wel boodschappen naar de toekomst of naar het verleden sturen”, aldus Weiler. (Bron: www.nu.nl, 17 maart 2011)
 
2 Tijdreizen naar de toekomst is makkelijk
Is het mogelijk om een Tijdmachine te bouwen? Het antwoord op die vraag is ja, aldus hoogleraar Brian Cox tijdens het Britse Wetenschapsfestival in Birmingham. Met een Tijdmachine is het volgens hem mogelijk om naar de toekomst te reizen, maar is terugkeren naar het heden onmogelijk. Tijdens het festival zei Cox verder dat het op kleine schaal al is gelukt om door de tijd te reizen. Hij voegde toe dat het in de toekomst mogelijk is om mensen door de tijd te laten reizen, als de benodigde technologie wordt ontwikkeld om grotere objecten te versnellen. “Als je je met hoge snelheid voortbeweegt gaat de tijd in vergelijking met mensen die stilstaan minder snel. Als je de lichtsnelheid nadert gaat de tijd zo langzaam voorbij dat je uiteindelijk 10.000 jaar in de toekomst zou kunnen reizen.”, zei Cox.
 
De theorie is gebaseerd op de speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein die stelt dat een object bijna met de lichtsnelheid zou moeten bewegen om in de toekomst te kunnen reizen.
(Bron: www.ninefornews.nl, 16 september 2013)
 
3 Tijdreizen is mogelijk: hoe je een boodschap naar het verleden kunt sturen
Theoretisch natuurkundige Ron Mallett van de Universiteit van Connecticut is van jongs af aan al geïnteresseerd in tijdreizen. Hij kocht onder andere het boek ‘The Time Machine’ van H.G. Wells. Toen zijn vader kwam te overlijden speelde hij met het idee om terug in de tijd te reizen en de dood van zijn vader te voorkomen.
 
In het laboratorium is aangetoond dat sub atomische deeltjes vooruit in de tijd kunnen reizen. De deeltjes verschenen in de toekomst en verouderden minder snel naarmate ze versnelden. Daarnaast is bewezen dat klokken aan boord van satellieten in een baan om de aarde – als ze niet worden bijgesteld – een andere tijd aangeven dan klokken op aarde.
 
Dr. Mallett weet dat zwaartekracht tijd kan beïnvloeden en dat licht zwaartekracht kan creëren. Hij wil de ruimtetijd met behulp van een laser buigen zodat er een lus ontstaat en het heden, verleden en de toekomst op elkaar aansluiten. Als met de laser een dergelijke lus kan worden gemaakt, zou informatie in binaire vorm naar het verleden kunnen worden gestuurd. Mallett toonde aan dat het buigen van de ruimte invloed heeft op de tijd. “Het is spannend om te zien dat tijdreizen mogelijk is,” zei hij.
 
Mallett zegt dat het onderzoek naar een Tijdmachine ongeveer 200.000 euro gaat kosten. Daarna moet de machine nog worden gebouwd. Hij denkt dat het hele proces ongeveer vijf jaar in beslag gaat nemen. Als de tijdmachine wordt aangezet, kunnen er in theorie boodschappen uit de toekomst gaan verschijnen. (Bron: www.ninefornews.nl, 25 oktober 2014)
 
Het reizen in de tijd is dus mogelijk, maar de wetenschappers en de natuurkundige verschillen nog wel van mening of de mens door de tijd kan reizen. De Large Hadron Collider biedt uitkomst!
Large Hadron Collider
   
De Large Hadron Collider, 'grote hadronen-botser' (afgekort tot LHC) van CERN, is een ondergrondse deeltjesversneller gebouwd op de Frans-Zwitserse grens in de buurt van Genève. De LHC, die zich in een ringvormige tunnel met een omtrek van 27 km, op een diepte van 50 tot 175 meter bevindt, is het grootste door mensen gemaakte apparaat en wordt gebruikt om natuurkundig onderzoek aan elementaire deeltjes te doen. De LHC is gebouwd door CERN en is op 10 september 2008 voor het eerst in gebruik genomen.
 
De LHC is voorlopig de krachtigste versneller, maar er liggen nog zwaardere en krachtiger machines op de tekentafel, zoals de ILC (International Linear Collider), waarvan de bouw ergens tussen 2015 en 2020 van start moet gaan. Met de LHC worden protonen versneld tot 99,999 996 4% van de lichtsnelheid, waarna een botsing volgt. Uit die botsing proberen wetenschappers allerlei informatie te halen.
 
Het belangrijkste deeltje dat men zoekt is het Higgs-deeltje. In 2012 werd met behulp van de LHC het bestaan van de Higgs-boson bevestigd. Welke andere resultaten de LHC zal opleveren, valt moeilijk te voorspellen. Mogelijk leidt de LHC tot (nu nog onverwachte) ontdekkingen, met name met betrekking tot de werking van de zwaartekracht en het bestaan van mogelijke onzichtbare dimensies. (Bron: Wikipedia)

Onzichtbare Dimensies
 
Zoals we hierboven kunnen lezen wil CERN met de Large Hadron Collider ook aantonen of er mogelijk onzichtbare dimensies zijn. Als christenen weten wij dat die bestaan, want de hemelse gewesten zijn onzichtbare dimensies. Daar waar God woont met Zijn Zoon Jezus en een gigantische engelenmacht, maar ook de gelovigen in de Heer zijn daar aanwezig. De duivel en de demonische machten bevinden zich ook in een onzichtbare dimensie.
Wij weten dat als de mens gelijk wil zijn aan God en dat doen de mensen, die met zulke onderzoeken bezig zijn, dit verstrekkende gevolgen zal hebben voor de mensheid. Wie wil weten wat CERN van plan is, zou eens moeten gaan kijken op You tube of googelen in een zoekmachine. Zeer de moeite waard!
 
Anthony Patch, thans 62 jaar, die tot het geloof kwam op 16-jarige leeftijd bestudeert het bedrijf CERN al vanaf 1980. In 2009 legde God hem in zijn hart om het bedrijf op een ander gebied te gaan onderzoeken, want hij had zelf al eerder gezien dat ze bij hun onderzoek naar DNA met duistere praktijken bezig zijn. Tijdens zijn onderzoek concludeerde hij dat het bedrijf een poging doet om de put van de afgrond te openen. De put van de afgrond bevindt zich in een andere dimensie.
 
De opening van de put vinden we terug in Openbaring 9:1-2:
En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.

 
Op de vraag die een interviewer hem stelde: Doet God hier niets aan? Antwoorde Anthony Patch: God laat ze hun gang gaan. Inderdaad! God laat ze deze keer hun gang gaan, want waar de mens om vraagt zal hij/zij krijgen en het Woord van God zegt duidelijk dat de put van de afgrond wordt geopend. De geschiedenis herhaalt zich met het verhaal van Nimrod uit het Oude Testament. Toen greep God in, want de tijd van het einde was toen nog niet aangebroken.
Nimrod
 
Nimrod (Hebreeuws: נִמְרוֹדֿ, betekent: de tegenstrever of de zich verontwaardigende) was de achterkleinzoon van Noach.
 
In Genesis 10:8-9 staat:
En Cusch (kleinzoon van Noach) gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.
Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren.
 
De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanaf dat land trok hij naar Assyrië waar hij Ninive, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Resen, tussen Nineve en Kalach. Hiermee was hij volgens de traditie de eerste en tot op heden enige persoon die over de gehele mensheid heerste. In feite was Nimrod een soort antichrist, aangestuurd door de duivel.
 
De oude historicus Josephus zegt van Nimrod: Nu was het Nimrod die hen (de mensen) irriteerde met beledigende minachting voor God. Hij wist hen over te halen om het niet aan God toe te schrijven, dat zij door Zijn toedoen gelukkig waren, maar liet hen geloven dat het door hun eigen moed was, dat het geluk hen toelachte. Geleidelijk aan veranderde hij het beleid van zijn regering (gebaseerd op tirannie en onderdrukking) met geen andere bedoeling dan mensen van de vrees voor God af te brengen. Hij zorgde ervoor dat ze in een constante afhankelijkheid van zijn eigen macht verzeild raakten.

Nimrod zei ook dat hij zich zou wreken op God, als Hij opnieuw een hele wereld in water zou laten verdrinken. Om die reden zou hij een toren bouwen, die zo hoog was dat het water er geen vat op zou krijgen! Hij zich op de God van zijn voorouders wreken vanwege deze vernietiging door water. Duidelijk een afgezant van de duivel.
 
In die tijd lezen we in Genesis 11:1 dat iedereen dezelfde taal sprak:
En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.
 
Maar Nimrod wilde zich verheven boven de Allerhoogste. Waar hebben we dat eerder gehoord?
In Genesis 11:4 kunnen we lezen:
En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!
 
Snode plannen werden gesmeed tegen de God van Hemel en Aarde. De Here God veranderde hun taal, zodat ze elkaar niet meer konden verstaan en dit staat in Genesis 11:7-8:
Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

 
Alzo verstrooide hen de Heere van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. De poging van de duivel was mislukt!
Het Boek van Daniël
 
Daniël, geboren ca. 622 v.Chr., was een van de profeten die in de tijd van het Oude Testament het Woord van God ontvingen en doorgaven. In het hoofdstuk: Het gezicht der vier dieren, komen we een bijzondere Bijbelvers tegen in Daniël 7:25:
En het (de antichrist) zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
 
1 En het zal menen de tijden en de wet te veranderen
Sommige Bijbel uitleggers menen dat deze vers betrekking heeft op de viering van de Feesten des HEEREN, die op gezette tijden gehouden moesten worden. Deze Feesten hebben bij ons plaats gemaakt voor Kerst en Pasen, door steeds meer christenen bestempelt als heidense feesten. De feesten van ons zouden in plaats van de Feesten van God zijn gekomen. Dat kan, maar waarom proberen ze dan tegenwoordig onze feestdagen af te schaffen? Dit heeft dan toch geen enkele zin? Wij leven al in andere tijden (feesten), zoals de duivel dat wil, maar het (antichrist) meent de tijden te kunnen veranderen in de Verdrukking, als hij de heerser is, want in de tekst daarna lezen wij:
 
2 En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.
Het begrip "tijd" staat hier voor een "jaar". "Tijden" = twee tijden/jaren. Een gedeelte eens tijds = een halve tijd of een half jaar. Met andere woorden: de wereld wordt voor drie en een half jaar, oftewel 1260 dagen aan de antichrist overgegeven. Toch moeten we niet vergeten dat hij al zijn intrede zal doen, drie en een half jaar voor die tijd, want hij zal met Israël een vredesverdrag sluiten voor zeven jaar.
 
In Johannes 5:43 staat wat Jezus hierover zegt:
Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander (antichrist) komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.
 
Zie ook de artikelen: Spoorloos Verdwenen en De Zeven Feesten
De zeven- dagentijd van 3 tot 9 Tisjrie heet de Dagen van Vrees of de Ontzagwekkende Dagen. God gaf deze speciale dagen op Zijn kalender om ons te leren over de toekomstige periode van de Verdrukking op aarde. Deze zeven dagen zullen met de zeven jaar van de Grote Verdrukking overeenkomen, in het Hebreeuws bekend als de "weeën van de Messias"

De Tijden en de Wet Veranderen
 
Welke tijden meent de antichrist dan wel te kunnen veranderen en waarom? De antichrist is net als Nimrod een afgezant van de duivel. De duivel ligt onder het vastgelegde oordeel van God en zijn toekomst ziet er niet rooskleurig uit.
 
In Openbaring 20:1-3 staat waar zijn toekomst is:
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;
En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;
En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

 
Voor hem geen plezierig vooruitzicht en dat denkt hij te kunnen voorkomen. Ieder gezond denkend mens die over 10 jaar weet welk oordeel hem/haar staat te wachten, zal het met mij eens zijn, dat hij/zij in die 10 jaar niet passief gaat toekijken totdat het zover is. Je zult gaan zoeken naar de mogelijkheden om onder je oordeel uit te komen, want verander je de Tijd, dan kun je misschien de Wet van God veranderen en dit zou kunnen als je de mogelijkheid hebt om door de tijd te reizen.
 
The Time Has Come
 
In Mattheüs 24:21-22 lezen we dat Jezus de Grote Verdrukking een periode noemt in de geschiedenis die zo zwaar is, dat de mens eronder zal gaan bezwijken. Je kunt alle oorlogen en gruweldaden van vroeger en nu opnoemen, maar alles wat je zult opnoemen is nog niets vergeleken met wat uit de Put van de Afgrond zal komen:
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

 
Jezus geeft hier een ernstige Waarschuwing en als we Openbaring 9:3-12 helemaal doorlezen, dan weet je ook dat het voor de Gemeente van Jezus geen optie is, zoals sommige christenen beweren, om hier op aarde te blijven. Achterblijven betekent, dat er een periode zal komen, dat je de dood zult zoeken en niet meer kunt vinden:
En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.
En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.
En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.
En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen.
En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.
En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.
Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeen na dezen.

De Put van de Afgrond
 
De engel die als een koning des afgronds over de sprinkhanen (demonen) heerst, heet in het Hebreeuws Abaddón en in het Grieks Apóllyon. Die naam betekent verderf en verderver, en komt overeen met de naam, die de apostel Paulus de antichrist geeft in 2 Tessalonicenzen 2:3-4:
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
 
De opening van de put van de afgrond staat in Openbaring 9:1:
En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
 
Hoewel er in bovenstaand Bijbelvers uit de Statenvertaling 1618-1619 wordt gesproken over: haar werd gegeven, lezen we in King James Bible: Revelation 9:1
And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.
 
Die gevallen ster is een hij en kan niemand anders zijn dan de duivel, die zijn medestrijders die zich in de put des afgronds bevinden voor een bepaalde tijd mag loslaten.

Turbulente Tijden
 
Het bedrijf CERN geeft ons een bevestiging van hoever we zijn in de Bijbelse Eindtijd. Toch zullen er heel veel mensen zijn die het verhaal over CERN niet geloven, want het bedrijf is toch alleen maar bezig met onderzoeken: Voor het welzijn van de mens. Nimrod wist de mens ook te verleiden. Met het nabootsen van de oerknal geeft het bedrijf openlijk toe dat God niet de Schepper is van het heelal, niet de Schepper is van de aarde en niet de Schepper is van de mens.
 
Wordt de put van de afgrond door hun, onder leiding van de duivel geopend? Het antwoord is duidelijk! De Technologie is aanwezig voor het open van de put van de afgrond en het bouwen van een Tijdmachine, maar wat ze ook zullen bedenken, het gaat hun nooit lukken. God is niet gebonden aan Tijd en dat is de duivel wel.
 
Wij leven in turbulente tijden en de agressie van de duivel zal alleen maar toenemen, naarmate de tijd vordert, want zijn tijd is kort. In 1 Petrus 5:8 lezen we:
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
 
De Wederkomst van Jezus is nabij!

1 september 2017

Terug naar de inhoud