Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

De Bijbelse Eindtijd

Blind voor het Gevaar

Statenvertaling 1618-1619

In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. ( 2 Korintiërs 4:4 )

Toen vorig jaar in het begin van 2020 de virus begon wist ik het zeker: Dit zal leiden naar de Grote Verdrukking. In mei 2020 zei de minister, dat we niet eerder terug zouden gaan naar het normale leven, tenzij iedereen gevaccineerd is en hiermede werd mijn vermoeden bevestigd. Het beest uit het Boek Openbaring begint zijn opmars.
 
We leven in een wereld waarin Technologie over ons zal gaan heersen. Wat voor jaren geleden nog fictie was en ons via speelfilms werd voorgeschoteld, wordt nu realiteit. In feite vertellen speelfilms ons al jaren wat wij in de toekomst op het gebied van Technologie en mogelijke Pandemieën kunnen verwachten en laten ons hierbij tevens wennen aan het idee. In dit artikel wil ik ingaan op de tijd waarin wij leven en hoe de Technologie zich tegen de mens zal gaan keren. We zullen ontdekken dat de Technologie in Openbaring 13 gereed is, dat het systeem van het beest al ver gevorderd is en dat Gods klok op twee voor twaalf staat. Dit betekend dat ons klok dezelfde tijd behoort te hebben als Zijn klok, dat we gaan opletten op de tekenen van de tijd en Waakzaam zijn, zoals Hij ons heeft opgedragen. De wereld wordt in gereedheid gebracht voor een afschuwelijke tijd, die in de Bijbel wordt omschreven als de Grote Verdrukking.


 
De World Economic Forum wil voor de gehele wereld een nieuw systeem, dit naar aanleiding van de Pandemie. Ze noemen hun plannen het nieuwe normaal en die is voor ons absoluut abnormaal en toch ziet de grote meerderheid van de mensen niet wat deze elite van plan is, want ze vertrouwen nog steeds op de Overheid en de Mainstream Media. Ik raad een ieder dringend aan om op onderzoek uit te gaan en het Woord van God er naast te leggen. De god dezer eeuw ( = de duivel ) heeft de mensen die niet in de God van de Bijbel geloven verblind voor hetgeen er nu gaande is.
Hoewel 2 Korintiërs 4:4 slaat op de ongelovigen, lijken ook veel christenen met blindheid geslagen, omdat ze hun vertrouwen nog steeds gesteld hebben in de Overheid en de Mainstream Media en niet meer in God, Die duidelijk zegt in Zijn Woord wat er zal gaan geschieden.
 
In Mattheüs 15:14 noemt Jezus, religieuze leiders ( Farizeeën ), blinde mensen die anderen willen leiden:
Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen.
 
Indien we ons laten leiden door de Overheid en de Mainstream Media, die zelf het gevaar niet zien of willen zien, omdat ze door de duivel verblindt zijn, dan zullen ook de mensen die hun blindelings vertrouwen de consequenties die daaruit voortvloeien gaan ervaren.
Laat je leiden door Jezus en NIET door mensen!
Jezus is de Enige die jou uit deze afschuwelijke situatie kan redden!
 
In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat er genoeg bewijzen zijn, waaraan wij kunnen zien dat:
De laatste Fase van de Bijbelse Eindtijd wordt geladen.
De Grote Herstart

Indien op korte termijn, de Lock downs niet worden opgeheven, zal het financiële systeem niet meer te redden zijn en dat is ook de bedoeling van de elite. De Grote Herstart ( The Great Reset, ook wel Agenda 2021 en Agenda 2030 genoemd ) kan dan worden uitgerold, tenminste dat zijn de plannen van de World Economic Forum. Ik hoorde laatst van iemand dat gaat ze niet lukken, maar Gods Woord zegt in Openbaring 13 toch anders. President Trump was de grote struikelblok voor de plannen van de World Economic Forum en daarom moest hij de verkiezingen verliezen, zodat ze vooruitgang kunnen boeken met hun goddeloze één wereldregering die we terug kunnen vinden in Openbaring 13.
Is er gefraudeerd met de verkiezingen tussen Trump en Biden? Dit is een absolute Ja!

Het is toch best wel bijzonder dat de Pandemie samen valt met de door hun voorgenomen Reset van de wereld, die lijkt op hetgeen in Openbaring staat geschreven. Hoe groot is die kans? We leven echt in een unieke tijd!
Ga op onderzoek en bezoek hun website: weforum.org

Enkele van de ingrijpende doelen van de World Economic Forum:
*Het elimineren van nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid.
*Het vernietigen en vervangen van de vrije markt en economische systeem.
*Het afschaffen van privébezit.
*Niets bezitten en toch gelukkig zijn.
*Een einde maken aan het Christendom.
*Overgaan naar een geld loze samenleving.
*Een universeel inkomen. ( Hierover straks meer ! )

Leiders van deze beweging zijn: Klaus Schwab, Prins Charles, Bill Gates, George Soros en Dr. A. Fauci.
Klaus Schwab, die er een heel boek over heeft geschreven zegt in een video: In tegenstelling tot de vorige Drie Industriële Revoluties, zal de 4e Industriële Revolutie banen sneller vernietigen, tegenover de nieuwe banen die gecreëerd kunnen worden. De 4e Industriële Revolutie zal ons levens en ons identiteit compleet veranderen.
 
De vernietiging van banen betekend meer werkloosheid en meer kosten. De Georgia Guidestones in de V.S. geven het antwoord: Houd de mensheid onder de 500.000.000  ( 500 miljoen ) - In eeuwigdurende balans met de natuur. Tijdens het schrijven van dit artikel geeft de Worldometers een Wereldbevolking aan van bijna 7,9 miljard mensen. Dat zijn er dus volgens de Guidestones 7,4 miljard mensen teveel.
 
Een Amerikaanse activist, Mark Dice, schrijver van het boek The Resistance Manifesto, bracht deze grote granieten stenen in verband met de Nieuwe Wereldorde, waarin de wereldbevolking is gedecimeerd. De Guidestones zijn de Tien Geboden van deze wereldorde. De Nieuwe Wereldorde = World Economic Forum
Ieder mens zal, nadat hun doelen zijn doorgevoerd gelijk zijn, iedereen zal veilig zijn voor de verwoestende concurrentie, met als gevolg dat de hele wereld gelukkig zal zijn en in vrede zal leven. Lijkt dit niet verdacht veel op een imitatie van het Duizendjarig Vrederijk van Koning Jezus?
President Trump tegen Mensenhandel
 
Vanaf het begin dat Donald Trump President werd ondervond hij tegenwerking. Hij tekende direct na zijn inhuldiging in januari 2017, in februari 2017 een wet tegen Human Trafficking = Mensenhandel = onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Mensenhandel is de op twee na grootste misdaadindustrie ter wereld en groeit nog steeds. In een artikel op het internet stond: Mondiaal zijn 40 miljoen, ofwel 1 op de 185 mensen slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel. Dit zijn niet alleen volwassen mensen, maar ook kinderen.
 
Kindermisbruik/pedofilie is bijvoorbeeld een groot probleem in de filmindustrie van Hollywood. Acteur en regisseur Mel Gibson vertelde enige tijd geleden in een schokkende uiteenzetting het misbruik van kinderen in Hollywood. Hij is trouwens niet de enige die dit zegt, want ook Iron Man acteur Robert Downey jr., Lord of The Rings acteur Elijah Wood en acteur Isaac Kappy deden hun verhaal. Volgens Gibson gebeurd het wereldwijd. Zijn uitspraken zorgden er voor dat Hollywood hem op de zwarte lijst zette.
 
In december 2017 verklaarde Donald Trump Jeruzalem als officiële hoofdstad van Israël, terwijl zijn eigen ministers en de overige landen van de Verenigde Naties hier op tegen waren. Hij luisterde niet naar de wil en mening van anderen, maar volgde hiermee de weg van God, bewust of onbewust.
 
Trump wilde af van de abortuswet, een streep halen door huwelijken van gelijke geslacht en wilde het bidden terug hebben in de klaslokalen van de scholen. Een President die aan alle kanten zwart werd gemaakt door de Mainstream Media en de Democraten, als zijnde de slechte President ooit, ondanks dat de economie tijdens de periode dat hij President was aantrok. Trump wist wat er zich achter de schermen afspeelde en was zoals je eerder kon lezen, een struikelblok voor de plannen van de leiders van de eerder genoemde World Economic Forum. Hij was tegen hun plannen van The Great Reset.
 
Door Angst krijgt men Controle
 
Whoever Controls the Media, Controls the Mind – Jim Morrison

Degene die controle heeft over de Media, heeft controle over de Gedachten!
Dit betekend dat nieuwsverslaggevers, de regering en ieder ander die controle heeft over de Mainstream Media, controle heeft over de gedachten van een bevolking en dit werkt in ieder land. In de loop van de geschiedenis hebben machthebbers genoeg kennis opgedaan, in hoeverre de mens te beïnvloeden is en dat is door bepaalde emoties aan te wakkeren, zoals angst. Wie is de aanvoerder van angst? Angst wordt voortgebracht vanuit de geestelijke wereld door Duistere Machten, die met angst regeren over deze wereld.

Angst brengt de duivel in beweging en zet zijn kracht vrij!
Mensen die angst in de wereld pompen, zijn slechts marionetten, die bewegen doordat Duistere Machten aan de touwtjes trekken.

It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled – Mark Twain

Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen ervan te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden. Veel mensen zien de realiteit liever niet onder ogen, want de leugen klinkt als muziek in hun oren, in tegenstelling tot de waarheid die hard kan aankomen.
Machthebbers Liegen
 
Als wij de overheid blijven gehoorzamen, die ons de bio-controle agenda van de farmaceutische industrie oplegt, dan is dat het einde van onze democratie en wordt de mensheid tot slaaf gemaakt. – Robert F. Kennedy jr. in Berlijn.

Een van de invloedrijkste en machtigste personen in de wereld is Bill Gates. Eigenlijk wil ik helemaal niet over deze man schrijven, maar hij is ten tijde van de Pandemie wel prominent aanwezig in het nieuws. Volgens Gates worden we alleen van de Pandemie bevrijdt door vaccinaties, logisch want hij heeft belangen in bedrijven die vaccinaties ontwikkelen.
Er zijn voor en tegenstanders van deze man en je vindt daarom positieve en negatieve reacties over hem, maar helaas worden de negatieve reacties stuk voor stuk gecensureerd en dat zet mij aan het denken, mede door wat Robert F Kennedy jr. op een persconferentie in augustus 2020 in Berlijn zei: Mijn vader zei altijd: Machthebbers Liegen. Zijn vader was de broer van President John F Kennedy die is doodgeschoten op 22 november 1963.

Voor mij is het belangrijk om te horen wat Gates zelf zegt en dan voornamelijk in de interviews die worden gecensureerd, die toch nog te vinden zijn op websites buiten de Mainstream Media om. In een interview vertelde Gates dat hij voor iedere dollar die hij in vaccinaties steekt er 20 voor terug krijgt. In een andere interview met CNN, geüpload in 2016, komt naar voren dat Gates de komende 10 jaar zo’n 10 miljard gaat uittrekken voor het ontwikkelen van vaccinaties. Aangezien hij zelf toegeeft wat vaccinaties hem opleveren, wordt hij hier 10 miljard x 20 dollar minus de 10 miljard aan kosten =190 miljard dollar beter van. Waar gaat hij die winst voor gebruiken? Gates financiert diverse instanties waar hij rechten door krijgt, zoals de Mainstream Media BBC.Is Bill Gates begaan met de mens, zoals hij ons wil laten geloven?

Hij zegt in 2010 tijdens een lezing het volgende: De wereld heeft vandaag 6,8 miljard mensen en dat gaat naar ongeveer 9 miljard. Als we nu goed werk verrichten om nieuwe vaccins te ontwikkelen, zouden we die groei met misschien 10 of 15 procent kunnen verlagen.
Waarom geeft Bill Gates een lezing over vaccins die de wereldbevolking met 15% moeten  verminderen als ze zo veilig en effectief zijn en bedoeld om levens te redden, zoals hij zelf zegt?

In het interview met CNN, geüpload in 2016, liet Gates zich ontvallen dat hij de groei van de populatie wil afremmen. Dit is toch depopulatie of het ontvolken van de bevolking? Waarmee wil hij de groei van de bevolking afremmen? Het onderwerp gaat wederom over vaccinaties! Je kunt de groei van een bevolking alleen afremmen, indien vrouwen onvruchtbaar worden of doordat mensen vroegtijdig sterven. Nogmaals zowel in de lezing als in het interview is het onderwerp: Vaccinaties!
 
Hiermee gaat Gates regelrecht in tegen de opdracht die God de mens gaf, zoals in Genesis 1:27-28 staat geschreven:
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

 
Mensen die vanwege bewijzen, zoals hierboven, geloven dat Gates bezig is om de populatie sterk te reduceren door vaccinaties, worden uitgemaakt voor complottheorie denkers.
We kunnen het ook anders formuleren: Wie denkt dat hij de wereldbevolking kan redden door een vaccin is zelf een complottheorie denker.
 
AIDS VIRUS
Met bijna 40 miljoen mensen die sinds 1978 zijn gestorven aan HIV/AIDS, hebben hoge ambtenaren nog steeds niet weerlegd, wat de vele experts aantonen, namelijk dat Aids afkomstig is van hepatitis B-vaccins die SIVcpz (Chimpansee-Aids-virus) bevatten.
Deze hepatitis B-vaccins werden geïnjecteerd bij homomannen in New York, kinderen met verstandelijke beperkingen op de Willowbrook State School in New York en bij zwarte sekswerkers in Centraal-Afrika van 1972 tot 1974 - dat wil zeggen 2-4 jaren voordat de eerste Aids -gevallen werden ontdekt op deze exacte plaatsen en exacte groepen. Dr. Maurice Hilleman, vaccinontwikkelaar voor het bedrijf Merck Drug Co, vertelde in 1982 in een interview op PBS dat hij onbewust het Aids virus naar Noord-Amerika had gebracht en zich er niet van bewust was dat er een Aids vaccin werdt ontwikkeld voor Merck. ( zie hiervoor: https://exposingvaccinegenocide.org )
 
Vaccines the Sacred Cow of Public Health are: Genocidal weapons for mass depopulation -Dr. Leonard G. Horowitz
 
Vertaling: Vaccins de Heilige Koe van de Volksgezondheid zijn: Genocidale wapens voor massale ontvolking.
Steeds meer mensen ontdekken de Waarheid en komen in verzet!
Verzetsstrijders
 
Als mijn ouders het vroeger over de Tweede Wereldoorlog hadden dan vertelden ze ook over de helden van toen: De Verzetsstrijders.
Een Verzetsstrijder is iemand die zich verzet tegen de heersende macht en strijd voor de vrijheid van de mens. In de Tweede Wereldoorlog waren er mensen, zoals Hannie Schaft, die dit gedaan hebben met gevaar voor eigen leven, want zij werd op 17 april 1945 doodgeschoten, drie weken voordat de oorlog was afgelopen. Verzetsstrijders zijn voornamelijk actief in landen waar onrecht en onderdrukking aanwezig is. Die onrecht en onderdrukking zien we vanaf het begin van 2020 terug in de gehele wereld. Daarom verzetten steeds meer mensen zich tegen het onrecht, via internet met een eigen Website om te strijden voor de vrijheid van de mens.
 
In de Tweede Wereldoorlog waren de Verzetsstrijders helden, ook voor de Overheid, maar thans worden ze neergezet als complottheorie denkers en zijn het in hun ogen niet meer dan domme mensen. Zelfs Robert F. Kennedy Jr. wordt door Social Media afgeschilderd als een complottheorie denker en is van Instagram verwijderd. Het maakt niet uit wat de 800.000 volgers hier van vinden.
 
Op dit moment zijn er dus heel veel Websites op het internet te vinden, die buiten de Mainstream Media om werken, omdat ze op andere kanalen gecensureerd worden. Censuur betekend de Waarheid bedekken, want waarom zou je censureren bij leugens? Censuur valt onder Communisme! Ook in de Grote Verdrukking zullen Verzetsstrijders al dan niet gewapend ten strijde trekken tegen de oprukkende Duistere Machten die de wereld in hun greep krijgen. Verzetsrijders zullen het in die tijd ook moeilijk krijgen, omdat ze zullen worden verraden door misschien hun eigen buurman of familie.

In Mattheüs 24:21 lezen we wat Jezus over die tijd zegt:
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
 
De plannen voor de Grote Herstart, die zal leiden naar Openbaring 13, is het bewijs dat de tijd voor christenen hier op aarde teneinde loopt. Dit betekend voor christenen geen wereldse Herstart, maar een Hemelse Start door de opname van de Gemeente van Jezus Christus. Wij zullen dus Openbaring 13 niet meer meemaken. Toch wil ik bepaalde verzen uit Openbaring 13 toelichten, omdat die ons een indicatie geven, hoe dichtbij we bij de opname van de Gemeente zijn aangekomen.
De Technologie in Openbaring 13
 
Tijdens het schrijven van het artikel Geestelijke Strijd zat ik op een avond Openbaring 13:14 -15 te lezen en vroeg mij af: Wat bedoelt Johannes met hetgeen hij hier heeft gezien en opgeschreven? De volgende morgen ontving ik het antwoord, toen ik een artikel tegenkwam die ging over Microsoft, waardoor mijn vraag en het antwoord een connectie kregen.
 
Heel veel christenen mijden het Boek Openbaring, omdat het best wel moeilijk te begrijpen is en toch zegt Jezus in Openbaring 1:3 het volgende:
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
 
De woorden van de profetie in het Boek Openbaring zijn zalig makend, omdat je hier belangrijke informatie uit kunt halen. Informatie over wat de toekomst gaat brengen.
We lazen eerder dat de World Economic Forum een doel heeft, die leidt naar Openbaring 13 en uit dit Bijbel hoofdstuk wil ik de volgende verzen Openbaring 13:13-15 toelichten.
 
Openbaring 13:13:
En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.

 
Het beest uit de aarde, de valse profeet laat vuur uit de hemel komen, eigenlijk een imitatie van Elia in 2 Koningen 1:10:
Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftigen: Indien ik dan een man Gods ben, zo dale vuur van den hemel, en vertere u en uw vijftigen. Toen daalde vuur van den hemel, en verteerde hem en zijn vijftigen.
 
We zullen zien dat God steeds weer wordt geïmiteerd!
Bijvoorbeeld de Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Hij is Eén en toch Drie, zoals we in 1 Johannes 5:7 lezen:
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord ( = Jezus ) en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
 
God maakte de mens als een Driedelig Persoon: Geest, Ziel en Lichaam.
Indien je het artikel Geestelijke Strijd niet hebt gelezen, raad ik je aan om dit te doen. Hierin vindt je informatie over jouw Geest, Ziel en Lichaam.

De duivel wil er ook drie: satan ( ook wel Lucifer of duivel ), antichrist en valse profeet.

Openbaring 13:14:
En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
 
Het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Hij staat dus als het ware op uit de dood en dit is een imitatie van de Opstanding van de Here Jezus. De duivel is een meester in het na-apen van God. Misschien heeft hij daarom bedacht dat de mens geëvolueerd is uit apen, want iets anders kan hij niet verzinnen.

Bij het gedeelte: een Beeld zouden maken, dacht ik altijd aan een Beeld van steen, echter moeten we dit niet zien vanuit het oogpunt van de tijd waarin Johannes leefde. In het Oude Testament komen we Beelden tegen van steen of welk materiaal ook, maar Johannes zag onze Technologische tijd. Hoe kunnen we dat weten?
In het boek: Stel je de Hemel eens voor ( zie het artikel De Hemel ) las ik diverse keren dat iemand met een bijna dood ervaring zijn/haar verloop van het leven terug zag in de Hemel. Dus als God ons onze levensverloop kan laten zien in de Hemel, kan Hij Johannes ook 2000 jaar vooruit in de tijd laten kijken.
 
Waar bevond Johannes zich toen hij Openbaring 13 zag? In de Hemel!
 
Het Beeld
In de King James vertaling staat: That they should make an image to the beast.
Engelse vertalingen van Beeld zijn: Image, Picture, Statue, Figure, Portrait, Representation.
Vertaald in het Nederlands: Afbeelding, Foto, Standbeeld, Figuur, Portret, Vertegenwoordiging.
 
Het Griekse woord Eikon in het Nieuwe Testament dat vertaald is als Beeld ( Image in K.J.V. ) in Openbaring 13:14, betekend ook Figuur of Gelijkenis. Dat zij het beest een Beeld ( Gelijkenis ) zouden maken

Het Hebreeuwse woord Tselem in het Oude Testament in Genesis 1:26 wordt op dezelfde wijze vertaald met Beeld, maar betekend ook Gelijkenis:
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 
Er wordt dus een Beeld gemaakt door zij die op de aarde wonen, naar de Gelijkenis van het Beest = de antichrist. We zien hier wederom een imitatie poging om aan God gelijk te zijn. Wie zijn die zij die het Beeld maken? Mensen die verstand hebben van het creëren van het Technologische Beeld, zoals wetenschappelijke mensen.
 
Openbaring 13:15:
En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
 
Johannes ziet dat het Beeld begint te spreken door een geest!
 
Hologram – Chatbot Technologie

In 1977 werd in de eerste Star Wars film, Prinses Leia geprojecteerd door de robot R2 D2 als een Hologram. Andre Hazes was een aantal keren te zien als een Hologram bij optredens van hemzelf, maar later ook met zijn zoon en dochter. Deze hologrammen kunnen ze laten spreken en zingen, want de hedendaagse techniek maakt dit mogelijk.
 
Microsoft heeft een patent gekregen voor technologie die de doden zou reanimeren door ze na te bootsen via sociale media berichten, video’s en privéberichten die ook kunnen worden gedownload in een 3D levensecht model van de overledene. Het patent legt uit dat de chatbot een historisch figuur zou kunnen zijn, een beroemdheid, een vriend of familielid of zelfs een kopie van de gebruiker die de chatbot creëert/traint.
 
Een historisch figuur of een beroemdheid zou kunnen verklaren waarom de gehele aarde met verwondering het beest achterna gaat, zoals in Openbaring 13:3 staat:
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
 
De Technologie van vandaag is in staat om beelden te creëren van overleden personen, zoals Andre Hazes. Microsoft gaat nog een stapje verder met een 3D levensecht model van een overledene. Wederom een bewijs hoe dichtbij Openbaring 13 eigenlijk is.
 
Een Universeel Inkomen
 
De World Economic Forum wil privébezittingen elimineren en zoals ze zelf zeggen kunnen ze dit het beste doen, naar aanleiding van de Pandemie. Volgens hun is het alleen zo mogelijk om de opgebouwde schuldenberg die alle landen nu moeten dragen op te lossen, door zoals gewoonlijk de burger daarvoor te laten opdraaien. De Lock downs zijn maatregelen om de economie te elimineren om zo hun duistere plannen uit te voeren.
 
Iedereen zal na de Grote Herstart een universeel inkomen krijgen omdat jij je afbetaalde woning of spaargeld moet afdragen, voor het goede doel. Als mens wordt je dan afhankelijk van een organisatie, die claimt het beste met jou voor te hebben. Is het zover dat jij jouw universeel inkomen wilt aanvragen, tenslotte moet je ergens van leven, dan zal je wel aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen, zoals in Openbaring 13:16-18 is geschreven:
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

 
Wat is het Merkteken? Zoals ik in het artikel Geestelijke Strijd reeds heb geschreven, gaan ze de DNA van de mens veranderen en dat is de reden dat God die mensen niet meer kan redden, die vrijwillig de keuze daarvoor hebben gemaakt, omdat deze mensen dan niet meer menselijk zijn. Transhumanisme is de filosofie dat de mensheid zich verder kan en moet ontwikkelen tot een nieuwe soort die wellicht niet meer als mens herkenbaar is. De Technologie smelt samen met de mens!
 
In Openbaring 6:8 lezen we dat 25% van de wereldbevolking zal komen te overlijden:
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
 
Een ineen smelting met de technologie zal er voor zorgen dat veel mensen de dood zullen vinden. Mogelijk zijn de herhaalde jaarlijkse vaccinaties die mensen nemen, vanwege de Pandemie, mede een gevolg van de vele doden in Openbaring 6:8. Dit klink speculatief, maar er zijn op het internet genoeg artsen te vinden die hun zorgen uitspreken over de vaccinaties met mRNA techniek, die op langere termijn 2-5 jaar vele ziekten en doden tot gevolg kunnen hebben, door het veranderen van de DNA van de mens.
De Tijd is Nabij!
 
Jezus openbaarde het Boek Openbaring aan Johannes, zoals we in Openbaring 1:1 lezen, die Hij van God heeft gekregen:
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
 
Johannes is de dienstknecht van Jezus, maar hij is in dit vers niet de enige dienstknecht.
De zin: om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast moeten geschieden, slaat op ieder wedergeboren mens die Jezus Heer heeft gemaakt in zijn/haar leven. Jezus openbaart dit Woord ook aan jou en mij, omdat wij Zijn dienstknechten zijn. Zijn doel is dat wij gaan inzien wat er op de mens gaat afkomen. Een Openbaring heeft alleen zin, als we die Openbaring serieus gaan nemen.
 
Laten we gezamenlijk uitzien naar de spoedige terugkomst van de Here Jezus Christus en getuig mee in deze laatste dagen!
 
Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. ( Openbaring 22:20-21 )
 
26 februari 2021
 
Terug naar de inhoud