Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Eenzame Strijder

Promoten

Op deze site promoot ik geen enkele film. De trilogie van de Mad Max films is daar dan ook geen uitzondering op. Ik promoot wel het Woord van God en daarbij zijn alle middelen geoorloofd, die ook onze vijand zal en gaat inzetten.
Het raken van mensen daar is deze website voor bedoelt. Mensen in deze warrige wereld weer op het juiste pad naar God terug te brengen en ze vertrouwen te geven in welke tijd dat wij leven, want wij leven in een Mad Max tijdperk. Maar daarover straks meer verderop in dit artikel.

Mad Max
Laten we het verhaal eens onder de loep nemen. Max Rockatinsky, de personage in de Mad Max films, is een eenzame strijder in een losgeslagen wereld waar verschillende soorten bendes de dienst proberen uit te maken.
De Mad Max trilogie speelt zich af rond de ondergang van de menselijke beschaving. Deze min of meer sciencefictionachtige films zijn gebaseerd op het western-genre, maar spelen zich af in een dystopische toekomst. Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Max is een politieagent bij de de Main Force Patrol (MFP), de federale snelwegpolitie, die in de eerste film ( 1979 ) zijn vrouw en zoontje verliest door een motorbende die niets en niemand ontziet. De tweede film Road Warrior ( 1981 ) laat in het begin van de intro duidelijk zien dat de wereld na diverse oorlogen in chaos verkeerd. Een apocalyptische wereld met ernstige voedsel en energietekorten is daarna een feit. In een scène uit de film eet Max zelfs hondenvoer uit een blik, terwijl de Gyro Captain, zijn gevangene op dat moment, toekijkt.
In deze film doolt Max met zijn trouwe viervoeter door de woestijnen van Australië om te overleven en de bendes die daar huizen het hoofd te bieden. Zijn vervoermiddel een Ford Falcon XB GT Coupe 1973 "V8 Interceptor" is de laatste van zijn soort. De derde film Beyond Thunderdome ( 1985 ) laat min of meer hetzelfde beeld zien. Een verlaten wereld waar Max tussen het gespuis een nog vredige gezelschap van kinderen tegenkomt die in een oase leven en hem verhalen vertellen over een betere wereld. Die illusie probeert Max ze op dat moment uit hun hoofd te praten. De regisseur van deze films George Miller, die later nog meewerkte aan de leuke familie films Babe, het klein sprekend varkentje, vertelde in 1984 dat deze films zich in de toekomst afspelen. Deel 1 en 2 ergens laat in de 90e jaren en deel 3 ongeveer 15-18 jaar na de eerste twee films. Dus ongeveer de tijd tussen 2014-2018.

Duistere Wereld

Hoewel George Miller het niet heeft over een Bijbelse Eindtijd, ligt het wel voor de hand dat de tijd in deze films wel sterke overeenkomsten vertoont met de Bijbelse Eindtijd.
Toen ik deze films in de jaren 80 heb gezien was ik niet met de Bijbelse Eindtijd bezig, zag ik ook niet de gelijkenis, maar nu wel. Afgelopen jaar 2015 is deel 4 uitgekomen, maar deze film heb ikzelf nog niet gezien.
Tom Holkenborg, de Nederlandse componist, die achttien maanden lang samenwerkte met George Miller's vierde Mad Max film zegt het volgende:

“Miller schetst in zijn Mad Max-films een heel donkere wereld, die volgens mij inmiddels schrikbarend dicht bij onze eigen wereld ligt.
Ik geloof dat we ons op een kantelpunt bevinden: als je naar de wereld kijkt, zijn er al genoeg brandhaarden zoals de wereld van Mad Max, waarin het recht van de sterkste geldt en waarin terreur orde van de dag is.
Ik pretendeer niet dat ik een wereldredder ben, of een toekomstvoorspeller. Ik zie alleen dat sommige plekken op de wereld erg veel weg hebben van Mad Max en dat dat somber stemt.”

Tom Holkenborg ziet dus gelijkenissen met onze huidige wereld en als hij gelijk heeft dan staan we voor een groot probleem. Hoe kunnen wij dit probleem het hoofd bieden en staande blijven in deze duistere wereld? Geef jouw geestelijke woestijn water!

Geestelijke woestijn
Net als Max zijn veel mensen eenzame strijders. Ook de gelovigen in de Here Jezus zijn vaak eenzame strijders, omdat zij de Kracht van de Here Jezus in hun leven niet optimaal benutten.
We kunnen beter zeggen: helemaal niet benutten! De gedachten van een mens is een ware slachtveld schrijft Joyce Meyer in haar boek: Strijd in je denken. Het boek is een echte aanrader voor een ieder die wil weten wat er in zijn/haar eigen gedachten afspeelt. Onze gedachten is de plek waar wij het beste kunnen worden aangevallen. Wij zijn eenzame strijders in ons denken en dat terwijl wij alle dagen de aanwezigheid van Jezus zouden moeten voelen die ons rijkelijk door Hem wordt aangeboden. Net zoals Max strijd in de woestijnen van Australië, proberen wij te overleven in de gedachten van onze geestelijke woestijn. Waarom noem ik het een geestelijke woestijn?
Zonder de Here Jezus ( niet op Hem vertrouwen of met Hem leven) leven wij in een woestijn van droogte en eenzaamheid. Maar je hoeft niet eenzaam te leven in jouw geestelijke woestijn daar waar je bijna omkomt van de dorst.

In Johannes 4:14 staat dat Jezus tegen een Samaritaanse vrouw zegt:
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

Jezus spreekt hier niet over water uit een kraan of uit een rivier, maar het water des levens wat Hij de mens kan geven. Deze Bijbeltekst heeft een geestelijke betekenis.
Dus les jouw dorst met het water van Jezus!


Jezus verzocht in de woestijn
Ook de Here Jezus heeft het meegemaakt waar wij in ons dagelijkse leven mee worden geconfronteerd. Veertig dagen en nachten lang was Hij in de woestijn en daarna, op Zijn zwakste moment, werd Hij verzocht door de satan en dit kunnen we lezen in Mattheüs 4:1-11

Laten we de eerste drie teksten in Mattheüs 4:1-3 eens lezen:
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

Waarom vraagt de satan dit aan Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt? Hij weet toch dat Hij Gods Zoon is? Natuurlijk weet hij dat! Dit is twijfel proberen te zaaien bij de Zoon van God ( wat niet mogelijk is ), maar dit doet hij ook bij ons en dat is wel mogelijk. De Here Jezus is hier dus een voorbeeld voor ons, zoals zoveel teksten in de Bijbel. En als je begint te twijfelen dan volgt angst. Twijfel en angst zijn twee wapens van de satan waar hij de mens mee onderuit haalt.
Doordat wij in die geestelijke woestijn zitten en niet ten volle op Jezus vertrouwen kan de satan ons dus ook verzoeken ten tijde van onze geestelijke zwakheid. De satan wacht altijd op onze zwakste momenten, hij heeft echt de tijd, en grijpt dan zijn kans om ons nog verder te verzwakken. Max leert weer leven in de woestijnen van Australië. In de film wordt het ook genoemd: Het was hier dat hij weer leerde leven!

Een Betere Wereld

Bestaat er een Betere Wereld? Is onze aarde een Betere Wereld of beter gezegd, kan zij die überhaupt worden? Ja en Nee! Hoe goed ook bedoelt van mensen die strijden voor het behoudt van onze planeet de aarde, op het gebied van milieu en het terugdringen van de CO2 uitstoot, wat de opwarming van de aarde veroorzaakt, dit is echt niet ons grootste probleem. Natuurlijk is het goed dat wij ernaar streven de aarde gezond door te geven aan onze kinderen, maar hoe gezond is de aarde als de satan de dienst uitmaakt over onze levens en wij ons ook nog op zijn grondgebied de aarde bevinden. Het zal de mens nooit lukken om deze aarde gezond door te geven, zolang de overste van deze wereld heerst over deze planeet. Maar er is wel een eerste stap naar een Betere Wereld. We dienen er voor te zorgen dat wij een ander leven gaan leiden, door ons te laten leiden door Hem ( Jezus ) die in ons is en niet door hem ( satan ) die in ons wil zijn. Is dit gemakkelijk? Absoluut niet! Het luisteren naar de satan gaat ons makkelijker af dan het luisteren naar de Here Jezus. Hoe zou dat komen? Simpel! Wij kiezen de makkelijkste weg. Althans we denken dat wij de makkelijkste weg kiezen, maar waarom voelt deze weg dan altijd zo zwaar? Doordat we deze weg alleen bewandelen net als Max en als we dat doen dan raak je vroeg of laat gewond. Verwondt door de overste van deze wereld.
Maar waarom zou jij de weg alleen bewandelen en strijden als je het toch verliest? Vindt rust bij Jezus.
Oase van rust
In het verhaal van Mad Max 3 vindt Max dus een oase waar mensen nog in vrede leven. Of beter gezegd vinden een groep kinderen Max in een droge woestijn ( waar hij bijna van de dorst het loodje legt ) en nemen hem mee, ver weg van die duistere wereld, daar waar bendes de dienst uitmaken en brengen hem naar de oase waar ze leven en een primitieve samenleving hebben gecreëerd. De kinderen denken dat Max de legendarische piloot van de nabij de oase neergestorte Boeing 747 is, en dat hij is gekomen om hen naar de beschaving te brengen, wat later de ruïnes van Sydney blijken te zijn. Max moet hen teleurstellen met het nieuws dat de menselijke beschaving uit hun verhalen niet meer bestaat ( Eindtijd ), en dat ze beter in de oase kunnen blijven daar Bartertown ( de duistere wereld ) de enige vorm van beschaving binnen bereik is. De duistere wereld Bartertown is de enige leefbare stad in de buurt van de oase waar de kinderen leven en ondanks alle waarschuwingen besluit een groepje van de kinderen naar die stad toe te gaan, want daar is namelijk een zeer intelligent persoontje die hun zou kunnen helpen.
Wat heeft dit met ons te maken? Ondanks alle waarschuwingen van God besluiten wij zonder Hem te leven en als een eenzame strijder die duistere wereld in te gaan en die wereld ook nog eens toe te laten, daar waar de gevallen engel en zijn leger de dienst uit maken. Want zonder God zijn wij zijn prooien die hij gaat verscheuren. Maar indien je wilt kun je nu reeds een beter leven hebben, hier op aarde maar tegelijk ook bij Jezus in de Hemel.
Nu leven in de Hemel

De kinderen in Mad Max 3 verlangen naar een Betere Wereld en ondanks dat ze rustig leven in de oase besluiten ze toch de overtocht te maken.
Net als de kinderen verlangen wij, tenminste ik wel, ook naar een Betere Wereld, maar waar vinden wij dan NU al die Betere Wereld?

Nu reeds in de hemel staat in Efeziërs 2:4-6:
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Paulus legt hier uit dat wij nu al met Christus gezeten zijn in de hemel. Wow! Ons lichaam en ziel zijn op aarde, maar onze geest is met Jezus in de hemel gepositioneerd. We zijn in alles één met Christus geworden: met Hem gestorven, met Hem opgestaan, met Hem in de hemel gepositioneerd. Dus weg met die droge geestelijke woestijn! Indien wij aan het bovenstaande vasthouden, dan leven wij nu reeds in een Betere Wereld en zal Het Licht van de Here Jezus, in deze duistere wereld, door ons heen schijnen.

Als alles duister is in de wereld, ontsteek dan een lichtend vuur ( Jezus ) in jouw hart dat nooit meer dooft.

4 juli 2016

Terug naar de inhoud