Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Cyberpesten

Cyberpesten

Statenvertaling 1618-1619
 
We kennen al jaren het begrip, dat sommige kinderen op school gepest worden door hun klasgenootjes of kinderen uit de hogere klassen. Dit zijn de flinke jongens en meisjes die menen baas te moet spelen over een ander, omdat die ander, volgens hun, afwijkt van een normaal kind. Kinderen kunnen gepest worden om hun uiterlijk en hun gedrag. Als het gaat om hun uiterlijk zijn ze te dik of te dun, te lang of te klein, het haar heeft niet de juiste kleur enz. Hoe je er ook uitziet dat maakt niet uit, want er is altijd wel een reden te vinden. Word je gepest om jouw gedrag dan kan het zijn dat je te druk aanwezig bent of te stilletjes. Als je te stilletjes bent sta je niet op de voorgrond.
 
Deze laatste categorie, te stilletjes, hoorde ik bij en werd daarom ook gepest. Dit koste mij een heel schooljaar, aangezien ik door het pesten ben blijven zitten in de tweede klas. Het leren ging niet meer en ik lag 's avonds te huilen boven mijn schoolboeken. Iedere morgen was ik bang om naar school te gaan.  Een raddraaier die een aantal jongens ronselde om mij het leven zuur te maken. Angst overheerste mijn hele leven. De directie van de school en de leraren deden niets aan die pesterijen. Uiteindelijk begon mijn vader mij te helpen.  Hoewel de pesterijen in eerste instantie erger werden, kreeg hij het toch voor elkaar om dit te laten stoppen.
 
Kinderen die een ander pesten hebben, denk ik, niet in de gaten wat voor een impact dit heeft op het latere leven van het gepeste kind, maar aan de andere kant boeit het hun ook niet, want normale kinderen pesten een ander kind niet. Het zijn de Pesters zelf die een afwijkend gedrag vertonen. Ik las dat Pesters ook problemen hebben en daarom een ander pesten of zelf ooit eens gepest zijn en dit op een ander afreageren. Aangezien ik vroeger ben gepest, weet ik hoe het voelt en zou een ander dit nooit aandoen.

Pesten via het Internet
 
Sinds enkele jaren komt daar een nieuw begrip bij: Cyberpesten! Cyberpesten of ook wel internetpesten genoemd, het woord zegt het al, wordt gedaan via het internet. De voornaamste middelen die hiervoor worden gebruikt zijn Social Media. Social Media betekend contacten hebben via het internet. Dus niet meer persoonlijk even een belletje of bij iemand langsgaan, maar je hebt contact met vrienden en familie via Facebook, Twitter, enz. Op zich niets mis mee, ware het niet dat deze Social Media ook wordt gebruikt om kwade spelletjes mee te spelen. Het spelen met een ander zijn/haar leven tot de dood erop kan volgen.
 
Het Internet is ontstaan in de 60er jaren als een project van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten en is uitgegroeid tot hetgeen wat het nu is. Het internet wordt als het ware beetje bij beetje de bevolking van deze wereld opgedrongen, want niemand kan er uiteindelijk nog zonder. Je bent op den duur helemaal afhankelijk van dit netwerk.
Amanda Todd
 
Kortgeleden zag ik op de t.v. het verhaal van Amanda Todd. Het jonge meisje dat het slachtoffer werd van Cyberpesten. Het verhaal maakte zoveel indruk op mij dat ik besloot hier een artikel aan te wijden. Amanda heeft zich als 12/13-jarig meisje laten verleiden om haar borsten te laten fotograferen via een Webcam. Kinderen zijn op die leeftijd enorm beïnvloedbaar en kwetsbaar. Door deze ene fout, waarvan ze achteraf spijt had, werd ze gechanteerd via Social Media om een privéshow aan de chanteur te gegeven. Dit weigerde ze en daarop besloot de chanteur haar foto in het openbaar te verspreiden. Deze chantage en de volgende pesterijen van deze chanteur, tekende de twee jaar van haar leven die volgde.
 
Op 7 september 2012 plaatste Amanda een eigen gemaakte video op YouTube, waarin ze haar eigen verhaal vertelt en wat ook een ROEP is om hulp: I Need Someone. Helaas heeft haar roep om hulp geen baat mogen hebben. Hoewel haar moeder dacht dat het beter met haar ging, werden haar problemen toch onderschat. Het trieste verhaal van een jong meisje dat door het pesten en de gevolgen hiervan voor haar verdere leven, zelfmoord pleegde op 10 oktober 2012. Ze was slechts vijftien jaar oud.
 
Onderzoek naar Pesten
 
Volgens ABC News in Amerika bestaat bijna 30% van de studenten uit Pesters en slachtoffers, daarom blijven 160.000 kinderen iedere dag thuis en gaan niet naar school, omdat ze bang zijn te worden gepest. Zelfmoord is de derde oorzaak dat kinderen op jonge leeftijd komen te overlijden. Ieder jaar zijn dat er 4400 in Amerika. Het slachtoffer van pesten heeft 2 tot 9 keer een grotere kans om zelfmoord te plegen dan iemand die niet wordt gepest.  Maar voor alle kinderen die worden gepest heb ik goed nieuws:
 
Je staat Niet alleen!
Als kind werd ik christelijk opgevoed, maar als een jongen van 13/14 jaar stond ik met mijn geloof niet stevig genoeg in de schoenen om het pesten te weerstaan. Angst is het grootste probleem van het pesten. Toch is het mogelijk om ook op die leeftijd te leren vertrouwen op Jezus. Meestal proberen we om ons eigen problemen op te lossen. Doen wij dit zonder Jezus, dan zal de duivel ons onderuit halen, want pesten is een middel van de duivel om het slachtoffer in de greep te houden en uiteindelijk is zijn doel het aanzetten tot zelfmoord, zoals met Amanda. Maar waarom? Alles wat God geschapen heeft verafschuwd hij. De mens wordt door hem gebruikt, zodat hij er zelf beter van wordt.
 
In 1 Petrus 5:8 staat:
Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

De Dader
 
Hoe erg dit ook klinkt, als je een ander pest op wat voor manier ook, dan ben je een dader. Het slachtoffer is degene die jij pest. Realiseer jij je als je iemand pest, je gebruikt wordt door de duivel? Denk je dat dit niet waar is? Dan heeft hij jou precies waar hij jou wil hebben. Jouw gedrag valt nooit goed te praten. Ook als meeloper van een dader ben je schuldig aan het verpesten van een ander zijn leven. Bedenk je, voordat je hieraan begint of ermee verder gaat. Ook zijn er christelijke kinderen die menen hun mede klasgenootjes te moeten pesten. Denk jij echt dat je Jezus daar een eer mee bewijst? Absoluut niet! Als jij iemand pest bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer hier niet mee om kan gaan, door de extreme angst die gaat ontstaan, en kan uiteindelijk zelfmoord plegen. Wil jij dit op je geweten hebben? Amanda Todd is geen incident.
 
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!
 
Angst
 
Word je gepest? Blijf dan niet op eigen houtje doormodderen, zoals ik heb gedaan.
Ben je niet gelovig?
Vraag Jezus in jouw leven te komen. Hij is de Enige die jou kan helpen en Hij kan jou rust geven. Ook al ben je nog maar 13 jaar. Hij wil er voor jou zijn!
Ben je gelovig?
Jezus is bij jou, het enige wat je hoeft te doen is een beroep te doen op Zijn Hulp en Hij zal jou zeker helpen. Jezus kan jouw angst voor de Chanteur/Pester echt wegnemen.
 
1 Johannes 4:18-19:
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want die vreest heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

 
Jezus Zijn Liefde
 
Jezus heeft ons het eerst lief gehad, voordat wij Hem lief hebben gekregen. Hij liet Zich voor eenieder kruisigen. Toen Hij aan het kruis hing, ging jouw leven inclusief jouw zonden (je was nog niet geboren) aan Hem voorbij. Hij kende op dat moment zelfs jouw naam..........(je kunt jouw naam hier invullen) en dacht aan jou. Doordat Jezus Zich voor jou liet kruisigen en jij hier een beroep op doet, gedenkt God jouw zonden niet meer.
 
Heb jij een fout in jouw leven gemaakt, zoals Amanda, en het maakt hierbij niet uit wat voor fout en die fout blijft jouw achtervolgen weet dan dat je bent vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus. De duivel zal jou altijd aan die fout blijven herinneren, totdat je dit uit handen geeft aan jouw echte ware Vriend Jezus.
 
Lees de twee volgende bemoedigende Bijbelteksten eens door:
 
Mattheüs 11:28
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 
1 Petrus 5:7
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
 
Beloften voor eenieder kind/volwassene die Hem wil aannemen. Hij geeft echte rust!
 
Gods Liefde voor Kinderen
 
Kinderen zijn belangrijk voor God en dit kun je lezen in Lukas 18:16:
Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.

 
In het artikel Het Ongeboren Kind schrijf ik dat kinderen bij abortus of miskraam door God in de Hemel worden opgenomen. Maar hoe zit het dan met jonge kinderen als ze sterven of door zelfmoord om het leven komen, zoals Amanda? Waar trekt God die grens in leeftijd? We weten ook dat we geen zelfmoord mogen plegen. Die grens in leeftijd zal voor iedere kind verschillend zijn. Het ene kind is eerder volwassen dan de ander. Op welk leeftijd is een kind in feite, echt verstandelijk, in staat om voor Jezus te kiezen? Verstandelijke gehandicapten zijn, grotendeels, niet in staat om voor Jezus te kiezen. Ook hier is geen grens te trekken, want de ene heeft een ergere verstandelijke beperking dan de andere. Het woord verstandelijk zegt het eigenlijk al. Toch zal, naar mijn mening, God verstandelijke gehandicapten in de Hemel opnemen. Waarom? Omdat hun keuze om voor Jezus te kiezen te beperkt is. De beslissing ligt gelukkig bij God. Hij denkt anders dan wij en dit zullen wij nooit kunnen bevatten. Wat ik wel zeker weet is dat Hij nooit en te nimmer een kind door een fout de toegang tot de Hemel zal ontzeggen als hij/zij daar, verstandelijk, niet toe in staat was om op dat moment de juiste keuze voor Jezus te maken. God wil niet dat er iemand verloren gaat.
 
2 Petrus 3:9:
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
 
Bovenstaand vers zegt denk ik meer dan genoeg. God heeft geen welbehagen in het verloren gaan van een mens (kind of volwassene).
 
Bij het schrijven van dit artikel heb ik mij voornamelijk gericht op jonge beïnvloedbare kinderen. Er zijn ook volwassenen die worden gepest. Moge dit artikel ook een bemoediging voor jou zijn.
 
7 juli 2015
Terug naar de inhoud