Op Weg Naar Het VaderHuis
Belangrijke artikelen - klik de link
FOLLOW
Ga naar de inhoud

Belangrijk Nieuws

Belangrijk Nieuws

Dagelijks worden we overspoeld door het nieuws in de media. Nieuws waar we over het algemeen niet vrolijk van worden. Maar er ontbreekt in het nieuws een belangrijk boodschap die helemaal niet ter sprake komt.

God's Zoon!

Zelf ben ik ervan overtuigd als de media het roer zou omgooien en Zijn boodschap zou gaan verkondigen, wij een heel andere wereld zouden krijgen.
Mensen worden beïnvloedt door het nieuws dat hun dagelijks wordt voorgeschoteld en dit is in meerdere onderzoeken reeds aangetoond. Daarom wordt God's Zoon ook niet in de media genoemd.
We horen God's naam en de naam van Jezus alleen nog maar als een vloek. Vreemd zou je zeggen. Wil je Hem niet kennen, gebruik je toch Zijn naam. God heeft wel een goed nieuwsbericht in de Bijbel staan die zou moeten inslaan in het hart van ieder mens.

Johannes 3:16-17
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

God zond Zijn Zoon Jezus dus voor jou en mij naar deze wereld, zodat wij behouden zullen worden. Wat moet je hiervoor doen? Het antwoord vindt je in de volgende vers met een waarschuwing.
Johannes 3:18
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Jezus heeft zich voor alle mensen van deze wereld laten kruisigen. Iedere zonde is op Zijn schouders gelegd. Iedere zonde die wij ooit hebben begaan in het verleden, heden en toekomst is Hij voor veroordeeld.

Drie uur in duisternis.

Mattheüs 27:45-50
En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias.
En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.
Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen.
En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.

Drie uur lang was het donker over de gehele aarde, omdat God de zonden der mensheid heeft uitgegoten over Zijn enige Zoon. Drie uur lang mocht niemand zien wat er op dat moment met Zijn geliefde Zoon gebeurde.
De uitroep van Jezus: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!. laat zien wat Hij moest doorstaan.
De Zoon van God, die voor de grondlegging der wereld al bij Zijn Vader was, werd op dat moment helemaal alleen gelaten door Zijn eigen Vader en dat allemaal voor ons. Zie hoe groot Zijn liefde is!
Niemand zal ooit zo hoeven lijden als de Heer heeft gedaan. Niemand zal ooit kunnen bevatten wat Hij heeft doorstaan.

Herstel van een gebroken relatie.

Maar waarom moest God's Zoon voor de mensen sterven? Omdat er voor God geen andere manier was om onze relatie met Hem weer te herstellen. De relatie die God had met de mens toen Adam was geschapen werd vernietigd door de verleidende woorden van de satan naar de mens. Nog steeds worden we op allerlei manieren verleid door hem en zijn mooie praatjes.
Maar uiteindelijk ben jij degene die voor die leugens de tol gaat betalen. Ieder mens heeft een ziel en de ziel verlaat het lichaam bij het sterven. De ziel leeft dus voort en het is maar net waar jij de toekomst wilt doorbrengen.
Bij God en Zijn Zoon die jouw bovenmate lief heeft of bij die gevallen engel die niets, maar dan ook helemaal niets om jou geeft.

In het stemhokje.

God wil dat we uit eigen vrije wil naar Hem toekomen. Hij heeft geen robots van ons gemaakt, maar de mens de mogelijkheid gegeven om te kunnen kiezen.
Als we gaan stemmen voor de landelijke verkiezingen, kiezen we een partij die ons aanspreekt. Achteraf komen we er vaak achter dat de gekozen partij niet de juiste keuze is geweest.
De gekozen partij had namelijk in de voorverkiezing diverse argumenten aangevoerd dat ons aansprak en eenmaal aan de top komt hier niets meer van terecht. Dit noemt men zieltjes winnen voor de eigen partij om maar zo groot mogelijk te worden en zo werkt de tegenstander van God ook. Bij God kun je dus ook kiezen en je hebt twee keuzes. God en Zijn Zoon Jezus aan de ene kant en satan aan de andere kant.
Kies je voor God en Zijn Zoon dan wordt deze keuze rijkelijk beloond met een eeuwig leven in een onvoorstelbaar mooi hiernamaals. Deze verkiezingsbeloftes zullen nooit en te nimmer worden verbroken. Let wel God dwingt jou nooit om voor Hem te kiezen! Niet kiezen of kiezen voor Gods tegenstander is kiezen voor de partij die zijn beloftes niet nakomt.

Deze partij zal uiteindelijk worden gegooid in het poel van vuur en dit staat in:
Openbaring 20:10
En de duivel, die hen ( de mensen ) verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

Voor ieder mens volbracht.

Aan het kruis riep Jezus Telelestai!. Dit is het Griekse woord voor Het Is Volbracht!
Dit kunnen we lezen in Johannes 19:30
Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

Jezus werd veroordeeld voor jouw zonden en stierf voor jou aan het kruis om voor eens en altijd de kloof tussen Zijn Vader en jouw leven te herstellen. Het is jouw keuze wat je hiermee doet.
De losprijs is betaald. Accepteer die losprijs vandaag nog, want Hij heeft Zijn onschuldig bloed ook voor jou vergoten.

28 februari
2015

                                   Hij heeft het Volbracht, ook voor jou!


Voor Ieder Mens Volbracht!
Terug naar de inhoud