Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Eenzame Strijder

De Eenzame Strijder

Statenvertaling 1618-1619
 
Op deze site promoot ik geen enkele film. De trilogie van de Mad Max films is daar dan ook geen uitzondering op. Ik promoot wel het Woord van God en daarbij zijn alle middelen geoorloofd, die ook onze vijand zal en gaat inzetten. Het raken van mensen daar is deze website voor bedoelt. Mensen in deze warrige wereld weer op het juiste pad naar God terug te brengen en ze vertrouwen te geven in welke tijd dat wij leven, want wij leven in een Mad Max tijdperk. Maar daarover straks meer verderop in dit artikel.
 
Mad Max
 
Laten we het verhaal eens onder de loep nemen. Max Rockatinsky, de personage in de Mad Max films, is een eenzame strijder in een losgeslagen wereld waar verschillende soorten bendes de dienst proberen uit te maken. De Mad Max trilogie speelt zich af rond de ondergang van de menselijke beschaving. Deze min of meer sciencefictionachtige films zijn gebaseerd op het western-genre, maar spelen zich af in een dystopische toekomst. Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Max is een politieagent bij de de Main Force Patrol (MFP), de federale snelwegpolitie, die in de eerste film (1979) zijn vrouw en zoontje verliest door een motorbende die niets en niemand ontziet.
 
De tweede film Road Warrior (1981) laat in het begin van de intro duidelijk zien dat de wereld na diverse oorlogen in chaos verkeerd. Een apocalyptische wereld met ernstige voedsel en energietekorten is daarna een feit. In een scène uit de film eet Max zelfs hondenvoer uit een blik, terwijl de Gyro Captain, zijn gevangene op dat moment, toekijkt. In deze film doolt Max met zijn trouwe viervoeter door de woestijnen van Australië om te overleven en de bendes die daar huizen het hoofd te bieden. Zijn vervoermiddel een Ford Falcon XB GT Coupé 1973 "V8 Interceptor" is de laatste van zijn soort.
 
De derde film Beyond Thunderdome (1985) laat min of meer hetzelfde beeld zien. Een verlaten wereld waar Max tussen het gespuis een nog vredig gezelschap van kinderen tegenkomt die in een oase leven en hem verhalen vertellen over een betere wereld. Die illusie probeert Max ze op dat moment uit hun hoofd te praten.
 
De regisseur van deze films George Miller, die later nog meewerkte aan de leuke familiefilms Babe, het klein sprekend varkentje, vertelde in 1984 dat deze films zich in de toekomst afspelen. Deel 1 en 2 ergens laat in de 90e jaren en deel 3 ongeveer 15-18 jaar na de eerste twee films. Dus ongeveer de tijd tussen 2014-2018.

Duistere Wereld
 
Hoewel George Miller het niet heeft over een Bijbelse Eindtijd, ligt het wel voor de hand dat de tijd in deze films wel sterke overeenkomsten vertoont met de Bijbelse Eindtijd. Tom Holkenborg, de Nederlandse componist, die achttien maanden lang samenwerkte met George Miller ‘s vierde Mad Max film zegt het volgende: “Miller schetst in zijn Mad Max-films een heel donkere wereld, die volgens mij inmiddels schrikbarend dicht bij onze eigen wereld ligt. Ik geloof dat we ons op een kantelpunt bevinden: als je naar de wereld kijkt, zijn er al genoeg brandhaarden zoals de wereld van Mad Max, waarin het recht van de sterkste geldt en waarin terreur orde van de dag is. Ik pretendeer niet dat ik een wereldredder ben, of een toekomstvoorspeller. Ik zie alleen dat sommige plekken op de wereld erg veel weg hebben van Mad Max en dat dat somber stemt.”
 
Tom Holkenborg ziet dus gelijkenissen met onze huidige wereld en als hij gelijk heeft dan staan we voor een groot probleem. Hoe kunnen wij dit probleem het hoofd bieden en staande blijven in deze duistere wereld?
Geef jouw geestelijke woestijn water!

Geestelijke Woestijn
 
Net als Max zijn veel mensen eenzame strijders. Ook de gelovigen in de Here Jezus zijn vaak eenzame strijders, omdat zij de Autoriteit van de Here Jezus in hun leven niet optimaal benutten. We kunnen beter zeggen: helemaal niet benutten. De gedachten van een mens is een waar slagveld!
 
Onze gedachten is de plek waar wij worden aangevallen. Wij zijn eenzame strijders in ons denken en dat terwijl wij alle dagen de aanwezigheid van Jezus zouden moeten ervaren die ons rijkelijk door Hem wordt aangeboden. Net zoals Max strijd in de woestijnen van Australië, proberen wij te overleven in de gedachten van onze geestelijke woestijn. Waarom noem ik het een geestelijke woestijn? Zonder de Here Jezus (niet op Hem vertrouwen) leven wij in een woestijn van droogte en eenzaamheid. Maar je hoeft niet eenzaam te leven in jouw geestelijke woestijn daar waar je bijna omkomt van de dorst.
 
In Johannes 4:14 staat dat Jezus tegen een Samaritaanse vrouw zegt:
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
 
Jezus spreekt hier niet over water uit een kraan of uit een rivier, maar het water des levens wat Hij de mens geeft. Deze Bijbeltekst heeft een geestelijke betekenis. Dus les jouw dorst met het water van Jezus!
 
Jezus Verzocht in de Woestijn
 
Ook de Here Jezus heeft het meegemaakt waar wij in ons dagelijkse leven mee worden geconfronteerd. Veertig dagen en nachten lang was Hij in de woestijn en daarna, op Zijn zwakste moment, werd Hij verzocht door de duivel en dit staat in Mattheüs 4:1-11.
 
Laten we de eerste drie teksten in Mattheüs 4:1-3 lezen:
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

 
Waarom vraagt de duivel dit aan Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt? Hij weet toch dat Hij Gods Zoon is? Natuurlijk weet hij dat! Jezus had honger en hongerige mensen zijn te verleiden, maar Jezus was NIET te verleiden.
 
Doordat wij in de geestelijke woestijn zitten en niet op Jezus vertrouwen kan de duivel ons verleiden ten tijde van onze zwakheid. De duivel wacht altijd op onze zwakke momenten, hij heeft echt de tijd, en grijpt dan zijn kans om ons nog verder te verzwakken.
 
Max leert weer leven in de woestijnen van Australië. In de film wordt het ook genoemd: Het was hier dat hij weer leerde leven! Wij moeten ook weer leren leven in onze geestelijke woestijn. Nogmaals: Les je dorst met het water van Jezus!

Een Betere Wereld
 
Bestaat er een Betere Wereld? Is onze aarde een Betere Wereld of beter gezegd, kan zij die überhaupt worden? Ja en Nee! Hoe goed ook bedoelt van mensen die strijden voor het behoudt van onze planeet de aarde, op het gebied van milieu en het terugdringen van de CO2 uitstoot, wat de opwarming van de aarde zou veroorzaken (waar veel wetenshappers hun twijfels over hebben), is dit niet echt ons grootste probleem. Natuurlijk is het goed dat wij ernaar streven de aarde gezond door te geven aan onze kinderen, maar hoe gezond is de aarde als de duivel de dienst uitmaakt over onze levens en wij ons ook nog op zijn grondgebied de aarde bevinden. Het zal de mens nooit lukken om deze aarde gezond door te geven, zolang de overste van deze wereld heerst over deze planeet. Maar er is wel een eerste stap naar een Betere Wereld.
 
We dienen ervoor te zorgen dat wij een ander leven gaan leiden, door ons te laten leiden door Jezus, Die in ons is en niet door de duivel die in ons wil zijn. Is dit gemakkelijk? Absoluut niet! Het luisteren naar de boze gaat ons vaak makkelijker af dan het luisteren naar de Here Jezus, ook al hebben we het niet eens door. Doordat we de weg alleen bewandelen net als Max raken we vroeg of laat gewond. Verwondt door de overste van deze wereld. Maar waarom zou jij de weg alleen bewandelen en strijden als je het toch verliest? Vindt rust bij Jezus!
 
Oase van Rust
 
In het verhaal van Mad Max 3 vindt Max dus een oase waar mensen nog in vrede leven. Of beter gezegd vinden een groep kinderen Max in een droge woestijn (waar hij bijna van de dorst het loodje legt) en nemen ze hem mee, ver weg van die duistere wereld, daar waar bendes de dienst uitmaken en brengen hem naar de oase waar ze leven en een primitieve samenleving hebben gecreëerd.
 
De kinderen denken dat Max de legendarische piloot van de nabij de oase neergestorte Boeing 747 is, en dat hij is gekomen om hen naar de beschaving te brengen, wat later de ruïnes van Sydney blijken te zijn. Max moet hen teleurstellen met het nieuws dat de menselijke beschaving uit hun verhalen niet meer bestaat (Eindtijd), en dat ze beter in de oase kunnen blijven daar Bartertown (de duistere wereld) de enige vorm van beschaving binnen bereik is. De duistere wereld Bartertown is de enige leefbare stad in de buurt van de oase, waar de kinderen leven en ondanks alle waarschuwingen besluit een groepje van de kinderen naar die stad toe te gaan, want daar is namelijk een zeer intelligent persoontje die hun zou kunnen helpen.
 
Wat heeft dit met ons te maken?
Ondanks alle waarschuwingen van God besluiten wij zonder Hem te leven en als een eenzame strijder die duistere wereld in te gaan en die wereld ook nog eens toe te laten, daar waar de gevallen engel en zijn leger de dienst uit maken. Want zonder God zijn wij zijn prooien die hij gaat verscheuren. Maar indien je wilt kun je nu reeds een beter leven hebben, hier op aarde maar tegelijk ook bij Jezus in de Hemel.
 
Nu Leven in de Hemel
 
De kinderen in Mad Max 3 verlangen naar een Betere Wereld en ondanks dat ze rustig leven in de oase besluiten ze toch de overtocht te maken. Net als de kinderen verlangen wij, tenminste ik wel, ook naar een Betere Wereld, maar waar vinden wij dan NU al die Betere Wereld?
 
Nu al in de hemel staat in Efeziërs 2:4-6:
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
 
Paulus legt hier uit dat wij nu al met Christus gezeten zijn in de hemel. Wow! Ons lichaam en ziel zijn op aarde, maar onze geest is met Jezus in de hemel gepositioneerd. We zijn in alles één met Christus geworden: met Hem gestorven, met Hem opgestaan, met Hem in de hemel gepositioneerd. Dus weg met die droge geestelijke woestijn! Als wij aan het bovenstaande vasthouden, dan leven wij nu al in een Betere Wereld en zal Het Licht van de Here Jezus, in deze duistere wereld, door ons heen schijnen.
 
Als alles duister is in de wereld, ontsteek dan een Lichtend Vuur (Jezus) in jouw hart dat nooit meer dooft.

4 juli 2016
Terug naar de inhoud