Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Christus Leeft in Mij

Christus Leeft in Mij
 
Voorwoord
 
Ieder wedergeboren mens kan een gevaar voor de duivel zijn. Ik schrijf kan, omdat de duivel de meeste christenen lam heeft geslagen met angst en twijfel. COVID-19 is daar een bewijs van!
John G. Lake was het levende bewijs van een christen die de duivel door de Overwinning van Jezus tegemoet trad in alle aspecten van Zijn Overwinning.
 
Alleen geestelijk zal je de Waarheid die in onderstaand preek (door mij vertaald) van John G. Lake staat begrijpen en niet vanuit de natuurlijke mens, waardoor je leeft.
Wat voor John G. Lake werkte, zal zeker voor ieder christen werken!
 
Paulus schrijft:
En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.
Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.
Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. (1 Korinthe 2:12-15 HSV)
 
De Dingen die God ons genadig heeft geschonken kun je als natuurlijke mens niet begrijpen en zal je in jouw denken dan ook niet accepteren, omdat jouw denken zegt: Dit bestaat niet! Die Dingen kun je alleen vanuit de nieuwe mens begrijpen. Pas als jouw wedergeboren geest voorrang krijgt op jouw natuurlijke lichaam zal je Die Dingen gaan zien.
 
Paulus schrijft:
Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,
en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24 HSV)

 
Iemand die wedergeboren wordt legt de oude mens af (de dode geest die iedereen geërfd heeft door Adam) en bekleedt zich met de nieuwe mens = overeenkomstig het beeld (Geest) van God.
Ieder wedergeboren mens is dus een geest (de nieuwe mens/schepping), heeft een ziel en woont in een lichaam. Je bent na je wedergeboorte identiek aan Jezus!
Jouw geest is daarom, vanwege Jezus, meer dan jouw lichaam. Jouw lichaam is de tijdelijke woning van jouw eeuwig levende geest totdat de geest het lichaam verlaat en naar Jezus in de Hemel gaat.
John G. Lake: Wandelen in de Kracht van God!
 
Op zestienjarige leeftijd leerde John G. Lake de reddende kracht van Christus kennen. Zijn verlossingservaring was een zeer reële ervaring, zoals die tot uiting kwam in zijn veranderde leven. Velen om hem heen zagen deze transformatie en zeiden: 'U bent gedoopt in de Heilige Geest'.
Enkele jaren later maakte Lake kennis met de genezende kracht van God door Alexander Dowie.
 
Lake zei: " Ik merkte dat mijn leven zich begon te manifesteren in het gevarieerde bereik van de gaven van de Geest. Genezingen waren van een krachtigere orde. Mijn aard werd zo gevoelig dat ik mijn handen op elke man of vrouw kon leggen en kon vertellen welk orgaan ziek was, en in welke mate".
 
Het was in die periode dat de wetenschap zelfs getuigde van de genezende en weder scheppende kracht van de Heilige Geest. Lake zou ziekenhuizen bezoeken en beginnen met het diagnosticeren van gevallen die de artsen niet konden analyseren. De artsen getuigden later dat zijn diagnose juist was.

Bij een andere gelegenheid onderwierp Lake zich aan het onderzoek van microscopen en röntgenapparaten, zodat artsen getuige konden zijn van de Kracht van God terwijl hij voor mensen bad. Ze zouden de instrumenten daadwerkelijk aan patiënten bevestigen en door de instrumenten van de wetenschap kijken hoe weefsel begon te herstellen en menselijke cellen reageerden op de Kracht van Gebed.
 
Eindelijk was zijn hart tevreden dat hij de volheid van de Heilige Geest had ontvangen die de Aard en het Karakter van Christus in hem voortbracht. Hij geloofde, zoals de Schrift leert, dat deze inwoning hem nu toerustte om de bediening van Christus voort te zetten, net als de vroege apostelen.
 
Zijn belangrijkste visie was om anderen te trainen om in de Kracht van God te wandelen.
Er waren meer dan 250.000 bevestigde genezingen in een periode van 10 jaar.
In 1918 meldde Spokane Washington de gezondste stad in de VS te zijn.
Kijk Voorbij Het Kruis!
 
John G. Lake:
"De grote meerderheid van de christelijke wereld huilt nog steeds aan de voet van het Kruis. Het bewustzijn van de mens is gefixeerd op de Christus die stierf, niet op de Christus die Leeft. Zij kijken terug naar de Verlosser Die was, niet naar de Verlosser Die is.
 
Aan deze kant van het Kruis zien we het wonder van tegenstellingen tot wat we zien in de Christus aan de andere kant van het Kruis. Aan de andere kant van het Kruis zien we een man van smarten en bekend met verdriet, onze ziekten dragend, onze smarten dragend.
 
Armoede was een van Zijn kenmerken. Niemand staat er ooit bij stil, of zelden, dat Hij Zijn armoede droeg, en waarvoor?  Opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden.
Hij droeg onze smarten, waarvoor? Dat wij door Zijn smarten blij mogen worden.
Hij droeg ons lijden, waarvoor?  Opdat wij door Zijn striemen genezen zouden worden.
Hij gaf Zijn leven als offer voor zonden, waarvoor?  Dat wij geen zonde zouden kennen.
 
Nadat Hij de Verlossing had Volbracht, de Verlossing had Gekocht, wordt de Verlossing openbaar aan deze kant van Golgotha.
 
Soms wens ik dat ik het gezicht van de gelovige de andere kant kon opdraaien.  Je zult zelden zien dat ik het gezicht van gelovigen naar het Kruis toe wend. De wereld keek naar het Kruis totdat ze er voorbij waren. Maar als zij er nooit aan voorbij waren gegaan, zou Verlossing niet meer een realiteit zijn dan daarvoor.
 
Verlossing wordt een realiteit als wij de Verlossing verkrijgen. Om Hetgeen te verkrijgen wat de Verlosser heeft gekocht, is het doel van het christelijk leven.  Aan deze kant van het Kruis zien wij de Overwinning, niet het lijden, niet de nederigheid en verslagenheid en verwerping, maar de Overwinning."
 
De Verlossende Waarheid
 
Preek John G. Lake - Christus Leeft in Mij!
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2:20 HSV)
 
Christus leeft in Mij:
Dat is de Belangrijkste Openbaring van deze tijd!
Dat is de Ontdekking van dit Moment!
Dat is de Revolutionaire Kracht van God op aarde!
Dat is het Karakter van het Christelijk geloof!
 
De wereld ontwaakt tot de wonderbaarlijke Waarheid dat Christus niet alleen in de Hemel is, maar dat Christus in jou is.
 
De wereld leefde duizenden jaren in duisternis. Er was toen net zoveel elektriciteit in de wereld als nu. Het was niet zo dat elektriciteit pas later is ontstaan, maar het is er altijd geweest. De mensen hebben ontdekt hoe ze het kunnen gebruiken en hoe ze er zichzelf mee kunnen zegenen.

Het Grote Mysterie = De Inwonende Christus
 
Christus inwonend in het menselijke hart (geest) is het Mysterie der mysteriën: namelijk het geheimenis, dat geslachten en eeuwenlang verborgen is geweest, maar geopenbaard is aan Zijn heiligen.
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. (Kolossenzen 1:26-27 HSV)
 
Paulus gaf het aan de heidenen als het Hoogste Mysterie van alle Openbaringen van God, en de doelmatigheid van al het Wonder dat hij kende.
Christus heeft een Doel voor Jou: Christus Doel in Jou is om Zichzelf:
Aan Jou, Door Jou, In Jou te Openbaren.
 
We herhalen keer op keer, "de Kerk die Zijn Lichaam is", "de Kerk die Zijn Lichaam is". Maar als we de Waarheid en de Kracht ervan zouden realiseren, zou deze wereld een heel andere plaats zijn.
 
Wanneer de Christelijke Kerk realiseert dat zij:
Het Tastbaar, Levend, Pulserend Lichaam van Christus is - het vlees, beenderen, bloed en hersenen van Jezus Christus - en dat God Zich Iedere Minuut door hen Manifesteert en Zich inspant om Zijn Wil door hen voor de wereld te volbrengen en niet door een ander lichaam, dan zal de Christelijke Bediening en de verantwoordelijkheid hiervan begrepen worden.

Jezus Christus Werkt Door Jou!
Hij Werkt niet Onafhankelijk van Jou; Hij werkt door Jou!
 
Mens en God worden Verenigd.
Dat is het echte Goddelijke Geheim van een echt Christelijk Leven.
Het is een echte Vereniging, de Bewuste Vereniging van Mens en God.
 
Er is maar Eén Realiteit en Die Realiteit is God.
De ziel van de mens moet in contact komen met God en tenzij de geest van de mens werkelijk verbonden is met God, bestaat er niet zoiets als een echte Christelijke Manifestatie.
Alle voorbereidingsprocessen waarin een ziel door God wordt voorbereid op zo'n Manifestatie (echt Christelijke Manifestatie), zijn slechts voorbereidende processen.

Bij het Einde, van de voorbereidingsprocessen, kan de mens God Openbaren, en dan heeft God niet alleen een verblijfplaats in de mens, maar heeft ook een Recht van Actie - In het lichaam en de geest van de mens.
 
Elk Heilige Geest Onderwezen mens in de wereld is zich ervan bewust hoe geleidelijk zijn eigen natuur (heel wezen) is onderworpen aan God en Zijn Wil.
 
Gods Doel in ons, is om alle voorwaarden van ons wezen in Harmonie te brengen met Zijn Wil en Zijn Gedachten.
 
Gods doel is NIET om van ons automaten (robots) te maken. We zien een buikspreker een houten pop bedienen en de lippen van de pop bewegen; het lijkt alsof hij praat. Hij beweegt zich gewoon in gehoorzaamheid aan een andere macht. God heeft een hoger doel dan van de mens een automaat te maken.
 
Gods Hoogste doel is:
Om alle kwaliteiten van God in je eigen ziel naar boven te brengen,
Om de individualiteit die in je leven is naar buiten te brengen;
Niet om het onder te dompelen of te vernietigen, maar
Om het te Veranderen,
Om het Energie te geven,
Om het uit te Vergroten,
Totdat je individualiteit en persoonlijkheid als de Natuur en de Substantie van God zijn.
 
God Elimineert niet de Persoonlijkheid van de Mens.
In de Beeld van Christus
 
Toen ik een keer in Chicago was, ontmoette ik een paar oude vrienden die mij uitnodigden voor een etentje. Tijdens het diner zei de dame, die een zeer openhartige vrouw is: "Mr. Lake, ik ken u al zo lang en heb zo'n hechte band gedurende zovele jaren met u gehad dat ik volkomen vrijuit kan spreken." Ik zei: "Ja, absoluut."
"Wel," zei ze, "er is iets dat ik aan u mis. Bij gebrek aan woorden zal ik het in de woorden van Paulus zeggen: 'Ik draag in mijn lichaam de kenmerkende tekens van de Heer Jezus. U lijkt niet die tekenen van Jezus te hebben."
Ik zei: "Dat hangt ervan af of het de tekens of de manieren zijn. Als je verwacht dat de persoonlijkheid die God mij gegeven heeft veranderd zal worden, zodat ik een ander mens zal zijn en niet mezelf, dan zul je teleurgesteld zijn. Als dat het soort tekens zijn waar u zoekt, zult u ze niet vinden. Maar als je een man observeert van vlees en bloed, beenderen, geest en verstand, waarin God woont, dan zul je ze vinden. Geen machine, geen automaat, of een imitatie, maar een man met een heldere geest en een zuiver hart. Een zoon van God in natuur en wezen."
 
Waarvoor is Gods inspanning met de wereld anders, dan om de Echte Mens naar buiten te brengen in de Beeld van Christus, de Echte Mens met de kennis van God. Die Echte Mens, gereconstrueerd (herbouwd), tot zijn eigen substantie - de substantie van God is. God probeert om ons te maken in al onze aard en wezen en gewoonten en gedachten, in de hele structuur van ons leven, net zo mooi, net zo echt, net zo helder van geest en sterk als Jezus Christus Zelf.
Als wij dit zien, dan begrijpen wij wat de Verlossing van Christus betekent:
Het is het naar buiten brengen van Christus in Jou, totdat Christus in Jou Diegene is Die Zich Manifesteert.
Gemanifesteerd door Jouw ogen, net zoals God werd gemanifesteerd door de ogen van Jezus;
Gemanifesteerd door Jouw aanraking, zoals God werd gemanifesteerd door Jezus.
 
Niet een Kracht of een leven los van Jou, maar Twee Levens,
Twee Naturen (Christus en Jij) Verbonden,
Twee Gedachten (Die Van Jou en Die Van God) Werkend Als ÉÉN,
 
Christus in Jou!
 
De Vrouw met haar Reumatiek

In een conferentie in Chicago zat ik op een middag met een zwarte vrouw. Na de ontmoeting vertelde zij mij van haar narigheden en ziekten en het waren er vele. Na een tijdje toen ze wat stil was geworden, zei ik: "Lieve moeder, hoe lang bent u al Christen?" Zij zei: "Sinds ik een kind was."
Toen probeerde ik haar te laten zien dat God een ontwikkeling van Zichzelf en Zijn natuur verwachtte, en de actie van God in Zijn transformerende kracht door de tussenkomst van de Geest, en dat er een proces van herschepping en omvorming was dat haar natuur zou moeten veranderen en de reumatiek, de ziekte van Bright en alle andere moeilijkheden zou oplossen, net zo waarachtig als lang geleden de zonde uit haar ziel was verdwenen.

Nadat het gesprek op het juiste punt was gekomen, zei ik: "Lieve zuster, iedereen kan zien dat Christus in jouw geest woont." Haar ogen waren lieflijk, verrukkelijk.
*"Laat je geest een klein beetje verruimen,
* laat je gedachten begrijpen dat
* zoals Jezus in je geest woont en ook je ziel bezit, op precies dezelfde manier
* dat Hij je bloed bezit in je oude reumatische botten
* en dat precies hetzelfde zal gebeuren in je botten
* wanneer je
* de waarheid beseft die in je geest is gebeurd
* toen je bekeerd werd bij het altaar."
 
Ze had me verteld hoe ze 22 dagen en nachten had gebeden totdat Christus was geopenbaard in haar ziel als Verlosser. Zij scheen 22 dagen en nachten te willen wachten tot God Zichzelf zou openbaren in de reumatische beenderen, maar ik probeerde haar daarvan af te brengen.
Zij zei: "Broeder, leg jouw handen op mij en bid voor mij, dan zal ik genezen worden."
Ik antwoordde: "Nee, ik wil dat je geneest door te beseffen dat op dit moment Diezelfde Christus die in jouw geest en ziel woont, in jouw botten, jouw bloed en jouw hersenen zit."
Op dat moment sprong de oude dame overeind en zei: "Mijn God, dat is Hij!"
Zij had Het! (De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen…1 Korinthe 2:15 HSV)
 
Christus had gevangen gezeten in haar ziel en geest; nu mocht Hij Zich openbaren in haar lichaam.

Sta Stil en laat God in je Leven Bewegen
 
Christenen struikelen elke dag over dat feit, dat God klaar is om in hun leven te bewegen. Echter twijfelen en vrezen ze en vragen zichzelf af of Christus daar is.
Geliefde broeder en zuster, geef Hem een kans om Zichzelf te openbaren.
Hij is Daar!
 
Waarschijnlijk vanwege je gebrek aan het besef, dat Hij er is, is je ziel gesloten, en is Hij niet in staat om Zichzelf te openbaren.
Weet je, God is nooit in staat om Zichzelf te openbaren buiten de geest of de ziel.
Het echte Geheim van de bediening van genezing is het toestaan van de genade van God in je hart (geest/innerlijk wezen) om door je handen en je zenuwen naar het ander leven te stromen. Dat is het echte Geheim!
 
En een van de grootste werken die God moet verrichten is ons vlees aan Zichzelf te onderwerpen. Veel christenen, de diepste christenen, die God werkelijk in hun geest kennen en genieten van hun gemeenschap met Hem, zijn genoodzaakt te wachten tot een proces van vergeestelijking in hen plaatsvindt voordat God Zich door hen kan openbaren.
 
Sluit Christus niet in jou op. Laat Hem leven, laat Hem Zich openbaren, laat Hem door jou een opening vinden.
 
4 maart 2022
Terug naar de inhoud