Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Coming Soon

Coming Soon

Verwachte artikelen en video’s die in 2018 online komen.
Titels van artikelen en video’s kunnen eventueel nog wijzigen.
Door aanhoudende vermoeidheidsklachten van mijzelf blijft de planning voor het maken van artikelen en videos achter met wat mijn bedoeling was. Toch blijf ik doorgaan op de Weg die God mij in 2014 liet zien om voor Hem aan het werk te gaan, maar wel met aangepaste tempo.
Gods zegen toegewenst!

De Tijd van de Draken - Artikel en video ( 2018 )Mens of Kloon - Artikel en video ( 2018 )                                                                                                                            

Terug naar de inhoud