Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Dinosauriërs

De Dinosauriërs

Statenvertaling 1618-1619
 
King Kong
 
Als kind had ik het imponeerde stripboek van King Kong. Een stripboek dat er qua dikte mocht zijn. De oorspronkelijke film uit het jaar 1933 kende ik toen al. Toch fantaseer je eigenlijk je eigen beelden bij het verhaal, want deze stripboek was in kleur en dat was die film niet. Jammer genoeg heb ik hem toen ik een jaar of 20 was verkocht.
 
De film King Kong van Peter Jackson uit 2005 is een remake van de originele King Kong film uit het jaar 1933. De film van Jackson speelt zich net als het origineel af in de jaren 30 van de 20e eeuw tijden de Grote Depressie. Peter Jackson deed dit ten eerste omdat hij de film realistisch wilde houden (destijds was het nog mogelijk dat er een nieuw eiland werd ontdekt), maar ook omdat hij de klassieke eindscènes met de tweedekkers graag wilde behouden. Kong gaat in een scène van deze film het gevecht aan met drie enorme T-Rex-achtige Dinosaurussen en redt hierbij het personage Ann Darrow (Naomi Watts). In de originele film was Ann Darrow bang voor Kong en was haar rol beperkt tot "de dame in gevaar". In deze film blijkt ze snel te kunnen denken in moeilijke situaties en beseft ze dat Kong haar enige kans op overleving is. Ze ontwikkelt zelfs sympathie voor hem. Toen ik het gevecht van Kong tegen de T-Rexen tegenkwam op You tube, deed mij het beeld van de mooie bosrijke omgeving denken aan de tijd van voor de Vloed. De Vloed heeft echter een verwoestend effect gehad op de flora en fauna, maar daarover straks meer verderop in dit artikel.
 
De Geschiedenis
 
Jarenlang heb ik de mening gehad dat de Dinosauriërs nooit hebben bestaan, ondanks de skeletten die zijn opgegraven. Als je gelovig bent weet je ook dat de aarde geen miljoenen jaren bestaat en zeker niet is ontstaan door een oerknal in de ruimte. Ook Bijbel uitleggers kwamen ermee dat ze wel voor de Schepping hebben geleefd en het min of meer een creatie van de duivel was en ze door een oorlog tussen God en de duivel zijn verwoest. Vandaar dat er in Genesis 1:2 staat: De aarde nu was woest en ledig…. De reden is volgens hun, omdat God geen Schepping maakt wat woest en ledig is. Er moet iets zijn gebeurd, waardoor het woest en ledig is geworden.
 
Waarom heb ik getwijfeld aan het bestaan van de Dinosauriërs? Hoe kan men eigenlijk geloof hechten aan het feit dat er dieren zijn geweest die voor 230 miljoen jaar geleden, correctie dit is bijgesteld naar 240 miljoen jaar geleden, hebben geleefd en voor 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven en dat terwijl men geen waarde hecht aan hetgeen in het Woord van God staat en voor bijna 6000 jaar geleden is begonnen? Heeft de Dinosaurus echt miljoenen jaren geleden geleefd? Waar staat dat geschreven? Nergens is dat terug te vinden in geen enkele geschrift. De Bijbel daarentegen maakt er wel melding van wanneer dieren zijn ontstaan en alles begon vanaf de Schepping. Zijn we zo naïef om te geloven wat de wetenschap beweerd? Beweringen die door hun eigen fantasierijke gedachten zijn ontsproten. Hoe kunnen we waarde hechten aan iets wat niet kan worden bewezen en enkel is gebaseerd op gevonden fossielen die ontstaan zijn door de Vloed? Jawel je leest het goed! De Vloed is dermate verwoestend geweest dat God alle sporen heeft uitgewist voor die wetenschappers die zich liever laten leiden door de machten van de duivel, die de spot drijven met de Schepping van God. Alleen zij die het echt willen zien doorgronden Zijn Scheppingswerk.

Er zijn mensen die heel goed zijn in de geschiedenis en dan heb ik het over geschiedenis die aantoonbaar is. Geschiedenis vond ik een mooi vak op school, maar toch heb ik er geen examen in gedaan omdat het onthouden van jaartallen niet mijn ding is. Het artikel: Het 6000 Jaren Plan, op deze site laat aardig goed zien hoe het verloop van de geschiedenis is geweest vanaf Gods Schepping tot heden. Geen gegoochel met getallen van miljoenen jaren geleden, maar bewijzen uit het Woord van God.


Intrede van de Dood

Volgens de wetenschappers zijn de Dinosauriërs voor 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dit betekent dat de dood zijn intrede heeft gedaan zo'n slordige 65 miljoen jaar geleden, een miljoen meer of minder maakt bij dezen niet uit. De Bijbel laat echter zien dat na de zondeval van Adam en Eva de dood zijn intrede deed. Voor de Schepping was de dood nog niet aanwezig en na de Schepping ook nog niet tot de zondeval.
Wanneer heeft God de hemel en de aarde gemaakt?
Genesis 1:1:
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
 
De Bijbel zegt niet wanneer dat is geweest, dus kunnen we niet zomaar lukraak miljoenen jaren bij elkaar gaan verzinnen. God heeft Zijn Schepping in 6 dagen voltooid. Dit is bijna 6000 jaar geleden. Na de zondeval lezen wij:
Genesis 3:19:
In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
 
De dood doet vanaf hier zijn intrede en niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. De Dinosauriërs konden vanaf de zondeval pas sterven en NIET eerder.

De Leugen

Als de wetenschappers beweren dat de Dinosauriërs voor 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, dan beweren ze ook dat er geen God bestaat die de hemel en aarde heeft gemaakt. Hoofdzakelijk hangen deze mensen de evolutietheorie aan. De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op aarde. Ze beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Charles Darwin en Alfred Russel Wallace worden beschouwd als de belangrijkste grondleggers van de evolutietheorie.
 
Als je dit geloofd, dan is de Bijbel ook een boek geschreven door mensen en niet geschreven door de Geest van God. Maar wacht eens even! Wie heeft hier alle baat bij dat God en de Bijbel een verzinsel zijn en dat de evolutietheorie op waarheid berust? Je voelt hem al aankomen: de vader van de leugen: De duivel!

De Bijbel en de Dino

Het woord Dinosaurus komt in de Bijbel niet voor. Toen Adam de opdracht van God kreeg om alle dieren een naam te geven kreeg de Dinosaurus ook een naam. Het moge duidelijk zijn dat ze toen niet de naam Dinosaurus hebben gekregen. Deze naam werd uitgevonden in 1841(elders lees ik ook 1842) door Sir Richard Owen. Het Griekse woord Deinos =Verschrikkelijk en Sauria, Saurii = Hagedissen. En voilà daar was het woord Dinosaurus ontstaan. De King James Version Bijbel kwam voor het eerst tot stand in 1611 direct uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald. Het is dus onmogelijk dat in de Bijbel deze dieren door God geschapen als Dinosauriërs door het leven gingen. In de Bijbel komen we wel een aantal interessante namen tegen van dieren die we niet een twee drie thuis kunnen brengen. Het lijkt dat deze dieren in onze tegenwoordige tijd niet meer bestaan en dus zijn uitgestorven.

Leviathan
Psalmen 104:26:
Daar (in de zee) wandelen de schepen en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin (in de zee) te spelen.

Het woord Leviathan komt op een aantal plaatsen voor in de Bijbel.
Volgens sommige Bijbel uitleggers wordt met het woord Leviathan de duivel bedoelt en dus geen dier, maar hier wordt echter duidelijk over een dier gesproken, namelijk een zeemonster die in de zee zwemt (wandelen) en daarin speelt. Dit is een zeemonster dat wij niet kennen en kan duiden op de Kronosaurus of Liopleurodon (Zie foto hierboven).
 
Behemoth
Job 40:15-17:
Zie nu Behemoth, welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund.
Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel zijns buiks.
Als het hem lust, zijn staart is als een ceder; de zenuwen zijner schaamte zijn doorvlochten.

 
Laten we eens naar twee van de grootste dieren der aarde kijken die thans nog leven. Dit zijn de olifant en het nijlpaard. Hoe dik is hun staart? De Bijbel heeft het bij de Behemoth over de dikte van een ceder. Nou kunnen we er over redetwisten hoe dik dat een ceder is, maar de staart van een olifant of nijlpaard komt niet eens in de buurt van een ceder boom. Natuurlijk kan het een iele ceder boompje zijn, maar zeg nou zelf dat is beslist niet wat God hier bedoelt. Een van de grootste skeletten van een Dinosaurus die ooit zijn gevonden is van de Brachiosaurus. Deze had een staart als een ceder (Zie foto hieronder).
 
Draak
 
Bij het woord draak denken wij aan een enorm hagedisachtig dier, eventueel met vleugels en uit hun bek spuwen ze vuur, zoals dat vaak wordt afgebeeld bij sprookjes en fantasierijke films. Er staan passages in de Bijbel over draken die op het land leefden.
In Maleachi 1:3 staat:
En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.
 
In de Bijbel slaat draak ook op een grote gevaarlijke slang of zeemonster, of symbolisch op een gevaarlijke macht (bijv. de duivel). Het Nederlandse woord draak komt van het Griekse woord drakon (δράκων). In het Oude Testament in de Statenvertaling is draak de vertaling van het Hebreeuwse woord Tannin en komt in het Oude Testament zo’n 30 keer voor.
 
“En (God) schiep de grote zeemonsters (NBG’51: grote zeedieren) en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt. Die zeemonsters/dieren zijn Tannin. In de rest van het Oude Testament slaat Tannin dan ook in ruim een kwart van alle voorkomen op een of andere vorm van een zeedier. De draak is dus een dier die tegenwoordig niet meer bestaat. Het zijn uitgestorven dieren.
 
Tannin = Draak = Dinosaurus
 
Het Uiterlijk van een Dino
 
Ergens in het begin van de 19e eeuw deed Mary Mantell in 1822 in Engeland een merkwaardige vondst. Ze liet het aan haar man zien, doctor Gideon Mantell. Deze laat de tanden aan oudheidkundigen (archeologen) zien om ze te bestuderen. Ze kennen de tanden niet. De tanden komen wel overeen met die van een iguana (een hagedissensoort) uit Zuid-Amerika. Maar ze zijn kleiner. Op de plaats waar Mary de tanden vond, vinden ze een skelet. Van dat skelet maakt dr. Mantell tekeningen. Hij denkt dat het een enorme hagedis moet zijn geweest, zoiets als een iguana, maar dan veel groter. Omdat zijn tanden op die van een iguana lijken noemt Mantell hem IGUANODON.

Gevonden skeletten van Dinosauriërs worden op basis van de resten die ze vinden in elkaar gezet zoals het dier eruit heeft moeten zien. Uiteraard is het onmogelijk om de juistheid van deze dieren via skeletten te beoordelen op bijvoorbeeld welk soort huid ze hebben gehad. Er zijn wel fossielen gevonden met huidafdrukken die aangeven hoe de huidtextuur moet zijn geweest, maar als er vandaag verschillen in kleur bestaan onder de levende reptielen, dan kunnen Dinosauriërs ook erg gevarieerd zijn geweest in kleur, huidtextuur.
 
Dinosauriërs in de Ark
 
Passen al die Dino’s met hun grote lichamen in de Ark?  In films, zoals Jurrasic Park of King Kong, laat men vaak de grotere varianten van de Dinosauriërs zien. Hiermee probeert men indruk te maken op de filmkijker. Immers maken de grotere varianten meer indruk dan de kleinere. De T-Rex is een graag geziene Dinosaurus in deze films, omdat hij behoorlijk agressief wordt uitgebeeld. De Brachiosaurus is veel groter, maar echt een watje. De meeste Dinosauriërs waren klein, maar enkele Dinosauriërs groeiden uit tot extreme grootte, zoals de Brachiosaurus. Dinosauriërs legden eieren, en het grootste fossiele Dino-ei dat ooit werd gevonden had de grootte van een voetbal. Zelfs de grootste Dinosauriërs waren erg klein wanneer ze pas uitgebroed waren.
 
Herinner u dat de dieren die uit de Ark kwamen de aarde moesten herbevolken, en dus was het belangrijk om jonge volwassen dieren te nemen die vruchtbaar zouden worden. Het is dus realistisch om aan te nemen dat God jonge dieren naar de Ark zond, en geen volledig uitgegroeide schepselen.
 
De Vloed

Door de Vloed is alles wat op de aarde leefde mensen, dieren en diverse platensoorten vergaan, alleen Noach en zijn gezin en de dieren die God aan Noach te kennen gaf om mede te nemen werden behouden. Noach en zijn gezin en de dieren gingen in de Ark, zoals God hun had geboden. Het is zelfs uit te rekenen wanneer dat geweest is. Als je de jaren gaat tellen in het Oude Testament vanaf de Schepping kom je uit op het jaar 1656 (zie artikel: Het 6000 Jaren Plan). De dieren gingen samen met de mensen in de Ark. Dit zegt, denk ik, genoeg hoe de dieren samen met de mensen leefden. Kennelijk was er geen vijandschap tussen mens en dier.

In
Genesis 7:15 staat:
En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de Ark.
 
Aan het eind van de Vloed kwamen Noach, zijn familie en de dieren uit de Ark, maar de wereld waar zij nu in terecht gekomen waren verschilde van deze die ze kenden voor de Vloed. De Vloed was verwoestend geweest en het was nu veel moeilijker voor mens en dier om te overleven. Vele planten en ademende landdieren, waaronder de Dinosauriërs, zijn uitgestorven sinds de Vloed. Na de Vloed veranderde ook het gedrag van de dieren. Ze werden bang voor de mensen, want de mensen gingen op jacht om dieren te doden.
 
In Genesis 9:2 staat:
En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.
 
De dieren die eerder vegetarisch waren begonnen ook op elkaar te jagen.
Het was de mens die uiteindelijk voor de ondergang en het uitsterven van de Dinosaurus heeft gezorgd. Door toedoen van menselijke activiteiten sterven thans nog diersoorten uit. Het afgelopen 100 jaar worden er al veel diersoorten met het uitsterven bedreigd waaronder de tijger. Als bepaalde organisaties en regeringen van landen niet hadden ingegrepen was de tijger allang uitgestorven geweest.
 
Dag 6
 
Het is geen tweehonderd miljoenen jaar geleden dat de Dinosauriërs leefden. God heeft ze geschapen op de zesde dag, samen met de andere dieren.
 
Genesis 1:25:
En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

 
Het was God die deze dieren voor bijna 6000 jaar geleden het Levenslicht gaf. Hoe ze er exact uitgezien hebben blijft giswerk, want nogmaals uit een gevonden skelet kan men de buitenkant niet van afleiden. Eigenlijk is dit ook niet belangrijk. Jammer genoeg zijn de wetenschappers erin gefaald om deze uitgestorven dieren in een tijd te plaatsen waarin ze werkelijk hebben geleefd. Als ze bij hun onderzoekingen in het geloof hadden gewandeld en op God hadden vertrouwd, dan hadden ze gezien dat deze dieren nog niet zo lang gleden zijn uitgestorven. De Dinosaurus verdient beter. Ze verdienen een plek in het Scheppingswerk van God en niet in een wazig verhaal van miljoenen jaren geleden. Met dit verhaal doe je niet alleen dit bijzondere dier te kort, maar zeker ook God.
 
15 september 2016

Terug naar de inhoud