Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Laatste Generatie TransEvolution

Voorwoord

Dit artikel is automatisch vertaald van de site: The Internet Of Bodies (IoB) And Hacking Your DNA - Conservatively
 
Voor de begrijpbaarheid heb ik de vertaling hier en daar aangepast en sommige gedeeltes verwijderd. Tevens ben ik op sommige gedeeltes dieper ingegaan.
Voor de originele tekst in het Engels, zie bovenstaand link.
 
Dit artikel gaat over het ineensmelten van de mens met de nieuwste Technologie. Diegene die denkt dat dit in de verre toekomst zal plaats vinden of hier nog nooit van heeft gehoord, ook ik wist hier 3 maand geleden nog niets van af, kan dit artikel een Eyeopener zijn. Ga op onderzoek uit, naar aanleiding van dit artikel en ontdek een gruwelijke nachtmerrie die onderweg is om de mens als slaaf te maken, te volgen, te onderdrukken en de DNA ( zie ook het artikel DNA Identiteit ) te vernietigen door middel van Technologie en Vaccinaties. De bedoeling is om van de mens een wandelende smartphone te maken, waarbij de Technologie in de mens zal worden gebouwd, die in connectie staat met 5G en uiteindelijk 6G. Zoals ik reeds eerder schreef in het artikel: De Bijbelse Eindtijd, zal dit het punt zijn dat de mens geen mens meer zal zijn.

Ons Lichaam verbonden met het Internet

Het tijdperk van het Internet of Things ( in dit artikel afgekort als IoT) = Internet van Dingen/Apparaten, en binnenkort het Internet of Bodies ( in dit artikel afgekort als IoB) = Internet van Lichamen, staat voor de deur.

Wat is het Internet of Bodies (IoB)?
Het IoB is een groeiende industrie van apparaten die het menselijk lichaam controleren op gezondheid en andere persoonlijke informatie verzamelen en deze gegevens dan via het internet verzenden. Om als IoB-apparaat te kunnen worden aangemerkt, moet de Technologie:
·         software of computermogelijkheden bevatten
·         kunnen communiceren met een apparaat of netwerk met internetverbinding
Een IoB-apparaat moet ook voldoen aan een of beide van de volgende voorwaarden:
·         door personen gegenereerde gezondheids- of biometrische gegevens verzamelen
·         in staat zijn om de functie van het menselijk lichaam te veranderen

De Technologie die Hollywood in de loop der jaren heeft gepresenteerd in dystopie films en sciencefiction fantasieën wordt nu realiteit. In de zeer nabije toekomst willen de technocratische opperheren van: de wetenschap, de farmacie, de financiën en Big Tech, dat de mensheid draagbare apparaten in hun lichaam gaan dragen.
De Grote Verandering in 2025
 
IoT-apparaten, zoals slimme meters, slimme horloges, virtuele assistenten en zelfrijdende auto's maken rechtstreeks verbinding met internet of via een lokaal netwerk. Naarmate IoT-apparaten meer gemeengoed worden, voorspellen experts dat de acceptatie van en het verlangen naar IoB-apparaten ook zullen toenemen.
Tegen 2025 zullen er meer dan 41 miljard actieve IoT-apparaten zijn, die dagelijks 2,5 quintillion bytes aan gegevens genereren over milieu, transport, geolocatie, voeding, lichaamsbeweging, biometrie, sociale interacties en het dagelijks menselijk leven. Deze explosie in IoT-apparaten zal leiden tot verdere populariteit van IoB-apparaten.
 
IoB-producten die al worden gebruikt of nog worden ontwikkeld:
 

 
De foto laat zien hoe ingrijpend IoB-technologie kan worden ingezet. Tegen de tijd dat het volledig is geïntegreerd in de samenleving, zal geen enkel deel van het menselijk lichaam nog aan deze apparaten kunnen ontsnappen. Ze zijn zelfs van plan om onze toiletten te verbinden met het internet, waar ze ons uitwerpselen zullen controleren met behulp van BioBot-Technologie om zo te bepalen wat we eten, welke medicijnen we moeten nemen en analyseren ze ons genetisch materiaal.
 
Hier zijn slechts enkele voorbeelden van de Technologie die momenteel wordt ontwikkeld:
·         Augmented reality contactlenzen
·         Apparaten die hersenen lezen en schrijven
·         In het lichaam geïmplanteerde sensoren
·         Kleding met sensoren
·         Implanteerbare microchips (RFID en NFC)
·         Mentale en emotionele sensoren
·         Kunstmatige alvleesklier
·         Bluetooth verbonden luier
 
Zelfs baby's zullen niet ontsnappen aan deze nachtmerrie, en elk lichaamsfunctie zal constant worden gevolgd en gecontroleerd. Het trieste is dat veel mensen deze opdringerige Technologieën met open armen zullen ontvangen, omdat ze handig en tijdbesparend zijn. Door het aannemen van deze Technologische vooruitgang, stemmen mensen ermee in om technocraten toe te staan elk facet van hun leven te controleren en te bepalen. Binnenkort zullen artsen weten of je de voorgeschreven medicatie op de juiste manier gebruikt en hebben ze hulpmiddelen om dit te melden als je dat niet doet.
De Digitale Pil en 5 G
 
In 2017 keurde de FDA de eerste digitale pil goed: een Aripiprazol-tablet met een sensor, die registreert of de medicatie is ingenomen. Deze tablet is goedgekeurd voor bijvoorbeeld de behandeling van mensen met schizofrenie en voor gebruik als een behandeling voor depressie bij volwassenen. De sensor van de pil stuurt een bericht naar een draagbare patch en deze verzendt de informatie naar een mobiele applicatie, zodat patiënten de inname van de medicatie op hun smartphone kunnen volgen. Patiënten kunnen hun zorgverleners en arts ook toegang geven tot de informatie via een internet portaal.

Als jij je afvraagt wat deze Technologie van stroom zal voorzien, ligt het antwoord in een combinatie van 5G, Wi-Fi van de volgende generatie en satellietinternet. Deze geavanceerde systemen verhogen de gegevensoverdrachtssnelheden en bieden extra lage latentie, zodat er bijvoorbeeld geen uitval meer zal zijn tijdens de audio-en visuele Zoom-oproepen.  
 
Deze vooruitgang zal consumenten IoT-Technologieën, zoals smart home-systemen, in staat stellen om verbinding te maken met IoB-apparaten, zodat bijvoorbeeld iemands slimme thermostaat wordt gekoppeld aan diegene zijn/haar slimme kleding en automatisch de temperatuur in huis kan regelen. Teveel energie verbruiken is dan niet meer mogelijk, want je slimme kleding bepaald de voor de Technologie geschreven temperatuur.

Omdat 5G op grote schaal wordt uitgerold in de VS en andere delen van de wereld, worden er al plannen gemaakt om 6G te perfectioneren en uit te voeren. Volgens auteur Thomas S. Rappaport zal 6G-Technologie de mogelijkheid inluiden om draadloze signalen te verzenden met de snelheid van menselijke berekeningen en dat zou betekenen dat menselijke intelligentie uiteindelijk via de lucht kan worden verstuurd. Experts voorspellen dat 6G in 2030 op grote schaal beschikbaar zal zijn. De mens wordt niet geholpen met 5G en 6G, ze helpen zichzelf om de mens te controleren en ziek te maken.
 
Als klap op de vuurpijl wordt Nano Biotechnologie gebruikt om cellen te manipuleren en menselijke lichamen met het internet te verbinden. Wetenschappers, onderzoekers en Tech genieën proberen voor God te spelen door onze celstructuren opnieuw in te voeren, waardoor ze kunnen communiceren met IoB-apparaten. Volgens een artikel in News Medical heeft Nanotechnologie verschillende soorten vaccins van de volgende generatie die dit mogelijk maken, zoals het mRNA-coronavirusvaccin dat door Moderna wordt ontwikkeld.
 
Zie je waar ze mee bezig zijn?: Celstructuren veranderen door mRNA-coronavirusvaccin!
Ze willen de DNA structuur die ons Identiteit bevestigd dat wij een Schepping van God zijn, veranderen in een eigen creatie. Lees ook het artikel: DNA Identiteit
IoB Technologie = Experimenteel
 
IoB-apparaten kunnen essentiële gegevens verzamelen om medische waarschuwingen te geven aan artsen, patiënten en zorgverleners. IoB-apparaten kunnen ook nuttig zijn bij het begeleiden en de behandeling van degenen die hun symptomen of gedachten, zoals zuigelingen, beroerteslachtoffers of dementiepatiënten, niet kunnen uitspreken of verwoorden, door bijvoorbeeld zorgverleners te waarschuwen voor significante veranderingen in vitale functies. Dit betekend dat iemand die zich niet meer of nog niet kan uiten, door deze apparaten gehoord kunnen worden. IoB is ook een veelbelovende aanpak voor het ontwikkelen van real-time systemen voor gezondheidsmonitoring op afstand voor niet-overdraagbare ziektepatiënten, meestal diabetici en hartpatiënten.
 
Als een van deze scenario's helpt levens te redden en te verbeteren, dan is IoB misschien een waardig streven. Echter is de Big Tech vaag in hun uitspraken over IoB-voordelen, met zinnen zoals: mogelijk inschakelen, heeft het potentieel, kan ook nuttig zijn en is een veelbelovende aanpak. Met andere woorden, IoB-Technologie is nog steeds experimenteel en er kan veel misgaan als het op grote schaal wordt ingevoerd.
 
We weten al dat straling van mobiele telefoons kanker veroorzaakt. Wat gebeurt er als IoB-apparaten aangedreven door Technologie met nog grotere stralingsniveaus IN het menselijk lichaam worden geïmplanteerd? Waar zijn de lange termijn veiligheidsstudies? Als de studies afkomstig zijn uit dezelfde industrieën die klaar zijn om te profiteren van hun gebruik, dan zijn wanpraktijken allesbehalve gegarandeerd.
 
Bij veel mensen zijn al medische hulpmiddelen geïmplanteerd om ze gewoon in leven te houden. Toch zijn zelfs dit soort veelgebruikte implantaten grotendeels niet getest. Een artikel hierover onderstreepte dit probleem en beweerde:
Tientallen miljoenen Amerikanen leven met medische hulpmiddelen die in hun lichaam zijn geïmplanteerd - kunstmatige gewrichten, hartdefibrillatoren, chirurgisch gaas. De meesten van hen nemen aan dat deze apparaten ergens zijn getest op veiligheid en effectiviteit.
Maar dat is zelden het geval. Voor de meeste implantaten en andere apparaten met een hoog risico die op de markt worden gebracht, doen fabrikanten niet meer dan wat papierwerk indienen en de FDA ( in de Verenigde Staten ) een gebruikersvergoeding van ongeveer $ 4.000 betalen om hun product te verkopen dat vele miljoenen dollars aan inkomsten kan genereren. Hoewel ze het extreme gevaar erkennen dat deze Technologie met zich mee brengt, creëren bedrijven voortdurend nieuwe producten en verzamelen ze gegevens zonder toezicht of regelgeving.
Transhumanisme - Biohacking - Cyborgs
 
Veel mensen zijn al gewend aan datatracking ( gegevens volgen ) -apparaten, maar zijn ze bereid om nog meer invasieve Technologie te verdragen, zoals voorgesteld door Transhumanisten, Bio/body hackers en Cyborgs?
 
Transhumanisme is een wereldbeeld en politieke beweging die pleit voor de transcendentie van de mensheid die verder gaat dan de huidige menselijke capaciteiten.
 
Transhumanisten willen Technologie, zoals kunstmatige organen en andere technieken, gebruiken om veroudering te stoppen en radicale levensverlenging te bereiken. Dr. Robert J. White is van mening dat binnenkort zowel het hoofd van een mens als de menselijke ziel getransplanteerd kan worden. Waaruit bestaat de mens: geest, ziel en lichaam. Lees het artikel Geestelijke Strijd!
 
Het Transhumanisme wordt intensief gesteund door bijvoorbeeld banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria, Bill Gates, Rockefeller, Soros, CIA, NSA, Google, Facebook, Farmacie, Monsanto, Robotica en uiteraard de Technologiebedrijven.
 
Body hacking verwijst over het algemeen naar het aanpassen van het lichaam om iemands fysieke of cognitieve vaardigheden te verbeteren ( zie foto boven ).
 
Cyborgs, of cybernetische organismen, zijn mensen die machines hebben gebruikt om intelligentie of de zintuigen te verbeteren.
 
Nu mensen zichzelf al vrijwillig laten transformeren in Cyborgs, maakt het de mensheid rijp voor massale lichamelijke indringing, genetische modificatie, DNA-manipulatie en de mens samen te voegen met machines, zoals voorgesteld door individuen als: Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Zoltan Istvan en Klaus Schwab.
 
De Vierde Industriële Revolutie
 
Klaus Schwab, CEO van het World Economic Forum, schreef in zijn boek The Fourth Industrial Revolution uit 2016:
Van de vele diverse en fascinerende uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, is de meest intense en belangrijke hoe de nieuwe Technologie vorm gaat krijgen, die niets anders zal zijn dan een transformatie van de mensheid. We staan aan het begin van een revolutie die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan fundamenteel zal veranderen. In zijn omvang en complexiteit, zal alles anders zijn dan wat de mensheid ooit eerder heeft meegemaakt en dit beschouw ik als de Vierde Industriële Revolutie.
 
Dus wij moeten volgens hem veranderd worden in iets anders, iets wat ons niet meer gaat herinneren aan een mens. De mens wordt een ding – een machine!

Om deze nieuwe Technologische revolutie te bereiken, pleit Schwab voor de toename van IoB-Technologie, waarbij hij aanhaalt dat 82% van de ondervraagde leidinggevenden gelooft dat er in 2025 een kantelpunt zal zijn waar mensen gemakkelijk implanteerbare apparaten zullen accepteren.
 
Naar mijn inziens zou gezien de Pandemie en de Vaccinaties die hieruit voortvloeien, 2025 weleens het jaar kunnen zijn dat het Merkteken van het Beest zijn intrede zal doen.
 
Mensen worden steeds meer verbonden met apparaten, en die apparaten worden steeds meer verbonden met hun lichaam. Apparaten worden niet alleen gedragen, maar ook in lichamen geïmplanteerd, met communicatie, locatie- en gedragsmonitoring en gezondheidsfuncties. Slimme tatoeages en andere unieke chips kunnen helpen bij identificatie en locatie. Geïmplanteerde apparaten zullen ook helpen om met onze gedachten te communiceren, die normaal mondeling gesproken worden, maar dan uitgedrukt via een ingebouwde smartphone.
 
Schwab kijkt uit naar de dag waarop bio-implantaten onze gedachten kunnen lezen! Begin je nu het volledige beeld te krijgen waar dit allemaal toe leidt? De vraag die moet worden gesteld naarmate er meer Technologie wordt ontwikkeld en gebruikt, is wie heeft hier baat bij? Zijn deze initiatieven echt in het belang van de mensheid, of slechts voor diegene aan de top van het spectrum die meer controle over de massa willen? Ik denk dat een verdere steekproef van Schwab's gedachten zal helpen om definitieve antwoorden op deze vragen te geven.
Het Vormgeven van de Vierde Industriële Revolutie
 
In zijn vervolgboek Shaping the Fourth Industrial Revolution uit 2018 legt Schwab uit:
De wereld staat op een kruispunt. Het vertrouwen van het publiek in het bedrijfsleven, de overheid, de media en zelfs het maatschappelijk middenveld is gedaald tot het punt waarop meer dan de helft van de wereld het gevoel heeft dat het huidige systeem hen in de steek heeft gelaten. De groeiende kloof in vertrouwen tussen degenen met een top inkomen en de rest van de bevolking geeft aan dat de samenhang in een maatschappij op zijn best kwetsbaar is en in het slechtste geval bijna is afgebroken.
Het is in deze precaire politieke en sociale context dat we geconfronteerd worden met zowel de kansen als de uitdagingen om een reeks krachtige, Opkomende Technologieën - van Kunstmatige Intelligentie, tot Biotechnologie, geavanceerde materialen tot Quantum Computers - die radicale veranderingen teweeg zullen brengen in de manier waarop we leven, en die ik heb beschreven als de Vierde Industriële Revolutie.

Om dit alles in duidelijke bewoordingen te stellen, Schwab en de zijne verergeren problemen zoals armoede, ongelijkheid, burgerlijke onrust, wantrouwen in de regering en aantasting van het milieu om de mensheid naar een betere manier te laten verlangen. Dat is wat hij de Vierde Industriële Revolutie noemt.
 
In combinatie met de plannen van The Great Reset, is de Cabal ( schaduwregering van wereldwijde overheden ) bestaande uit het World Economic Forum en vele andere wereldwijde entiteiten van plan om een oplossing te bieden die alle kwalen van de mensheid zal oplossen, maar in werkelijkheid zal dienen om ons verder tot slaaf te maken. Je wordt bestuurd door de Technologie die ze in een razend tempo creëren, en je wordt onderworpen aan een mindere vorm van menselijkheid.
 
Over zijn visie om de mensheid opnieuw te maken, naar Schwab zijn beeld ( niet naar Gods beeld ), gaat Schwab verder met te zeggen:
De toekomst zal ons begrip van wat het betekent om mens te zijn uitdagen, zowel vanuit biologisch als sociaal oogpunt. Opkomende Biotechnologie agenda's beloven de levensduur van de mens en de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. De kans voor de integratie van digitale Technologieën met Biologische weefsels groeit. Het samensmelten van de mens en de Technologie! De mens gemaakt naar Schwab zijn beeld, zijn idee van hoe en mens eruit moet zien. Dit is een satanische beeld, lees hiervoor de artikelen Geestelijke Strijd en De Bijbelse Eindtijd.
 
De echte doelen achter het Internet of Bodies en andere regelingen zoals Agenda 2030, The Great Reset en The Fourth Industrial Revolution zijn duivels. Wees gewaarschuwd dat deze technologie schijnbaar jouw leven op korte termijn gemakkelijker kan maken, maar het doel op lange termijn is om van jou een menselijke slaaf te maken.
Synthetische Biologie
 
Onderzoeksjournalist Daniel Estulin schrijft in zijn boek TransEvolution - The Coming Age of Human Deconstruction ( De Komende Tijd van Menselijke Deconstructie ) : Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet. We zullen transhumane kinderen hebben, mens-machines oftewel Cyborgs, die slechts voor een deel menselijk zijn ten gevolge van Synthetische Biologie.  
Synthetische biologie is het (her-)ontwerpen van cellen of delen daarvan. Hierbij maken synthetisch biologen veel gebruik van genetische modificatie. In sommige gevallen gaan de onderzoekers zelfs verder: ze bouwen en ontwerpen zelf het DNA dat ze willen gebruiken. Zo hebben synthetisch biologen meer controle over de cel waaraan ze bouwen. Er bestaan al internetbedrijven die DNA in een gewenste volgorde kunnen maken en opsturen.
 
De nieuwe mRNA-coronavaccins bevatten synthetisch mRNA en dit vaccin valt dus onder Synthetische Biologie.
Het doel van Synthetische Biologie = het (her-)ontwerpen van cellen of delen daarvan. Communiceren met IoB-apparaten wordt mogelijk gemaakt door het veranderen van onze celstructuren door mRNA-coronavirusvaccins, die de opmaat zijn naar het Merkteken van het Beest.

Voor het vervolg lees het artikel: DNA Identiteit
 
 
17 maart 2021
Terug naar de inhoud