Op Weg Naar Het VaderHuis
FOLLOW
Ga naar de inhoud


Psalm 144:1: Geloofd zij de HEERE, mijn rots, Die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren.
 
De Bijbelse Eindtijd
 
Deze Website, Op Weg Naar Het VaderHuis, is ontstaan in het begin van 2015, nadat ik er in juni 2010 achter kwam dat we in de Bijbelse Eindtijd leven.
In het Woord van God wordt deze tijd vaak de laatste dagen genoemd.
2 Timotheüs 3:1: En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
 
Artikelen die gaan over de Bijbelse Eindtijd kun je hieronder vinden:
Markus 5:25-28: En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.

De Genezing van Jezus
 
In het voorjaar van 2020 toen ik als sinds 2018 met een hardnekkige Burn-Out worstelde en het leven niet meer zinvol leek, veranderde God mijn christelijke leven radicaal en liet mij kennis maken met Zijn genezende kracht die nog steeds werkzaam is.
Genezing, zoals we dat kunnen lezen in het Nieuwe Testament, door de apostelen, is niet met deze apostelen verdwenen toen ze stierven, zoals religie beweert, maar werkt nog steeds mits men de geestelijke wetten van het geloof toepast, Die God heeft ingesteld.
 
Artikelen die gaan over Genezing kun je hieronder vinden:


Jezus wil jouw Hart, jouw Wonden uit het Verleden, jouw Trauma's en Angsten Genezen!


1 Thessalonicenzen 5:23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

De Geestelijke Wereld
 
Indien je de wetten van het geloof wilt leren kennen inzake Genezing is het belangrijk om te ontdekken wie de mens is.
De mens bestaat uit drie delen: geest, ziel en lichaam.
De mens is een geest, bezit een ziel en woont in een lichaam.
 
Toen ik dit begon te begrijpen ging voor mij het Woord van God leven.
 
Artikelen die gaan over de Geestelijke Wereld kun je hieronder vinden:

Terug naar de inhoud