Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Nieuwe Wereldorde

De Nieuwe Wereldorde

Statenvertaling 1618-1619

Dit artikel gaat over het Plan achter COVID-19. Een Plan dat niets met onze gezondheid heeft te maken, maar uitsluitend bedoeld is om een groot en machtig Rijk op te zetten, die in geen enkel opzicht nog zal lijken op de oude wereld, zoals wij die nu kennen. We staan op het punt om de Nieuwe Wereldorde te betreden. Een nieuwe wereld, waarin de mens slechts een object zal zijn, die onderworpen zal worden aan totale slavernij, geleidt door de duisternis zelf.
 
Het is belangrijk om dit artikel met een open mind te lezen, dat wil zeggen dat je bereid bent om actief op zoek te gaan naar bewijs tegen je eigen overtuigingen en om dat bewijs eerlijk af te wegen.
 
Het gaat om jouw lichaam! Wordt Wakker en Wees Waakzaam!

Build Back Better
Het zal, denk ik, niemand ontgaan zijn dat zelfs politici hier in Nederland de term Build Back Better gebruiken. Het klinkt heel onschuldig, maar er zit wel een boodschap in verborgen. Als er geen hoofdletters worden gebruikt dan staat er build back better of 6uild 6ack 6etter. De kleine b = is een verborgen 6.
 
Build Back Better = Beter Terug Opbouwen.
Hoe die betere terug opbouw eruit komt te zien heeft voor de wereldbevolking alleen maar nadelen, zoals hieronder verder uiteengezet. Ze bouwen een Nieuwe Wereldorde, een Rijk, met aan het Hoofd een Wereldleider.

Elimineer de Ziel
 
In the future, we will eliminate the soul with medicine.
Rudolf Steiner 1861-1925
 
Om het plan achter COVID-19 goed te begrijpen is het belangrijk dat we ons realiseren waar het uiteindelijk om gaat en dat is niet alleen totale controle over de gehele wereldbevolking, maar ook om eenieder zijn geest en ziel.
 
Bij het concilie van Constantinopel (869 n. Chr.) hebben de kerkvaders de geest afgeschaft, dat wil zeggen de mens bestaat slechts uit lichaam en ziel, van een geest te spreken is ketters, zo zal men in een andere vorm nastreven om ook de ziel, het zielenleven af te schaffen.
 
Het zal niet lang meer duren, dat er wetten ontstaan die eenieder die in ernst van de ziel spreekt, niet goed bij zijn/haar verstand te verklaren. Degene, die de “waarheid” inziet, dat denken, voelen en willen vanuit bepaalde processen in het lichaam ontstaan op geheel noodzakelijke wijze, wel goed bij zijn verstand is.
 
Men zou kunnen zeggen: Wat maakt het uit, geen geest en ziel, het gaat toch om het lichaam? Het lichaam kan niet functioneren zonder geest en ziel en dat is het doel waar ze op uit zijn. Leven in een lichaam zonder (ziel) emoties. Kun jij je dat voorstellen?
 
Rudolf Steiner 1917
Het is al ziekelijk bij een mens, als hij aan ziel en geest denkt. Gezond zijn alleen de mensen, die alleen maar van lichaam spreken.
 
Men zal het als een symptoom van een ziekte zien, als een mens zich zo ontwikkelt dat hij op het begrip kan komen: Er bestaat een geest of een ziel.
Als men dit wel denkt, dan is men ziek!
 
En men zal, daar kunt u zeker van zijn een geschikt medicijn vinden, dat men gebruiken zal. Indertijd schafte men de geest af. Men zal door een “gezond inzicht” een vaccin vinden, waarmee het organisme zo bewerkt wordt in de zo vroeg mogelijke jeugd, zo mogelijk meteen bij de geboorte, dat dit menselijk lichaam niet op de gedachte komt: “Er bestaat een ziel en een geest”
 
De Elite, verderop besproken, heeft als hoofddoel de mens te ontdoen van de ziel, hetgeen ruim 100 jaar geleden al voorspelt is door Rudolf Steiner. Onder de titel The Fall of the Spirits of Darkness, waarschuwde Steiner toekomstige generaties voor een mogelijke mate van massale controle, vergelijkbaar met de visies van Orwell en Huxley. Steiner voorzag een toekomst waarin vaccins onze spirituele natuur zouden kunnen stelen.
 
De ziel is de eigen ik van een mens en die bestaat uit: Wil - Gedachten - Emoties. Het afbreken van de ziel is cruciaal voor de plannen die nu worden uitgerold. Het is daarom ook belangrijk dat men gaat inzien dat het om controle over de mens zijn wil, gedachten en emoties gaat.
 
Het Blauwe Boek

Op 9 september 2021 ben ik bij een bijeenkomst geweest van advocaat Arno van Kessel (geen complottheorie advocaat zoals de Media ons wil laten geloven). Hij bereidt een rechtszaak voor tegen bepaalde politici, die zich laten leiden door het plan van de Elite. Ieder gezond weldenkend politicus zou toch moeten zien dat hetgeen nu wereldwijd gaande is niets met gezondheid te maken heeft? Echter zijn het slechts een aantal die weerstand bieden tegen dit onmenselijk plan die is bedacht door de Elite.
 
Het Blauwe boek, waarin belastende bewijzen staan die door van Kessel zal worden gebruikt bij een rechtszaak, staat enige informatie in, die ik gebruik voor dit artikel, maar kun je zonder meer, na veel zoeken, vinden op het World Wide Web. Zelfs Klaus Schwab van de World Economic Forum maakt geen geheim van zijn duistere Plan, die van Kessel in zijn boek openbaard.
 
Klaus Schwab ziet mogelijkheden door COVID-19 en schrijft een boek “COVID 19 The Great Reset, die op 9 juli 2020 is verschenen. Hij is een transhumanist obsessief en oprichter van het World Economic Forum. Zijn droom is om de mensheid tot slaaf te maken en de scheidslijn tussen mens en AI te vervagen. Hij wil ‘biologisch’ herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn.
 
Michael Jackson 1958-2009
Ik wil dat je weet dat dit heel belangrijk is waar we voor vechten, want...ik ben moe. Ik ben de manipulaties echt beu. Ik ben echt moe van hoe de pers alles manipuleert wat er gebeurt met de situatie.
Ze vertellen niet de waarheid...Ze liegen...Ze manipuleren onze geschiedenisboeken. De geschiedenisboeken zijn niet de waarheid, het is een leugen.
De geschiedenisboeken liegen, dat moet je weten. Je moet dat weten!
 
Michael Jackson deed vaker uitspraken over de duistere kant van de Elite. Wat wist hij nog meer wat wij niet weten?

COVID-19 Project

Medio 2015 ontwikkelt de Rockeffeler Foundation in samenwerking met Klaus Schwab van het World Economic Forum in Davos en Bill Gates van de Bill & Melinda Gates Foundation het COVID-19 Project. Dit project is de uitwerking van de volledige digitale controle van de wereldbevolking via vaccinatie.
COVID-19 betekent niet Corona Virus Disease 2019, zoals zij beweren, maar Certificate Of Vaccination IDentification.
 
Op 13 oktober 2015 vraagt de heer Richard A. Rotschild octrooi/patent aan voor zijn uitvinding System and Method for Testing for COVOD-19. In 2015 bereidden de Rockefeller Foundation in samenwerking met Klaus Schwab van het World Economic Forum reeds een pandemie voor, veroorzaakt door een Corona-achtige virale infectie.
 
In 2015 krijgt Farmaceut Moderna van Bill Gates de opdracht om ter voorbereiding van het COVID-19 Projectonderzoek te doen naar vaccins op basis van Lipids/NP + mRNA technologie. Deze techniek wordt thans gebruikt in de COVID-19 vaccins van Pfizer en Moderna.
 
Op 9 maart 2021 verklaart de hoog onderscheiden Luitenant-Generaal van de USA Army Thomas Mclnerney tijdens een interview in The White House dat een onbekende partij gebruik maakt van een biologisch wapen om daarmee Amerika en de gehele wereld onder controle te krijgen.

COVID-19 werd geïntroduceerd als een virus die de wereldbevolking zou gaan overheersen. Echter worden wij niet overheerst door een virus, maar door maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid.
De Elite
 
De wereld wordt tot heden feitelijk bestuurd door een aantal machtige rijke families. Deze families, onder meer onder leiding van Rockefeller en Rotschild, bezitten omstreeks 80% van alle activa op de wereld. Zij zijn ook eigenaar van alle grote banken in de wereld, behoudens de banken in Rusland, India, Iran, Syrië en Noord-Korea. Deze families besturen de banken over de gehele wereld aan via hun centrale bank in Zwitserland genaamd: Bank for International Settlements (BIS) te Basel. Deze families = De Elite die de geheime schaduwregering vormt noemen we ook wel de Cabal. Veel mensen kennen deze groep als de Illuminatie of de 1%. Het is de meest machtige groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei organisaties geïnfiltreerd en wordt aangestuurd door iemand die buiten onze zicht opereert.
 
De genoemde families besturen al meer dan honderd jaren onze Westerse wereld en hebben slechts een groot gemeenschappelijk belang: Centrale controle van de wereldeconomie, het monetaire stelsel en de wereldbevolking. De regisseur namens deze families voor het opzetten van een wereldwijd centraal aangestuurd controlesysteem is: De Rockefeller Foundation in samenwerking met het World Economic Forum in Davos van Klaus Schwab.

The New World Order

Op 24 oktober 1945 heeft de Rockefeller Foundation de Verenigde Naties opgericht. Een interessant stuk in het Blauwe Boek laat zien dat de VN een bepaald persoon verwacht:
The New World Order is volgens de spirituele esoterische leer van de Verenigde Naties de wereld waarin de door hen genoemde Christus (= voor de VN Lucifer) zal verschijnen, waarbij de onderdanige mensen (De Nederlandse bevolking en dus ook onze politie, onze militairen, onze douane, onze marechaussee, onze FIOD en alle mensen in hun hoedanigheid van Beschermers van onze bevolking) het teken van het beest zullen moeten dragen. De politici bereiden in opdracht van de Verenigde Naties ten koste van de Nederlandse bevolking deze spirituele esoterische komst van de Kosmische Christus van The New World Order voor.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor Nederland, maar ook voor alle andere landen.
 
Deze Kosmische Christus die zij verwachten is diegene, waarover ik zojuist schreef: iemand die buiten onze zicht opereert.
Wie enigszins bekend is met het merkteken van het beest, weet dat dit uit de Bijbel komt. Dit staat namelijk in Openbaring 13:16:
En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden,

Geloofd de Elite dan wat er in de Bijbel staat? Absoluut!
Zij verwachten in tegenstelling tot de meeste andere mensen: hun Messias.
Dit is NIET de Messias Jezus Christus, die de christenen verwachten, alhoewel al veel christenen Hem niet meer verwachten.
 
In Johannes 5:43 wordt gesproken over de Messias van de Elite:
Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij (Messias Jezus Christus) niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam (Messias van de Elite), dien zult gij aannemen.
 
Mensen zullen massaal in de val lopen als de Messias van de Elite zijn intrede zal doen, want hij lost de chaos die nu wereldwijd aan het ontstaan is voor een korte tijd op en wie wil dat nu niet? Dit is tevens een onderdeel van het Plan dat wordt uitgerold.

Foto onder: The Georgia Guidestones
The Coming Luciferian Age -10 Commandments of The New World Order.
Het Komende Luciferiaanse tijdperk - 10 Geboden van De Nieuwe Wereldorde.

Het 10 Stappenplan Strategie
 
In 1922 hebben John D Rockefeller en Alice Baily de onderneming Lucifer Trust opgericht. Deze onderneming werd bestuurd door Alice Baily en specialiseerde zich in het uitgeven en publiceren van esoterische (leer) boeken, tijdschriften e.d. gericht op The New Age Movement. Alice Baily veranderende de naam Lucifer Trust in 1923 in The Lucis Trust, omdat Lucifer het uiteindelijke gedachtegoed van Alice Baily te nadrukkelijk liet zien.
 
Wat betekent Esoterische leer?
Het woord esoterie is afkomstig van het Griekse εσωτερική en betekent 'het inwendige' of 'het verborgene'. Esoterie houdt zich bezig met 'verborgen aspecten' van de werkelijkheid, waarmee wordt bedoeld: de niet (zintuiglijk) waarneembare aspecten. Dergelijke kennis staat haaks op natuurwetenschappelijke kennis, die immers stoelt op waarnemingen, logica en verifieerbaarheid.
 
De niet zintuigelijk waarneembare aspecten heeft te maken met de geestelijke wereld = voor de mens niet via de zintuigen waar te nemen, maar uitsluitend via de geest, waarbij de ziel een functie heeft.
Begrijp je nu waarom de Elite zo gefocust is op het afschaffen van de ziel bij de bevolking? Zelf maken ze wel gebruik van de niet zintuigelijk waarneembare aspecten. Zoals we eerder lazen verwachten zij: hun Kosmische Christus. Ze voeren hun opdrachten uit, die ze ontvangen van de vorst der duisternis.
 
In The Fall of the Spirits of Darkness schreef Rudolf Steiner 100 Jaar geleden:
De geesten van de duisternis zijn nu onder ons. We moeten op onze hoede zijn, zodat we beseffen wat er gebeurt als we ze tegenkomen en echt een idee krijgen van waar ze te vinden zijn. Het gevaarlijkste wat je in de nabije toekomst kunt doen, is je onbewust overgeven aan de invloeden die zeker aanwezig zijn.
 
Eén obstakel stond de Elite in de weg, dus: Verwijder God en boek succes!
 
Om The New World Order te bereiken bedachten Alice Bailey en John D. Rockefeller in 1923 een 10 stappenplan strategie:
1 Haal God en gebed uit het onderwijssysteem
2 Verminder het ouderlijk gezag over kinderen
3 Vernietig de traditionele christelijke gezinsstructuur
4 Als seks vrij is, maak abortus dan legaal en gemakkelijk
5 Maak echtscheiding gemakkelijk en legaal, bevrijd mensen van het concept van een huwelijk voor het leven.
6 Maak van homoseksualiteit een alternatieve levensstijl
7 Ontaard de kunst, maak het krankzinnig
8 Gebruik media om mindset/gedachten te beïnvloeden en te veranderen
9 Creëer een interreligieuze beweging
10 Laat regeringen al deze wetten maken en laat de kerk deze veranderingen goedkeuren.
 
De bovengenoemde 10 stappenplan is volledig gericht tegen God, dus anti-Christus. God en het gebed (stap1) is de afgelopen decennia door de Elite uit het onderwijssysteem gehaald. Waarom? Kennelijk willen zij niet dat mensen het Woord van God uit de Bijbel leren kennen. Dit moet ons al tot nadenken zetten!
 
De 10 stappenplan strategie is al lang een feit, het wordt tijd om Agenda 21 uit te rollen.
Agenda 21
 
Op 14 juni 1992 heeft Ruud Lubbers in zijn hoedanigheid van directeur van The State of The Netherlands Inc. tijdens de conferentie in Rio de Janeiro/Brazilië een (civielrechtelijk) contract getekend met de rechtspersoon de Verenigde Naties. Dit contract heeft de naam Agenda 21. Omdat Ruud Lubbers in zijn hoedanigheid van directeur van de rechtspersoon The State of The Netherlands Inc. het contract tekende, heeft hij het contract Agenda 21 nooit aan het parlement voorgelegd. Formeel kent het Nederlandse parlement (het volk) Agenda 21 niet. Het contract luidt de zogenaamde New World Order in.
 
Het contract betreft feitelijk slechts twee hoofddoelen:
1 Het georganiseerde plan om de totale wereldbevolking in 2030 systematisch en aanzienlijk te hebben gereduceerd.
2 Het overgebleven deel van de wereldbevolking dient uiterlijk in 2030 onder volledige digitale controle te staan van de elitaire minderheid (= COVID 19 Project)
 
Deze twee hoofddoelen zijn ter voorbereiding op de komst van hun Messias. Het Plan van de Elite is echt meesterlijk in elkaar gezet! En toch zullen we verderop zien dat de uitrol maar van korte duur zal zijn, echter wel met desastreuze gevolgen voor een groot deel van de wereldbevolking.

Lucifer – De Valse Messias
 
Zoals we eerder lazen veranderde Alice Baily de naam van Lucifer in Lucis, omdat de naam Lucifer, de vorst der duisternis, te veel de nadruk legde op hetgeen wat ze van plan waren.
De Elite Groep bereidt al jaren de weg voor de god van deze wereld en zijn zeer fanatieke satanisten. Wie is hun Messias die zij verwachten?
 
Dit halen wij net als de Elite uit de Bijbel!
In Jesaja 14:13-14 wordt hij beschreven als iemand die gelijk wil zijn aan God:
En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
 
In Ezechiël 28:15 staat over hem:
Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.
 
Wat is een karaktereigenschap van Lucifer?
In Johannes 8:44 staat:
... Hij is een leugenaar en de vader dezelve leugen.
 
Hij is dus de vader van de leugen! Wat zien wij wereldwijd? Leugens!
 
“Alles wat de duivel voor zijn triomf nodig heeft, is dat goede mensen niets doen.”  Edmund Burke
 
De Duisternis werkt in het Geheim
 
Massa’s goede mensen die niets in de gaten hebben en daarom ook niets doen. Ze worden misleidt door bepaalde personen uit de politiek en de Mainstream Media, die in de afgelopen decennia het vertrouwen hebben gewonnen van de bevolking.
 
Gevaccineerde en ongevaccineerde mensen worden tegen elkaar opgezet, althans dat is het Plan. Ze willen ons laten geloven dat onze strijd tegen elkaar is, maar niets is minder waar, zoals in Efeze 6:12 staat:
Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
 
Letterlijk staat hierboven dat de mens NIET strijdt tegen de andere mens van vlees en bloed. Waar strijden wij dan wel tegen? Tegen de niet zintuigelijk waarneembare aspecten = de geestelijke wereld aan de duistere kant, waardoor de Elite wordt aangestuurd.
 
John A. Macmillan schreef in zijn Boek De Autoriteit van de Gelovige in 1932 over Efeze 6:12:
Er zijn eerst de 'vorsten en krachten'. De eerstgenoemden zijn machtige vorsten, wier vorstendommen grote delen van de aarde omvatten, met autoriteit over de naties die zich daarin bevinden. De 'krachten' zijn moeilijk van hen te onderscheiden, hoewel pogingen zijn gemaakt om het verschil aan te geven; zijn ze inferieur in positie, waarschijnlijk als ministers geassocieerd in de regering.
 
Ministers in de regering? Verdeel en heers!
 
De uitspraak Divide et Imerpa wordt toegeschreven aan Philippus II van Macedonië (382-336 v.Chr.), bekend als de vader van Alexander de Grote. Hij gebruikte verdeel en heers als politieke strategie om de macht te behouden, maar je kunt het ook gebruiken om de macht te krijgen of uit te breiden.
Deze geestelijke machten kunnen uitsluitend functioneren via andere mensen. We zien in veel landen een soortgelijke uitrol met betrekking tot COVID-19. Alle landen die meewerken en waar regeringsleiders actief zijn met het uitrollen van de COVID-19 Project zijn marionetten van de Elite Groep. Deze marionetten zijn naar voren geschoven om het Plan uit te rollen. De Elite Groep zijn de onderdanige onderdanen van Lucifer. Samen zorgen ze voor veel ongerustheid en angst in de wereld.
 
In The Fall of the Spirits of Darkness schreef Rudolf Steiner 100 Jaar geleden:
Er zijn wezens in de spirituele duistere rijken voor wie ongerustheid en angst afkomstig van mensen voor deze wezens voedsel bieden. Als mensen geen ongerustheid en angst hebben, dan verhongeren deze wezens. Als mensen ongerustheid en angst uitstralen en ze in paniek raken, dan vinden deze wezens voeding en worden ze steeds krachtiger. Deze wezens staan vijandig tegenover de mensheid.
 
En dat is niet iets wat toen al aanwezig was en door Rudolf Steiner werd geconstateerd. Het gaat nog veel verder terug. De Cabal heeft in 1776 de Illuminatie opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderberggroep, Trilateral Commission, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen zijn de schaduwregering. Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten, de politici, worden uitgevoerd.
De Grote Verdrukking
 
Waar de Elite op dit moment naar toewerkt is precies dezelfde tijd die in de Bijbel wordt beschreven als de Grote Verdrukking. Stomtoevallig? Alle contouren van die tijd, in Openbaring beschreven, worden zichtbaar. De QR-code gekoppeld aan een Social Credit System, waarbij contact geld gaat verdwijnen en je een CO2 budget tot je beschikking krijgt, is de opmaat naar het eerdergenoemde Merkteken. Het getal 666 van de antichrist, waarbij je niet meer kunt kopen en verkopen als je niet zijn teken draagt. Uitsluiting van mensen zien we nu toch gebeuren? Niet gevaccineerd dan word je uitgesloten van deelname in de samenleving. Indien je als gevaccineerde besluit om de 3e booster prik niet te nemen, zul je ook worden uitgesloten. Dit geldt ook voor de 4e, 5e of 6e prik.

Toeval bestaat niet als het gaat om 666!
Op 20 juni 2019 deponeert Bill Gates via zijn onderneming Microsoft een patent onder patentnummer WO/2020/060606. Cryptocurrency Systems Using Body Activity Data. Een in het lichaam van een betrokkene Nano chip (bijvoorbeeld via inenting), die lichamelijke activiteiten/informatie kan doorgeven aan een communicatienetwerk. (Bijvoorbeeld via een 5G netwerk). Het patent sluit aan bij het project van Bill Gates en zijn Microsoft voor digitale identificatie van alle wereldburgers onder de naam ID2020.
 
Dat hetgeen nu gaande is niet meer zal ophouden en de grenzen steeds verder zullen worden verlegd door politici heeft te maken met een tijdsperiode van zeven jaar die gaat komen. De zeven-dagentijd (staat voor zeven jaren) en is van 3 tot 9 Tisjrie (op de kalender van Israël) - de Dagen van Vrees of de Ontzagwekkende Dagen.
Let op de start van de volgende 7 jaar, die begint op zondag 25 september 2022.
Zeer opvallend is het jaardoel 2030 van de Elite. Alles wordt in versnelt tempo uitgerold. De beoogde einddata van de doelen van Agenda 21 en Agenda 2030 worden met vijf jaar verkort. The Great Reset, Build Back Better en The New World Order moeten in versneld tempo worden uitgevoerd. Feitelijk betekent dat voor de Nederlandse bevolking en de Nederlandse samenleving (en de rest van de wereldbevolking), dat zij vijf jaar eerder als gemeenschap moeten zijn vernietigd om zodoende eerder voor The New World Order van de machtige rijke en criminele Elite minderheid onder leiding van de Rockefeller en de Rotschild families te zijn voorbereid.
 
Is er dan nog Hoop?
Indien de Elite de valse Messias uit de Bijbel verwacht, zou het dan mogelijk zijn dat er meer Waarheid in de Bijbel staat?
Voor mij wel, want ik ben een christen en weet dat hetgeen nu gaande is een geestelijke strijd is, waarbij eenieder een keuze zal moeten gaan maken.
 
Je kunt niet niets doen en denken: het waait wel weer over. Hetgeen nu gaande is zal alleen maar erger worden en niet weer over gaan, totdat de echte Messias aan het eind van die zeven jaar terugkomt. Vandaar dat de Elite haast heeft.
 
Wie/wat kies jij?
1 Loop je straks ook zonder ziel (kapot gespoten door vaccinaties), als een zombie, achter de Elite hun verwachte Messias (antichrist 666) aan?
2 Of neem je nu jouw Vrijheid terug door Jezus als jouw Redder uit te nodigen in jouw leven?
 
Bij Optie 2 zal het volgende geactiveerd worden:
Hij (God) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Colossenzen 1:13).

Je zult verlost worden van de druk, die op dit moment op ons wordt uitgevoerd, voordat de laatste zeven jaar van start gaan. Geen last meer van lockdowns, want Jezus haalt ons hier vandaan.
 
Ik zie ernaar uit en hoop jou daar bij Hem te mogen ontmoeten.
 
12 november 2021
 
Terug naar de inhoud