Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Danger Zone

Danger Zone

Statenvertaling 1618-1619
 
Emoties
 
Het volgen van de massa, terwijl je in je hart weet dat God je een andere kant op leidt, is een reden waarom mensen er nooit in slagen om zichzelf te zijn.
 
Danger Zone is het tweede artikel van een trilogie. In dit artikel gaan we ontdekken welke keuzes wij hebben op de wegen van ons levenspad en wie onze keuzes daarin beïnvloeden. Ook zullen wij ontdekken in welk Gebied wij leven. In het vorig artikel Twee Strijd, hebben we kunnen lezen dat ons leven wordt bepaald door de keuzes die wij maken. Echter moeten we ons realiseren dat onze keuzes grotendeels worden beïnvloed door emoties. Een emotie is een slechte raadgever! Een emotie zorgt ervoor dat we niet meer de werkelijkheid zien. Door het volgen van onze emoties zullen we verkeerde keuzes gaan maken. Keuzes waar je achteraf spijt van kunt krijgen en die ook gevolgen kunnen hebben in je leven, maar ook in het leven van je naasten, zoals familie, vrienden of je partner.
 
Lucy is in het artikel Twee Strijd een voorbeeld van iemand die door verkeerde keuzes te maken haar eigen leven niet meer onder controle heeft. Iemand anders heeft de regie van haar leven in handen, daarom is emoties onder controle krijgen van essentieel belang. Niet meer handelen vanuit een emotie is de eerste stap naar een gelukkig en stabiel leven, die God jou wil geven. Die eerste stap is nog niet zo eenvoudig, want de mens volgt van nature zijn/haar emoties. Kies op het Kruispunt van je leven de juiste weg, zonder je emoties te laten spreken.

Het Kruispunt
 
Op de foto zien we een man staan gekleed in een zwart kostuum. Hij is in gedachten welke weg hij zal gaan kiezen. Die man zou ik kunnen zijn, want al heel lang sta ik op een soortgelijk kruispunt. Ik noem dit kruispunt: Het Kruispunt van mijn leven.
 
Als kind ben ik opgevoed met het geloof in God en de Here Jezus, maar geloven in God en Zijn Zoon betekent niet automatisch dat mijn leven daardoor een halleluja status kreeg. Integendeel! De Worsteling in mij is/was groot. Is betekent dat ik nog niet ben waar ik wil zijn en was betekent dat ik gelukkig ook niet meer ben waar ik ooit was. Hiermee wil ik zeggen dat mijn oude leven langzaamaan plaatst begint te maken, voor een nieuw leven die God voor mij bedoeld heeft. Echter gaat deze verandering: Heel langzaam! Zo langzaam, dat ik vaak eens ontmoedigd raak.
 
Pesterijen heeft een gevolg
Niet altijd heb je keuzes in de hand, maar worden ze je soms ook opgedrongen, doordat bepaalde mensen je in een hoek drukken, zodat je daar niet meer uit kunt komen. De keuzes die je dan maakt, vloeien voort uit hetgeen wat je dan overkomt. Hier speelt emoties een belangrijke rol, want je bent teleurgesteld in mensen die zo met je omgaan.
 
Ik was iemand die altijd heel onzeker was en die onzekerheid werd versterkt door de pesterijen op de lagere school en nog meer pesterijen op de Mavoschool. Pesterijen tekenen het leven van een mens, maar had ook effect op het maken van mijn keuzes op mijn Kruispunt. Die pesterijen koste mij een jaar school, aangezien ik in de 2e klas van de Mavo ben blijven zitten. (Lees ook eens het artikel: Cyberpesten)
 
Resultaat: Eenzaamheid
Doordat ik werd gepest, werd ik nog onzekerder, wat anderen van mij dachten en over mij zeiden, hielt mij bezig. Ik mij minderwaardig ten opzichte van anderen. Toen ik 13 jaar oud was zat ik op school bij de gymnastiek op een bankje. Mijn Gedachten wisten mij te vertellen dat ik niet zo oud zou worden.  Als blijkt dat men je als kind of volwassene anders ziet, dan hoor je er niet bij. Eenzaamheid tekent het leven als je gebukt gaat onder pestgedrag.
 
Naar Links of naar Rechts?

In Twee Strijd schreef ik dat 99% van de mensen worstelt met een Strijd in zijn/haar leven. Mijn Kruispunt, maar ook het Kruispunt van een ander, heeft een weg naar links: de duisternis (Old Life = Oude Leven) en een Weg naar rechts: Het Licht (New Life = Nieuwe Leven), zoals op de foto is te zien. Ieder mens staat dus op een soortgelijke Kruispunt. Is dat zo Jan? Ja! Ontkennen van het bestaan van je eigen Kruispunt kan, maar heeft geen enkele zin, de Bijbel is hier duidelijk over.
 
We kunnen in Mattheüs 7:13-14 lezen uit welke twee wegen we kunnen kiezen en dat er geen derde weg bestaat:
Gaat in door de enge poort (de Weg naar Het Licht); want wijd is de poort, en breed is de weg (de weg naar de duisternis), die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
Want de poort is eng, en de weg is nauw (de Weg naar Het Licht), die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.
 
Hier lezen we hoe weinig mensen de Weg naar Het Licht kiezen. Vervolgens lezen we in Mattheüs 7:15 dat er valse profeten (mensen geleidt door duistere machten) zijn die een doel hebben om ons te verleiden: Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
 
Die valse profeten lijken lieve schaapjes, maar in werkelijkheid zijn ze erop uit om de mensen, in opdracht van de duistere machten te verleiden, zodat ze de weg naar de duisternis kiezen.

Forever 27
 
De weg naar de duisternis heeft veel aantrekkingskracht en beloofd de mooiste materiele zaken, zoals huizen, auto’s, mobiele telefoons, veel geld en allerlei andere zaken die even een bevredigend gevoel geven, maar de drang naar meer blijft. Dit kun je vergelijken met mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, seks en andere verslavingen. Heel veel artiesten hebben dit meegemaakt in hun levensloop, want roem en geld brengt hen naar de afgrond. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Wie in weelde leeft moet dus oppassen om niet op het slechte pad te raken.
 
Ooit gehoord van de 27 Club? De 27 club (of: Forever 27) is de benaming voor een onbepaalde groep van beroemde muzikanten die overleden zijn op 27-jarige leeftijd, zoals Amy Winehouse in 2011. Verslavende middelen speelden bij deze artiesten een grote rol die uiteindelijk voor de dood zorgde. Het is niet zo verwonderlijk dat er mensen zijn die beweren dat ze een deal met de duivel hadden gesloten. De deal met hem zou zijn: Veel roem voor een kort leven. Alle verslavingen, hoe onschuldig ook, zijn verkeerde keuzes van de mens, vaak naar aanleiding van een bepaald incident, maar ook met de massa meedoen, want je wilt er tenslotte toch bij horen?
Twee Voorbeelden - 2 Keuzes
 
Keuze 1- De Weg naar Het Licht
We zouden als voorbeeld Jezus kunnen nemen Die leefde, zoals ook wij behoren te leven. Verzocht door de overste van deze wereld en toch kreeg de duisternis geen vat op Hem. Gaan wij als Hem leven, dan hebben wij er geen behoefte meer aan om de weg naar de duisternis te kiezen. In de Zangbundel Joh. de Heer 13 vinden we hier een prachtig lied over:
Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is Hij?
 
Keuze 2 - De weg naar de duisternis
We zouden ook als voorbeeld Adam en Eva kunnen nemen die precies het tegenovergestelde gedaan hebben dan Jezus. Ze lieten zich verleiden door de weg naar de duisternis te nemen. Ze hadden echt alles wat hun hartje begeerde en hadden ook nog eens een innige relatie met God. Adam en Eva leefden in het Paradijs, een Oord waar wij alleen maar van kunnen dromen.
 
Adam en Eva zijn onze verre voorouders en we zouden van hun fouten hebben kunnen leren, dat ze niet de juiste weg kozen en toch doen wij nog steeds alle dagen hetgeen, waarin Adam en Eva tekort zijn geschoten. Hoe zou dat komen? Wij leven in een Gebroken Wereld.

De Woonplaats voor de Mens
 
Voordat ik verder ga over die Gebroken Wereld gaan we even de aarde verkennen, want de aarde is rond en zeker niet gebroken. Bij het lezen van het volgende kun je niet anders concluderen dan dat God bestaat en dat Hij Almachtig is. Wie is als Hij? De omtrek van de aarde, gemeten langs de evenaar (equator) is 40.076 kilometer. De rotatie van de aarde ligt in Nederland rond de 1031 km per uur. In Nederland leggen we dus bijna dagelijks 25.000 km af.
 
Naast haar aswenteling beweegt de Aarde ook nog in een baan om de Zon. De baansnelheid is ruim 107.200 km/uur. Dit is ongeveer 30 km per seconde. De aarde legt in 365,256 dagen 940 miljoen kilometer af en toch verneem je helemaal niets van die snelheden. Gods Woord houdt alles in Balans.
 
De aarde bestaat meer uit water dan uit land. In totaal bestaat de aarde ongeveer voor 71% uit water en de overige 29% is land, waarbij een groot deel van dit land bewoonbaar is voor mens en dier. In den beginne schiep God den hemel en de aarde (Genesis 1:1) Wanneer dit is geweest maakt de Bijbel geen melding van. Wat we wel weten is dat de aarde een woonplaats zou zijn voor mens en dier. Ons woonplaats werd helaas ruw verstoord, doordat een inbreker zijn weg wist te vinden via de mens, die hem met de deuren wijd open binnenliet.
Een Gebroken Wereld
 
Het kwaad en de gebrokenheid in deze wereld zijn een gevolg van het feit dat mensen hun leven vormgeven zonder God, omdat mensen niet afhankelijk van God willen leven. De mens heeft het kwaad in de wereld gebracht door te weigeren in een gehoorzame en liefdevolle relatie met God te leven. God gaf onze voorouders Adam en Eva de aarde in eigendom. Echter verkwanselden ze die eigendom in het Hof van Eden door zich in te laten met een duistere macht (de inbreker). Hier begon het al, het willen leven zonder God, want ondanks dat God hen waarschuwde in Genesis 2:17:
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
 
Lezen we in Genesis 3:6 dat ze Zijn waarschuwing negeerden:
En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
 
Eva had de weg naar de duisternis ingeslagen en haar man Adam volgde haar blindelings. Je zou kunnen zeggen dat Adam en Eva het behoorlijk voor ons verpest hebben.
 
Toch hebben wij dezelfde mentaliteit dan Adam en Eva:
Waarom hebben Adam en Eva niet naar God geluisterd? Waarom luisteren wij niet naar God?

Was het dan zo moeilijk voor Adam en Eva om van die boom af te blijven? Is het dan zo moeilijk voor ons om van die verslaving af te blijven, jaloers te zijn, niet meer te roddelen of een ander te haten, dus niet meer te zondigen?

God had Adam en Eva alles gegeven wat er in het Hof van Eden aanwezig was. God zegent ons met al Zijn zegeningen, hetgeen wij trouwens al gekregen hebben, tijdens ons wedergeboorte, maar door de wedergeboren mens niet wordt geactiveerd.
 
Wij kiezen dus ook massaal de weg naar de duisternis. De juiste weg kiezen is dus heel belangrijk, willen we staande blijven in een wereld die wordt geregeerd door duistere machten.

Twijfel zet aan tot Verkeerde Keuzes
 
De duivel zette zijn aanval bij Adam en Eva in door twijfel te zaaien en dat deed hij via een slang.
In Genesis 3:1staat:
De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
 
God zei niet: van alle bomen. Van alle bomen mochten ze eten, behalve de boom der kennis des goeds en des kwaads. Door Eva aan het twijfelen te brengen kon de duivel zijn aanval met succes laten slagen. Wij worden ook alle dagen verleidt tot het maken van verkeerde keuzes. In het volgend artikel: Gevaarlijke Wateren, kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat.
 
De Duisternis Ontwaakt
 
Bij het schrijven van dit hoofdstuk, moet ik denken aan de films van Star Wars. In deze films zien we het goede tegen het kwade als een rode draad door de films heenlopen. George Lucas de maker en bedenker van deze films zou zo het verhaal uit de Bijbel tussen God en de duivel kunnen verfilmen, want het verhaal van Star Wars kent gelijkenissen tussen het goede en het kwade uit de Bijbel. In Star Wars zien wij Darth Vader als een dienaar van de kwaadaardige keizer Palpatine (Darth Sidious). Klinkt dit niet erg bekend in de oren: De toekomstige antichrist een dienaar van de duivel.
 
Star Wars laat het gevecht zien tussen de Rebellen (het goede) aan de ene kant en de Galactische Keizerrijk (het kwade) aan de andere kant. De films van Star Wars zijn sciencefiction films. Fantasie films ontsproten uit het menselijk brein van George Lucas, maar lang geleden ontwaakte het ultieme kwaad in de Hemelse Gewesten. Lucifer, beter bekent onder de namen duivel/satan, stond op tegen God. Over de oorsprong van Lucifer geeft de Bijbel nauwelijks rechtstreekse informatie. Wel weten we dat hij door God geschapen is als een hooggeplaatste engel.
 
In Ezechiël 28:12-15 staat:
Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere Heere: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

 
In Ezechiël 28:15 lezen we dus dat er in het verleden een moment is gekomen dat er ongerechtigheid in Lucifer is ontstaan.
 
De Eigenaar van de Wereld
 
De duivel is hoogmoedig en trots op zijn bezitting. Hij pronkt met zijn eigendom en wilde dit aan Jezus geven, onder één voorwaarde, en dit staat in Lukas 4:5-8:
En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.
En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil;
Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.
 
Jezus weigerde om zijn aanbod aan te nemen!
 
Als de duivel eigenaar is van deze wereld, hoe zit het dan met de uitspraak die Jezus doet in Mattheüs 28:18?
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
 
Na de Hemelvaart van Jezus schrijft Johannes in 1 Johannes 5:19:
Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

 
Johannes bedoelt met de ‘wereld’ de mensen die Jezus niet kennen. Als we geloven in Jezus als onze Redder, zijn we dus in die zin niet in de wereld, en niet in de macht van de duivel.
 
Dit wordt bevestigd in Efeziërs 2:6:
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

 
Op dit moment dat je op aarde leeft ben je al: In De Hemel Gezet!
 
Door Jezus Zijn dood heeft Hij degene die de macht over de dood had, de duivel, (lees het artikel: De Sleutel naar Jezus) tenietgedaan en alle gelovigen verlost van hun angst voor de dood.
In Hebreeën 2:14-15 staat:
Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;
En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.
 
In het derde artikel Gevaarlijke Wateren, zullen we ontdekken waar de Strijd zich afspeelt, om een keuze te maken op de weg die wij gaan. Die Strijd vindt hoofdzakelijk plaats in onze Gedachten.
 
Want een mens volgt de weg waar zijn Gedachten gaan!

26 januari 2018
Terug naar de inhoud